CPI คืออะไร ความสำคัญที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ควรทราบ

6 นาที
อัพเดทครั้งล่าสุด 15 พ.ค. 2567 07:19 น.

ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือช่วยวิเคราะห์การเทรดที่มีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการติดตามข้อมูล CPI ล่าสุดจะช่วยในการคาดการณ์ได้ว่าสกุลเงินในแต่ละประเทศจะมีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง รวมถึงการวิเคราะห์อัตราเงินเฟ้อที่จะเป็นประโยชน์ในการเทรดของคุณอย่างมาก ดังนั้น มาทำความเข้าใจ CPI กันได้ในบทความนี้


CPI คืออะไร?

ดัชนีผู้บริโภค หรือ CPI คือ ดัชนีชี้วัดตัวเลขสถิติทางเศรษฐกิจที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลามากน้อยแค่ไหน โดยพื้นฐานแล้วตัวเลข CPI จะเป็นตัววัดมูลค่ารวมในระบบเศรษฐกิจที่ใช้วัดกำลังซื้อในหน่วยสกุลเงินของประเทศ 


CPI วัดการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาของตะกร้าตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่ครัวเรือนใช้จ่าย เช่น อาหาร การขนส่ง ค่าไฟฟ้า ฯลฯ


ดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญที่สุด และเป็นหนึ่งในสถิติเศรษฐกิจของประเทศที่ควรค่าแก่การจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง CPI ต่อปีจะนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อระดับประเทศซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อนโยบายการเงินของประเทศได้


ข้อดีและข้อเสียของ CPI

ข้อดีของ CPI

 • ใช้วัดภาพรวมของภาวะอัตราเงินเฟ้อระดับประเทศ

 • เป็นแนวทางมาตรฐานในการปรับค่าจ้าง เงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ และเงินช่วยเหลือสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 

 • เป็นแนวทางในการปรับค่าจ้างแรงงาน เงินเดือนของข้าราชการและเอกชน

 • ใช้ในการหาค่าของเงินหรือมูลค่าที่แท้จริงของประชาชน

 • ใช้วัดค่าครองชีพของประชากรทุกระดับรายได้

 • ใช้เป็นแนวทางในการวิจัย  พยากรณ์การตลาด  และราคาสินค้าต่าง ๆ ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายการเงินและการคลังของประเทศ


ข้อเสียของ CPI

 • ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ใช้วัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการอย่างแท้จริงแต่ไม่มีผลต่อการวัดปัจจัยอื่น ๆ 

 • ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่ซื้อขายกันในกลุ่มคนทำงานและมีรายได้ระดับกลางเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับผู้มีรายได้ระดับอื่นหรือใช้กับคนทั่วไปได้ 

 • ไม่สามารถใช้แทนดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือบุคคลหนึ่งได้ เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคแบบกลุ่มมีลักษณะแตกต่างกัน


CPI และ Core CPI แตกต่างกันอย่างไร

ความแตกต่าง CPI และ Core CPI


CPI วัดการเปลี่ยนแปลงราคาจากมุมมองของผู้บริโภค เป็นวิธีสำคัญในการวัดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการซื้อสินค้าและอัตราเงินเฟ้อ หากแต่สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคหลัก หรือ Core CPI จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ไม่รวมอาหารและพลังงานเนื่องจากมีความผันผวนสูงจึงสามารถสร้างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อาจทำให้เข้าใจผิดได้


ค่าที่อ่านได้สูงกว่าถือเป็นค่าบวกหรือภาวะตลาดกระทิง ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าถือเป็นค่าลบหรือภาวะตลาดหมี


แนวคิดหลักของ Core CPI  คือการสังเกตความผันผวนของราคาผู้บริโภคระยะกลาง ระยะยาวและแนวโน้มในอนาคต ปัจจัยที่นำมาคำนวณจะยกเว้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น ในไต้หวัน Core CPI ไม่รวมราคาผักผลไม้สดและพลังงาน (เช่น ก๊าซ ไฟฟ้า เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น)

ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ

CPI จะวัดอัตราเงินเฟ้อโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ผู้บริโภคจ่ายในตะกร้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาหนึ่ง สินค้าและบริการเหล่านี้รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งกาย การขนส่ง การรักษาพยาบาล การท่องเที่ยว การศึกษา และการสื่อสาร


