หุ้นและหน่วยของหุ้นคืออะไร?

3 นาที
อัพเดทครั้งล่าสุด 03 มิ.ย. 2567 02:22 น.
coverImg
แหล่งที่มา: DepositPhotos

Shares vs. Stock เหมือนกันหรือไม่?

คําว่าหุ้น "stocks" เป็นคำทั่วไปที่กว้างกว่า มักใช้เพื่ออธิบายส่วนหนึ่งของความเป็นเจ้าของของบริษัทตั้งแต่หนึ่งแห่งขึ้นไป ในทางตรงกันข้าม "Shares" มีความหมายเฉพาะเจาะจงมากกว่า โดยมักจะหมายถึงความเป็นเจ้าของของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง


เมื่อบริษัท ออกหุ้นก็คือการขาย หุ้น (Stock) เจ้าของให้กับนักลงทุน นักลงทุนเหล่านี้กลายเป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งกําไรและทรัพย์สินของบริษัทสิ่งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถรับเงินปันผลและส่วนแบ่งอื่น ๆ ของบริษัทได้ ยิ่งไปกว่านั้น หากบริษัทมีประสิทธิภาพการดำเนินการที่ดี  และราคาหุ้นเพิ่มขึ้นผู้ถือหุ้นสามารถขายหุ้นเพื่อทํากําไรได้


ในทางกลับกันหุ้น (Share) หมายถึงหน่วยการเป็นเจ้าของใน บริษัทหรือกองทุนรวมเพื่อการลงทุน ซึ่งอาจรวมถึงหุ้น แต่ยังสามารถอ้างถึงการลงทุนประเภทอื่นๆ เช่นกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


โดยรวมแล้วทั้ง Shares และ Stock แสดงถึงผลประโยชน์ความเป็นเจ้าของใน บริษัท หรือกองทุนรวมเพื่อการลงทุน แต่อาจมีความหมายที่แตกต่างกันเล็กน้อย 


ทําไมบริษัทถึงออกหุ้น (Stock)?

บริษัท ที่ออกหุ้นเพื่อหาแหล่งเงินทุนเพื่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย:


 • การชําระหนี้

 • เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

 • การขยายสู่ตลาดใหม่หรือภูมิภาคใหม่ 

 • ขยายสิ่งอํานวยความสะดวกหรือสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกใหม่

ทําไมคนถึงซื้อหุ้น?

นอกจากจะได้รับกําไรจากการซื้อและขายหลักทรัพย์แล้ว นักลงทุนซื้อหุ้นด้วยเหตุผลหลายประการ นี่คือบางส่วนของพวกเขา:


 • การแข็งค่าของเงินทุนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหุ้นมีราคาสูงขึ้น

 • การจ่ายเงินปันผล จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทกระจายรายได้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้น

 • ความสามารถในการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยหุ้นและการมีอิทธิพลใน บริษัท

หุ้นมีกี่ประเภท

หุ้นแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่ หุ้นสามัญ (Common Stock) และหุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) หุ้นทั้งสองประเภทนี้จะแสดงถึงความเป็นเจ้าของในบริษัทจดทะเบียนและมีความแตกต่างกันที่ชัดเจนดังนี้


 • หุ้นสามัญ (Common Stock): แสดงถึงความเป็นเจ้าของในบริษัท และโดยทั่วไปจะให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจขององค์กร ผู้ถือหุ้นอาจได้รับเงินปันผลและอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท


 • หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock): ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นมากกว่าผู้ถือหุ้นสามัญในเรื่องเงินปันผลและทรัพย์สินในกรณีที่มีการชำระบัญชี ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์มักจะได้รับการจ่ายเงินปันผลคงที่ ซึ่งให้ความมั่นคงมากกว่าเมื่อเทียบกับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ


ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้และมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์


หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น:


 • หุ้นเติบโต (Growth Stock)โดยหุ้นในบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่าจะเติบโตในอัตราที่สูงกว่าการเติบโตเฉลี่ยของตลาดอย่างมีนัยสําคัญ โดยนักลงทุนจะได้รับกําไรจากการเติบโตของบริษัท บริษัท ที่เติบโตเป็นที่ต้องการเนื่องจากนักลงทุนบางคนคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่ดีกว่าในการขยายธุรกิจ จึงได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นและแข่งขันได้มากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า


 • หุ้นคุณค่า  (Value Stock) มักจะออกโดยบริษัทที่เติบโตเต็มที่และมีเสถียรภาพ เป็นลักษณะการทํากําไรที่มั่นคง ราคาที่ประเมินค่าต่ำกินไป ความปลอดภัยสูงและเงินปันผลที่ต่อเนื่องในกรณีส่วนใหญ่ แต่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนราคาต่อกําไรที่ต่ำและอัตราส่วนราคาต่อบัญชีที่ต่ำ ขณะที่หุ้นที่มีคุณค่ามีความเสี่ยงและความผันผวนต่ำกว่าหุ้นเติบโต


*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน