SET50 คืออะไร? SET50 มีอะไรบ้าง? และลงทุน SET50 ยังไง?

3 นาที
อัพเดทครั้งล่าสุด 01 ธ.ค. 2566 06:31 น.

บทความนี้เราขอแนะนำดัชนีของบ้านเรา SET50 นะครับ รวมถึง SET50 คืออะไร, หลักเกณฑ์การคัดเลือกดัชนี SET50, SET50 มีอะไรบ้าง, วิธีคำนวณ SET50 และปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนี SET50 และลงทุน SET50 ยังไงนะครับ


SET50 คืออะไร?

ก่อนที่เราจะพูดถึง SET50 เราต้องทำความรู้จักกับ SET เสียก่อน เพราะ SET Index เป็นดัชนีตัวแรกของตระกูล SET ทั้งหลายซึ่งรวมถึง SET50 ด้วยเช่นกัน


SET คือ ดัชนีราคาของหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น (รวมถึงหน่วยลงทุนของ REIT ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น) ซึ่งสะท้อนความเคลื่อนไหวทั้งหมดของตลาดหุ้น


SET50 คือ ดัชนีราคาที่คำนวณโดยใช้หุ้น 50 อันดับแรกที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของตลาดหุ้น พูดง่าย ๆ คือ ดัชนีราคา 50 หุ้นที่ดีที่สุดของตลาดหุ้นไทย SET50 จะเคลื่อนไหวตามราคาหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม 50 บริษัท


ด้วย SET และ SET50 มักเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน อาจจะพูดได้ว่า SET50 เปรียบเสมือนตัวแทนของ SET ตามกราฟด้านล่าง


15978877136897

จุดประสงค์ของ SET50 ที่นอกจากจะเป็นเครื่องมือวัดความเคลื่อนไหวของหุ้นขนาดใหญ่แล้ว ยังมีการใช้ SET50 เป็นดัชนีอ้างอิงในการออกตราสารอนุพันธ์ เช่น SET50 Index Futures และ SET50 Index Options


ด้วยความที่ SET50 ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ พื้นฐานดีและผ่านกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของตลาดหุ้น ทำให้หลายคนมองว่า หุ้นในกลุ่ม SET50 เป็นหุ้นที่ปลอดภัยเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วไป และนักลงทุนหลายคนอาจได้หุ้นตัวแรกจากหุ้นในกลุ่ม SET50


อย่างไรก็ตาม เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องศึกษาค้นคว้าและทำการประเมินแนวโน้มของอนาคตของหุ้นเหล่านี้ด้วยตนเอง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกดัชนี SET50

คุณสมบัติคร่าว ๆ ของหุ้นที่จะเข้า SET50 ประกอบด้วย


 · เป็นหุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 · ไม่อยู่ในกระบวนการเพิกถอน

 · ไม่ถูกสั่งพักการซื้อขายหรือมีแนวโน้มถูกสั่งพักการซื้อขาย (SP) เป็นเวลานาน

 · ไม่เป็นหุ้นที่ผิดชำระหนี้แล้ว/ไม่สามารถชำระหนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท

 · ไม่เป็นหุ้นของบริษัทล้มละลาย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือชำระกิจการ

 · หุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 200 ลำดับแรก

 · มีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว

 · เป็นหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายอย่างสมำเสมอตามสภาพปกติของตลาด โดยไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย


โดยหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ 50 อันดับแรกจะบรรจุเข้า SET50 โดยหุ้นอันดับที่ 51-55 จะอยู่ในรายชื่อสำรอง


และจะมีการทบทวนรายชื่อหุ้น SET 50 โดยจะทำทุกครึ่งปี

 · เดือนมิถุนายน (ใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิถุนายนของปีก่อนหน้าจนถึง 31 พฤษภาคมของปีที่คัดเลือก) สำหรับรายชื่อหุ้น SET50 ครึ่งปีหลัง

 · เดือนธันวาคม (ใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 ธันวามคมของปีก่อนหน้าจนถึง 30 พฤศจิกายนของปีที่เลือก) สำหรับรายชื่อหุ้น SET50 ครึ่งแรกของปีถัดไป


อ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกดัชนี SET50 อย่างละเอียด คลิกที่นี่


SET50 มีอะไรบ้าง? รายชื่อ SET50

เราขอยกตัวอย่าง 20 หุ้นใน SET50 ที่คุณน่าจะรู้จัก


 • ADVANC: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

 • AOT: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 • AWC: บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

