กระบวนการร้องเรียน

หากท่านไม่พอใจกับบริการใด ๆ ของเรา โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทันทีผ่านช่องทางอีเมล์ ( cs@mitrade.com ),โดยข้อร้องเรียนส่วนใหญ่นั้นสามารถแก้ไขได้ผ่านช่องทางนี้

หากฝ่ายบริการลูกค้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาของท่านได้ คำร้องเรียนของท่านจะถูกส่งไปยังฝ่ายกำกับกฏหมายและกฏระเบียบองค์กรของเรา เพื่อทำการตรวจสอบคำร้องเรียนอย่างละเอียด เป็นธรรม และเพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่แท้จริงของกรณีต่าง ๆ นอกจากนี้เพื่อประเมินว่าการกระทำของเราอยู่ภายใต้สิทธิ์ที่สมเหตุสมผลหรือไม่ และปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาและอื่น ๆ หรือไม่ ทางเราจะให้คำตอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับท่านอย่างสมบูรณ์ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการส่งคำร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว


หากท่านไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้รับจากฝ่ายกำกับกฏหมายและกฏระเบียบองค์กรของเราท่านสามารถส่งคำร้องเรียนของท่านไปยังองค์กรการแก้ไขข้อพิพาทภายนอกที่เป็นอิสระ สำหรับลูกค้าชาวออสเตรเลียสามารถส่งข้อร้องเรียนไปยัง Australian Financial Complaints Authority (AFCA)

AFCA เป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขข้อพิพาทระหว่างสถาบันการเงินและลูกค้า โปรดทราบว่า AFCA ยอมรับเฉพาะการร้องเรียนที่ผ่านการดำเนินการขั้นต้นจากทางเราแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ท่านควรติดต่อ AFCA หลังจากได้รับคำตอบสุดท้ายหรือ 45 วันหลังจากมีการส่งคำร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว

ติดต่อ AFCA : Australian Financial Complaints Authority
GPO Box 3
Melbourne, VIC 3001, Australia
โทรศัพท์ : 1800 931 678(โทรฟรี)
E-mail : info@afca.org.au

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ AFCA www.afca.org.au สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

*วิธีการฝากเงินบางวิธีอาจไม่มีให้บริการในประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เริ่มเทรดวันนี้