แม้ว่า CPI จะเป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด แต่นักเศรษฐศาสตร์ก็ยังใช้ตัวชีวัดอื่น ๆ ในการวัดอัตราเงินเฟ้ออีกด้วย ตัวอย่างเช่น


 • ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI): วัดผลผลิตสินค้าและบริการดิบในประเทศจัดเป็นตัวชี้วัดผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศที่แม่นยำยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภค

 • ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP): วัดราคารวมของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตโดยประเทศ และครอบคลุมทั้งสถิติ CPI และ PPI


CPI ส่งผลต่อคู่ฟอเร็กซ์อย่างไร

CPI เป็นตัววัดอัตราเงินเฟ้อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและยังคงทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ผู้กำหนดนโยบายในประเทศมักใช้แนวโน้ม CPI เพื่อช่วยกำหนดนโยบายการคลังและการเงิน ยิ่งไปกว่านั้น CPI มักจะใช้ในการปรับการจ่ายเงินของผู้บริโภคเช่น ประกันสังคม และระดับความสามารถในการรับรายได้ในโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล สิ่งนี้ช่วยรักษามูลค่าที่แท้จริงของค่าจ้างและผลประโยชน์เมื่อเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อได้


ความสำคัญของ CPI และอัตราเงินเฟ้อในตลาดฟอเร็กซ์อาจแบ่งออกได้ดังนี้


1.การตัดสินใจของธนาคารกลางเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

นโยบายการเงินของธนาคารได้รับอิทธิพลจากข้อมูล CPI อย่างมาก เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ถ้าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ธนาคารกลางอาจตัดสินใจที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจนำไปสู่การส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น


2. เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน

อัตราเงินเฟ้อมีผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศต่าง ๆ เมื่อ CPI บ่งชี้อัตราเงินเฟ้อ มูลค่าของหนึ่งหน่วยสกุลเงินจะลดลง เนื่องจากต้องมีหน่วยเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้า สิ่งนี้อาจทำให้เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


3. การขึ้นอัตราดอกเบี้ย

CPI ที่สูงอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อพยายามควบคุมแนวโน้มเงินเฟ้อ เมื่ออัตราดอกเบี้ยของประเทศสูงขึ้นก็มีแนวโน้มว่าสกุลเงินของประเทศจะแข็งค่าขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอาจนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและความต้องการสกุลเงินของประเทศที่อ่อนแอลง ส่งผลให้ผู้บริโภคใช้จ่าย หมุนเวียนเงินมากขึ้น และโดยทั่วไปจะกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

CPI ส่งผลต่อสกุลเงินส่วนใหญ่อย่างไร

อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในรูปแบบของ CPI ที่สูงขึ้นย่อมทำให้หน่วยสกุลเงินแต่ละหน่วยมีมูลค่าน้อยลง เนื่องจากมีหน่วยของสกุลเงินนั้นจำนวนมากที่จำเป็นในการซื้อสินค้านั้นๆ


แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเมื่อ CPI เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางอาจปฏิบัติตาม CPI ที่สูงและอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อพยายามควบคุมแนวโน้มเงินเฟ้อ เมื่ออัตราดอกเบี้ยของประเทศสูงขึ้นก็มีแนวโน้มว่าสกุลเงินของประเทศจะแข็งค่าตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น


ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอาจนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและความต้องการสกุลเงินของประเทศที่อ่อนแอลง ส่งผลให้ผู้บริโภคใช้จ่าย หมุนเวียนเงินมากขึ้น และโดยทั่วไปจะกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง


จากข้อมูลนี้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูล CPI การแกว่งของราคาฟอเร็กซ์ก็สามารถเกิดขึ้นได้ บางครั้งอาจสร้างสภาวะที่ผันผวนด้วยการเคลื่อนไหวที่รุนแรง สร้างโอกาสในการทำกำไรจำนวนมาก รวมถึงความเสี่ยงที่ได้สัดส่วน


ทำไม CPI จึงมีความสำคัญในการซื้อขายฟอเร็กซ์

CPI วัดอัตราเงินเฟ้อ หรือการที่ราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจที่เป็นไปตามประสบการณ์ของผู้บริโภคเกี่ยวกับค่าครองชีพในแต่ละวัน พูดสั้น ๆ ก็คือ การเพิ่มขึ้นของ CPI คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นอัตราเงินเฟ้อ


CPI เป็นดัชนีที่มีความสำคัญในหลาย ๆ อาชีพ เช่น พ่อค้ามักใช้ CPI ในการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคต นายจ้างใช้ CPI ในการคำนวณเงินเดือน และรัฐบาลใช้ CPI ในการพิจารณาการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพสำหรับประกันสังคม


สัญญาณเงินเฟ้อหมายความว่าธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย และตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือ CPI เพราะ หาก CPI เพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ธนาคารกลาง เช่น Fed มีข้อมูลสนับสนุนที่จำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยรวมแล้วอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะส่งผลดีต่อสกุลเงินของประเทศ


ดังนั้น การทำความเข้าใจข้อมูล CPI เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ เนื่องจากเป็นการวัดอัตราเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งซึ่งจะมีอิทธิพลต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางอย่างมาก คำถามคือ แล้ว CPI จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไร? บ่อยครั้งที่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะแปลไปสู่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่สูงขึ้นเพื่อช่วยลดภาวะเศรษฐกิจและควบคุมแนวโน้มเงินเฟ้อ ในทางกลับกันยิ่งอัตราดอกเบี้ยของประเทศสูงขึ้นเท่าใด สกุลเงินของประเทศก็จะมีแนวโน้มแข็งค่ามากขึ้นเท่านั้น และประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่ามักจะหมายถึงค่าเงินที่อ่อนค่าลง


การเปิดเผยและการแก้ไขตัวเลข CPI อาจทำให้เกิดการแกว่งในมูลค่าของสกุลเงินเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ซึ่งหมายถึงความผันผวนที่อาจเอื้ออำนวยซึ่งเทรดเดอร์ที่รับมือกับสถานการณ์ที่ได้ดีจะได้รับประโยชน์


นอกจากนี้ CPI ยังสามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น ดัชนีราคาผู้ผลิตเพื่อให้เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์เห็นภาพแรงกดดันด้านเงินเฟ้อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

วิธีการเทรด Forex จากรายงาน CPI

เมื่อมีการเผยแพร่รายงาน CPI การพิจารณาสภาวะตลาดในปัจจุบันและบริบททางเศรษฐกิจในวงกว้างจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะ CPI คือ ตัวบ่งชี้สำคัญของอัตราเงินเฟ้อ และธนาคารกลางของสหรัฐฯ เช่น Fed จะติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ดังนั้นปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อตีความรายงาน CPI ได้แก่


 1. ความคาดหวังของตลาด: ก่อนที่จะเผยแพร่รายงาน นักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์มักจะให้ข้อมูลการคาดการณ์ของตน หากตัวเลข CPI จริงเบี่ยงเบนไปจากการคาดการณ์ของตลาดอย่างมาก อาจกระตุ้นให้ตลาดเกิดปฏิกิริยา เช่น ความผันผวนของราคาหุ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา


 2. แนวโน้มเงินเฟ้อ: เปรียบเทียบข้อมูล CPI ปัจจุบันกับเดือนหรือปีก่อนๆ เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มเงินเฟ้อในปัจจุบัน หากรายงานแสดงให้เห็นว่า CPI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจบ่งบอกถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน CPI ที่ลดลงอาจส่งสัญญาณว่าอัตราเงินเฟ้ออ่อนตัวลงหรือแม้กระทั่งภาวะเงินฝืด


 3. Core CPI: ไม่รวมรายการที่มีความผันผวน เช่น ราคาอาหารและพลังงาน โดยมุ่งเน้นไปที่ราคาสินค้าและบริการอื่นๆ แทน Core CPI ถือเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มเงินเฟ้อที่มีเสถียรภาพมากขึ้น เปรียบเทียบ Core CPI กับ CPI โดยรวมเพื่อระบุว่าปัจจัยเฉพาะ เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน กำลังผลักดันอัตราเงินเฟ้อทั่วไปหรือไม่


 4. เป้าหมายของธนาคารกลาง: พิจารณาเป้าหมายเงินเฟ้อที่กำหนดโดย Federal Reserve ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 2% สำหรับสหรัฐอเมริกา หากรายงาน CPI แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อสูงหรือต่ำกว่าเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลต่อการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลาง เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ยหรือ การใช้มาตรการอื่นเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ


