Mitrade Insights ทุ่มเทเพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วน ทันเวลา และมีคุณค่ามากที่สุด เพื่อช่วยให้นักลงทุนเข้าใจสถานการณ์ตลาดและคว้าโอกาสในการซื้อขายได้ทันท่วงที
  2021
  ผู้ให้บริการข่าวและการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
  FxDailyInfo
  2022
  แหล่งข้อมูลการศึกษา Forex ที่ดีที่สุดทั่วโลก
  International Business Magazine

  Money Flow Index คืออะไร Indicator ดูแรงซื้อขาย ที่สายเทรดต้องรู้

  4 นาที
  อัพเดทครั้งล่าสุด 18 ม.ค. 2567 06:28 น.

  วันนี้เราจะพานักเทรดทุกท่านมาความรู้จักกับ Indicator ตัวสำคัญที่นิยมใช้ในการวงเทรดสินทรัพย์ทุกประเภทนั่นก็คือ “ Money Flow Index” หรือ ดัชนีกระแสเงินสด ที่ใช้ดูแรงซื้อขายของตลาดในแต่ละช่วงเวลา เนื้อหาในบทความนี้จะเป็นการอธิบายให้ผู้อ่านหรือนักลงทุนมือใหม่ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า Money Flow Index คืออะไร, MFI vs RSI ต่างกันอย่างไร, สูตรการคำนวณ MFI, คำแนะนำในการใช้ Money Flow Index  และเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย MFI เป็นต้น

  Money flow index คืออะไร

  Money flow index หมายถึงตัวชี้วัดที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์แรงซื้อขายของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน โดยตัดสินใจการซื้อขายจากการดูตัวชี้วัดการเคลื่อนไหวของเงินของนักลงทุนในตลาด 


  สำหรับ MFI นักลงทุนก็สามารถเลือกใช้ Indicator ตัวนี้ในการวิเคราะห์ได้ตลาดเงินทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นตลาด Forex, Set 50 หรือ Cryptocurrency ก็ได้เช่นกัน


  เมื่อ MFI มีค่าสูง แสดงว่ามีการเคลื่อนไหวของเงินเข้าสู่ตลาดหุ้นเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจแสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ MFI จำนวนต่ำ แสดงให้เห็นถึงการถอนเงินออกจากตลาด ซึ่งอาจแสดงถึงแรงขายที่ตรึงแกร่ง โดยเราสามารถอ่านผลค่า MFI ได้ดังนี้


  • หาก MFI มีค่าคะแนนอยู่ที่ระดับ 80 ขึ้นไป หมายความว่า มีแรงซื้อที่แข็งแกร่งในตลาด หรือสภาวะ “Overbought” เส้นกราฟสีเขียวดังรูปภาพด้านล่าง นักลงทุนควรพิจารณาก่อนที่จะทำการเข้าซื้อ เพราะมีโอกาสราคาสินทรัพย์จะเกิดการพักตัวได้


  • หาก MFI มีค่าคะแนนที่ระต่ำกว่า 20 ลงมา หมายความว่า มีแรงเทขายอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในตลาด หรือสภาวะ “Oversold” เส้นกราฟจะเป็นสีแดงดังภาพตัวอย่างด้านล่าง นักลงทุนควรพิจารณาให้ดีก่อนที่จะทำการตัดสินใจขายสินทรัพย์


  Overbought และ Oversold ของ MFI

  MFI vs RSI ต่างกันอย่างไร

  MFI และ RSI เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดทิศทางของตลาด แต่มีความแตกต่างกันระหว่างกัน ซึ่ง RSI หรือ Relative Strength Index จะใช้สูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อวัดความแข็งแกร่งของตลาด และมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 โดยที่ค่ามากกว่า 70 ถือว่าตลาดกำลังแข็งแกร่ง ในขณะที่ค่าน้อยกว่า 30 ถือว่าตลาดอ่อนแอ ทั้งนียังมีความแตกต่างกันในเรื่องสูตรอีกด้วย อธิบายให้เห็นภาพได้ง่ายๆดังนี้


  • สูตร RSI คือกำไรโดยเฉลี่ยและการขาดทุนโดยเฉลี่ยภายในการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์

  • สูตรสำหรับ MFI จะใช้ราคาทั่วไปและเปรียบเทียบกับการประเมินต่างๆ ของเงินที่ไหลเข้าและออกจากหลักทรัพย์

  การคำนวณสูตร Money Flow Index

  สำหรับสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคำนวณ Money Flow Index นั้น คือการนำราคาปิดสูงสุดและต่ำสุดของหนึ่งวันมาคำนวณ รวมถึงปริมาณเงินที่ซื้อ-ขายในแต่ละวัน โดยทางผู้เขียนได้ทำการเขียนอธิบายเป็นตารางเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้


  ขั้นตอนในการคำนวณ Money Flow Index

  สูตรการคำนวณ

  1. คำนวณ Typical Price

  Typical Price = (ราคาเปิด + ราคาปิด + ราคาสูงสุด) / 3

  2. คำนวณ Money Flow

  Money Flow = Typical Price x ปริมาณเทียบกับวันก่อนหน้า

  3. คำนวณ Positive Money Flow

  Positive Money Flow = ผลรวมของ Money Flow เมื่อ Typical Price มากกว่าหรือเท่ากับ Typical Price ของวันก่อนหน้า

  4. คำนวณ Negative Money Flow

  Negative Money Flow = ผลรวมของ Money Flow เมื่อ Typical Price น้อยกว่า Typical Price ของวันก่อนหน้า

  5. คำนวณ Money Ratio

  Money Ratio = (Positive Money Flow / Negative Money Flow)

  6. คำนวณ Money Flow Index

  Money Flow Index = 100 - (100 / (1 + Money Ratio))


  สำหรับการคำนวณ Money Flow Index จะช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของตลาดได้ง่ายขึ้น เพื่อการลงทุนที่มีประสืทธิภาพมากที่สุดต่อพอร์ตการลงทุนของตัวเอง

  คำแนะนำในการใช้ Money Flow Index

  เพื่อให้การใช้ Money Flow Index ได้ผลมากที่สุด ควรใส่ใจในขั้นตอนการวิเคราะห์อย่างแท้จริง เริ่มต้นด้วยการรับรู้แนวโน้มของตลาด และพิจารณาพร้อมกันกับอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบในการลงทุน ทั้งนี้ควรวิเคราะห์ร่วมกับ Indicator ตัวอื่นๆร่วมด้วย เพื่อความแม่นยำที่สุดในการหาจุดที่เหมาะสมในการเข้าซื้อขาย


  ข้อดีและข้อเสีย Money flow index

  ในประเด็นนี้ทางผู้เขียนได้ทำการพูดถึงข้อดีและข้อเสียของ Money Flow Index เพื่อใช้เป็นเหตุประกอบการตัดสินใจในการใช้งานที่ง่ายขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้


  ข้อดีของ MFI

  • ช่วยในการวิเคราะห์แรงซื้อขายของตลาดหุ้นได้ดีในระยะยาว

  • ช่วยในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่มีโอกาสทำกำไรได้สูง ในแต่ละช่วงเวลา

  • เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานง่าย วิเคราะห์ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น


  ข้อเสียของ MFI

  • อินดิเคเตอร์ MFIไม่สามารถทำนายความเปลี่ยนแปลงในข้อมูลการซื้อขายได้แม่นยำทุกครั้งและอาจมีค่าที่สับสนในบางช่วงเวลา

  • MFI อาจไม่เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ในระยะเวลาที่สั้น 

  สรุป

  ในบทความนี้ เราได้เรียนรู้กับ Money Flow Index คืออะไรกันแล้ว Money Flow Index ถือว่าเป็นอีกตัวที่สามารถตอบเราได้ว่าสถานการ์ณราคาหุ้นในตลาดช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งทำให้นักลงทุนสามารถมองหาจุดซื้อขายได้เหมาะสม ทั้งนี้ช่วยให้สามารถพิจารณาแนวโน้มของตลาดและการเคลื่อนไหวของเงินได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ Indicator ตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะสมสำหรับการเทรดแบบระยะสั้นหรือเทรดแบบ Day Trade สักเท่าไหร่ ดังนั้นนักลงทุนควรใช้ Money Flow Index ร่วมกับ Indicator ตัวอื่น ๆ เพื่อให้สามารถตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  Indicator ตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง >>>

