กระบวนการร้องเรียน

หากท่านไม่พอใจกับบริการใด ๆ ของเรา โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทันทีผ่านช่องทางอีเมล์ (cs@mitrade.com),โดยข้อร้องเรียนส่วนใหญ่นั้นสามารถแก้ไขได้ผ่านช่องทางนี้

หากฝ่ายบริการลูกค้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาของท่านได้ คำร้องเรียนของท่านจะถูกส่งไปยังฝ่ายกำกับกฏหมายและกฏระเบียบองค์กรของเรา เพื่อทำการตรวจสอบคำร้องเรียนอย่างละเอียด เป็นธรรม และเพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่แท้จริงของกรณีต่าง ๆ นอกจากนี้เพื่อประเมินว่าการกระทำของเราอยู่ภายใต้สิทธิ์ที่สมเหตุสมผลหรือไม่ และปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาและอื่น ๆ หรือไม่ ทางเราจะให้คำตอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับท่านอย่างสมบูรณ์ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการส่งคำร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว


หากคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่จัดทำโดยฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดของเรา คุณสามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังองค์กรระงับข้อพิพาทอิสระภายนอก ลูกค้าของ Mitrade Holding สามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานการเงินของหมู่เกาะเคย์แมน (CIMA)

CIMA เป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบในการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาต CIMA และลูกค้าของตน ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการจัดการของผู้รับใบอนุญาตควรส่งถึงรองผู้อำนวยการ

ติดต่อ CIMA : หน่วยงานด้านการเงินของหมู่เกาะเคย์แมน
ตู้ ป ณ. 10052
Grand Cayman KY1-1001 หมู่เกาะเคย์แมน
โทรศัพท์ : +1 (345) 949-7089
อีเมล : AnnaMcLean@cima.ky

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ CIMA www.cima.ky/complaints สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.


*วิธีการฝากเงินบางวิธีอาจไม่มีให้บริการในประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เริ่มเทรดวันนี้