 5. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ: วิเคราะห์รายงาน CPI ในบริบทของตัวบ่งชี้และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น การว่างงาน การเติบโตของ GDP และนโยบายการคลัง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจปัจจัยที่ขับเคลื่อนอัตราเงินเฟ้อได้ดีขึ้น และประเมินสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจได้


 6. ปฏิกิริยาของตลาด: สังเกตว่าตลาดการเงินมีปฏิกิริยาต่อรายงาน CPI อย่างไร รวมถึงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ข้อมูลนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่านักลงทุนตีความข้อมูลอย่างไร และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการตัดสินใจนโยบายการเงินในอนาคต


สรุป

CPI คือ ดัชนีที่ใช้วัดราคาขายปลีกสินค้าและบริการ ณ เวลาที่กำหนด เป็นหนึ่งในมาตรการเงินเฟ้อที่ใช้บ่อยที่สุด เนื่องจากสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของ ค่าครองชีพ ของผู้บริโภค การทำความเข้าใจข้อมูล CPI ช่วยให้เทรดเดอร์ Forex สามารถคาดการณ์การดำเนินการของธนาคารกลางและปรับกลยุทธ์การซื้อขายให้เหมาะสมได้ ด้วยติดตามข้อมูลและตีความข้อมูล CPI ควบคู่ไปกับปฏิทินเศรษฐกิจอย่างชำนาญ เทรดเดอร์จึงสามารถตัดสินใจการเทรดได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากโอกาสในโลกการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดได้


mitrade
🎉ห้ามพลาด!!!
ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 
แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 
ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี
การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน
คำถามที่พบบ่อย
CPI บ่งบอกอะไร
CPI หรือดัชนีราคาผู้บริโภค วัดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่งในราคาที่ผู้บริโภคในประเทษจ่ายสำหรับตะกร้าสินค้าและบริการอุปโภคบริโภค โดยทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของอัตราเงินเฟ้อและช่วยประเมินการเปลี่ยนแปลงของกำลังซื้อ
ดัชนีราคาผู้บริโภคคำนวณอย่างไร?
ในการคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ให้เลือกปีฐาน และกำหนดราคาเฉลี่ยของตะกร้า และบริการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ครัวเรือนในพื้นที่ใช้ จากนั้นราคาปัจจุบันของรายการเหล่านี้จะถูกเปรียบเทียบกับราคาของปีฐาน และเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนถึง CPI ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืด
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ CPI เพิ่มขึ้น?
เมื่อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น จะบ่งชี้ราคาที่เพิ่มขึ้นสำหรับตะกร้าสินค้าและบริการที่วัด ซึ่งโดยทั่วไปจะส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง เนื่องจากเงินของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลง นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นให้เกิดนโยบายเศรษฐกิจ เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ
ค่า CPI สูงดีไหม?
CPI ที่สูงไม่ได้หมายความว่าดีหรือไม่ดี แม้ว่าการเพิ่มขึ้นปานกลางจะสะท้อนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี แต่ CPI ที่สูงเกินไปก็สามารถบ่งบอกถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ กำลังซื้อที่ลดลง และอาจนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจได้
ค่า CPI มีผลต่อไทยอย่างไร?
ค่า CPI มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีอิทธิพลต่อนโยบายการเงิน พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม CPI ที่สูงอาจส่งสัญญาณถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธนาคารกลางต้องเข้มงวดนโยบายการเงินเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการกู้ยืมและการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและกำลังซื้อที่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้จ่ายและการดำเนินธุรกิจ