  Moving Average คืออะไร สำคัญต่อการเทรดมากแค่ไหน

  MACD คืออะไรและสามารถนำไปใช้อย่างแม่นยำได้อย่างไร

  *** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


  การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
  บทความที่เกี่ยวข้อง
  placeholder
  คำสั่ง Long , Short คืออะไร? ​คำสั่ง Long (Buy), Short (Sell) คืออะไร คราวนี้เราก็จะมาพาเทรดเดอร์ทั้งมือเก่าและมือใหม่ไปทำความรู้จักคำสั่งนี้กัน เพื่อคล้าโอกาสการเทรดและทำกำไรจากความผันผวนของตลาดเงินให้มากขึ้น ตามมาดูกันเลย
  ผู้เขียน  Mitrade
  ​คำสั่ง Long (Buy), Short (Sell) คืออะไร คราวนี้เราก็จะมาพาเทรดเดอร์ทั้งมือเก่าและมือใหม่ไปทำความรู้จักคำสั่งนี้กัน เพื่อคล้าโอกาสการเทรดและทำกำไรจากความผันผวนของตลาดเงินให้มากขึ้น ตามมาดูกันเลย
  placeholder
  อินดิเคเตอร์หุ้นคืออะไร? อินดิเคเตอร์หุ้น 3 ประเภทที่มีประโยชน์สำหรับการซื้อขายสิ่งชี้วัดหุ้นคืออะไร? สิ่งชี้วัดหุ้นช่วยในการซื้อขายอย่างไร? ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสิ่งชี้วัดหุ้น และทีมงานได้เลือกสิ่งชี้วัดหุ้น 3 อันดับสำหรับคุณ
  ผู้เขียน  Mitrade
  สิ่งชี้วัดหุ้นคืออะไร? สิ่งชี้วัดหุ้นช่วยในการซื้อขายอย่างไร? ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสิ่งชี้วัดหุ้น และทีมงานได้เลือกสิ่งชี้วัดหุ้น 3 อันดับสำหรับคุณ
  placeholder
  วิธีดูกราฟราคาทองที่นักลงทุนทองคำต้องรู้ ฉบับมือใหม่ต้องอ่านขึ้นชื่อว่าทองคำ หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นสินทรัพย์อันมีค่า ยอดนิยมตลอดปี ไม่ว่าใครก็อยากมีไว้ครอบครอง แต่นักลงทุนมือใหม่หลายคนยังไม่ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาทอง ถ้านักลงทุนสามารถวิเคราะห์และดูสถิติของราคาทองคำเป็น ก็จะรู้ได้ว่าช่วงเวลาใดควรซื้อ ช่วงเวลาใดควรขาย เพื่อสร้างกำไรให้นักลงทุนได้อย่างง่ายดาย เพื่อไม่ให้เสียโอกาสของการลงทุน ไปอ่านในบทความกัน
  ผู้เขียน  Mitrade
  ขึ้นชื่อว่าทองคำ หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นสินทรัพย์อันมีค่า ยอดนิยมตลอดปี ไม่ว่าใครก็อยากมีไว้ครอบครอง แต่นักลงทุนมือใหม่หลายคนยังไม่ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาทอง ถ้านักลงทุนสามารถวิเคราะห์และดูสถิติของราคาทองคำเป็น ก็จะรู้ได้ว่าช่วงเวลาใดควรซื้อ ช่วงเวลาใดควรขาย เพื่อสร้างกำไรให้นักลงทุนได้อย่างง่ายดาย เพื่อไม่ให้เสียโอกาสของการลงทุน ไปอ่านในบทความกัน
  placeholder
  กองทุน ETF คืออะไร? ในบทความนี้เราจะมาทราบกันว่า ETF คืออะไร คนทั่วไปจะสามารถลงทุนอย่างไร โดยที่ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเพื่อนำไปวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกการลงทุนกับ ETF อย่างหมาะสมนำไปสู่สร้างมูลค่าที่มีอย่างยั่งยืน
  ผู้เขียน  Mitrade
  ในบทความนี้เราจะมาทราบกันว่า ETF คืออะไร คนทั่วไปจะสามารถลงทุนอย่างไร โดยที่ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเพื่อนำไปวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกการลงทุนกับ ETF อย่างหมาะสมนำไปสู่สร้างมูลค่าที่มีอย่างยั่งยืน
  placeholder
  10 อันดับแอพหาเงินสร้างรายได้เสริมปี 2566ยังจำเป็นอยู่ไหมกับการทำงานกินเงินเดือนที่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน ปัจจุบันที่ใคร ๆ ต่างก็นั่งทำงานหารายได้จากหลายช่องทางต้องบอกว่าหมดยุคแล้วกับตอกบัตรเข้าออฟฟิศ และนี่คือทั้งหมดของแอพหาเงินที่เรารวบรวมมาเป็นตัวเลือกสำหรับการสร้างรายได้แบบง่าย ๆ ที่บ้านสำหรับปีนี้ที่เรานำมาฝากกัน
  ผู้เขียน  Mitrade
  ยังจำเป็นอยู่ไหมกับการทำงานกินเงินเดือนที่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน ปัจจุบันที่ใคร ๆ ต่างก็นั่งทำงานหารายได้จากหลายช่องทางต้องบอกว่าหมดยุคแล้วกับตอกบัตรเข้าออฟฟิศ และนี่คือทั้งหมดของแอพหาเงินที่เรารวบรวมมาเป็นตัวเลือกสำหรับการสร้างรายได้แบบง่าย ๆ ที่บ้านสำหรับปีนี้ที่เรานำมาฝากกัน
  ราคาเสนอแบบเรียลไทม์