*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
บทความที่เกี่ยวข้อง
placeholder
คำสั่ง Long , Short คืออะไร? ​คำสั่ง Long (Buy), Short (Sell) คืออะไร คราวนี้เราก็จะมาพาเทรดเดอร์ทั้งมือเก่าและมือใหม่ไปทำความรู้จักคำสั่งนี้กัน เพื่อคล้าโอกาสการเทรดและทำกำไรจากความผันผวนของตลาดเงินให้มากขึ้น ตามมาดูกันเลย
ผู้เขียน  MitradeInsights
​คำสั่ง Long (Buy), Short (Sell) คืออะไร คราวนี้เราก็จะมาพาเทรดเดอร์ทั้งมือเก่าและมือใหม่ไปทำความรู้จักคำสั่งนี้กัน เพื่อคล้าโอกาสการเทรดและทำกำไรจากความผันผวนของตลาดเงินให้มากขึ้น ตามมาดูกันเลย
placeholder
วิธีดูกราฟราคาทองที่นักลงทุนทองคำต้องรู้ ฉบับมือใหม่ต้องอ่านขึ้นชื่อว่าทองคำ หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นสินทรัพย์อันมีค่า ยอดนิยมตลอดปี ไม่ว่าใครก็อยากมีไว้ครอบครอง แต่นักลงทุนมือใหม่หลายคนยังไม่ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาทอง ถ้านักลงทุนสามารถวิเคราะห์และดูสถิติของราคาทองคำเป็น ก็จะรู้ได้ว่าช่วงเวลาใดควรซื้อ ช่วงเวลาใดควรขาย เพื่อสร้างกำไรให้นักลงทุนได้อย่างง่ายดาย เพื่อไม่ให้เสียโอกาสของการลงทุน ไปอ่านในบทความกัน
ผู้เขียน  MitradeInsights
ขึ้นชื่อว่าทองคำ หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นสินทรัพย์อันมีค่า ยอดนิยมตลอดปี ไม่ว่าใครก็อยากมีไว้ครอบครอง แต่นักลงทุนมือใหม่หลายคนยังไม่ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาทอง ถ้านักลงทุนสามารถวิเคราะห์และดูสถิติของราคาทองคำเป็น ก็จะรู้ได้ว่าช่วงเวลาใดควรซื้อ ช่วงเวลาใดควรขาย เพื่อสร้างกำไรให้นักลงทุนได้อย่างง่ายดาย เพื่อไม่ให้เสียโอกาสของการลงทุน ไปอ่านในบทความกัน
placeholder
อินดิเคเตอร์หุ้นคืออะไร? อินดิเคเตอร์หุ้น 3 ประเภทที่มีประโยชน์สำหรับการซื้อขายสิ่งชี้วัดหุ้นคืออะไร? สิ่งชี้วัดหุ้นช่วยในการซื้อขายอย่างไร? ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสิ่งชี้วัดหุ้น และทีมงานได้เลือกสิ่งชี้วัดหุ้น 3 อันดับสำหรับคุณ
ผู้เขียน  MitradeInsights
สิ่งชี้วัดหุ้นคืออะไร? สิ่งชี้วัดหุ้นช่วยในการซื้อขายอย่างไร? ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสิ่งชี้วัดหุ้น และทีมงานได้เลือกสิ่งชี้วัดหุ้น 3 อันดับสำหรับคุณ
placeholder
10 อันดับแอพหาเงินสร้างรายได้เสริมปี 2566ยังจำเป็นอยู่ไหมกับการทำงานกินเงินเดือนที่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน ปัจจุบันที่ใคร ๆ ต่างก็นั่งทำงานหารายได้จากหลายช่องทางต้องบอกว่าหมดยุคแล้วกับตอกบัตรเข้าออฟฟิศ และนี่คือทั้งหมดของแอพหาเงินที่เรารวบรวมมาเป็นตัวเลือกสำหรับการสร้างรายได้แบบง่าย ๆ ที่บ้านสำหรับปีนี้ที่เรานำมาฝากกัน
ผู้เขียน  MitradeInsights
ยังจำเป็นอยู่ไหมกับการทำงานกินเงินเดือนที่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน ปัจจุบันที่ใคร ๆ ต่างก็นั่งทำงานหารายได้จากหลายช่องทางต้องบอกว่าหมดยุคแล้วกับตอกบัตรเข้าออฟฟิศ และนี่คือทั้งหมดของแอพหาเงินที่เรารวบรวมมาเป็นตัวเลือกสำหรับการสร้างรายได้แบบง่าย ๆ ที่บ้านสำหรับปีนี้ที่เรานำมาฝากกัน
placeholder
หาเงินออนไลน์ ถูกกฎหมาย! แนะนำ 26 วิธีหาเงินออนไลน์การหาเงินหลักล้านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปในยุคที่ไร้พรมแดนและทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียได้อย่างเท่าเทียมกัน ห้ามพลาดกับวิธีหาเงินออนไลน์ทั้ง 26 แบบที่เรานำมาฝาก
ผู้เขียน  MitradeInsights
การหาเงินหลักล้านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปในยุคที่ไร้พรมแดนและทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียได้อย่างเท่าเทียมกัน ห้ามพลาดกับวิธีหาเงินออนไลน์ทั้ง 26 แบบที่เรานำมาฝาก
ราคาเสนอแบบเรียลไทม์