 • BBL: ธนาคารกรุงเทพ ผู้นำด้านสาขาธนาคารในหลายประเทศ

 • BDMS: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

 • BEM: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 • BGRIM: บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

 • BH: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

 • BJC: บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

 • BPP: บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

 • BTS: บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

 • CBG: บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 • CPALL: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 • CPF: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 • CPN: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

 • CRC: บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 • DTAC: บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 • EA: บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

 • EGCO: บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

 • GLOBAL: บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


หากคุณต้องการทราบว่า SET50 มีหุ้นอะไรบ้างอย่างละเอียด คลิกที่นี่

วิธีคำนวณ SET50

SET50 คำนวณโดยการถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดย


SET50 Index = Current Market Value หารด้วย Base Market Value และคูณด้วย Base Value


วิธีคำนวณ SET50

โดยที่


Current Market Value (CMV) คือ มูลค่าตามราคาหุ้นทั้งหมดที่อยู่ใน SET50 ณ วันที่คำนวณ


Base Market Value (BMV) คือ มูลค่าตามราคาหุ้นทั้งหมดที่อยู่ใน SET50 ณ วันฐาน (16 สิงหาคม 2538)


Base Value คือ ค่าฐานของดัชนี (1,000 จุด)


ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนี SET50

1. ภาวะเศรษฐกิจ

หากเศรษฐกิจดี ผู้คนจะมีความเชื่อมั่นในการลงทุน ทำให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นมาก SET50 มีโอกาสวิ่งขึ้น


หากเศรษฐกิจไม่ดี ผู้คนจะไม่ค่อยกล้าลงทุน ทำให้เม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นน้อยหรืออาจไหลออกจากตลาดหุ้น SET50 มีโอกาสดิ่งลง


แล้วเราจะประเมินได้อย่างไรว่า เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี คุณสามารถดูได้จากตัวเลขเศรษฐกิจ เช่น อัตราการจ้างงาน อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ การเติบโตของ GDP ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เป็นต้น


2. เสถียรภาพทางการเมือง

หากประเทศไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง มีการรัฐประหาร ก่อม็อบไล่รัฐบาล ผู้คนแตกแยกเป็นฝักฝ่าย นักลงทุนจะไม่เชื่อมั่นมากพอที่จะลงทุน เพราะถือว่ามีความเสี่ยงสูง


3. ราคาสินค้าโภคภัณฑ์

คุณอาจจะงง ๆ ว่า สินค้าโภคภัณฑ์อะไร แต่ถ้าเราบอกคุณว่า มันคือ ข้าว ยางพารา หรือของอะไรก็ตามที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งโลหะมีค่าอย่างทองคำ


ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย สามารถใช้เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนสินค้า/บริการในยามที่เกิดความรุนแรง ความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือความไม่เชื่อมั่นในเศรษฐกิจ


หากราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น นั่นหมายความว่า ผู้คนทั่วไปมองว่าการลงทุนในตลาดหุ้นมีความเสี่ยง จึงโยกเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าอย่างทองคำ


4. กระแสเงินลงทุน

นักลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราประกอบด้วย 4 กลุ่มคือ


 • นักลงทุนสถาบันในประเทศ “กอง”

 • บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ “ปอป”

 • นักลงทุนรายย่อย “เม่า”

 • นักลงทุนต่างชาติ “หรั่ง”


โดยเฉพาะกับนักลงทุนต่างชาติที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยสูง การเข้า-ออกตลาดหุ้นไทยแต่ละครั้ง ส่งผลต่อ SET50


หากนักลงทุนต่างชาติประเมินว่าเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มเติบโตสูง สามารถทำกำไรได้และมีความน่าสนใจ เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติจะเข้าตลาดหุ้นไทยมาก ทำให้ SET50 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น


ถ้าหากนักลงทุนต่างชาติประเมินว่าเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มเติบโตต่ำและมีความเสี่ยงสูง นักลงทุนต่างชาติก็จะหอบเม็ดเงินออกไปยังประเทศอื่น ๆ ทำให้ SET50 มีแนวโน้มตกลง


ลงทุน SET50 ยังไง?

หลังจากเข้าใจดัชนี SET50 แล้ว บางคนอาจจะเกิดคำถามขึ้นมาว่า เราจะสามารถลงทุน SET50 ยังไงเพื่อทำกำไรได้? คำตอบคือเราสามารถไปซื้อหุ้น 50 ตัวในรายชื่อ แต่มันจะยุ่งยากไปหน่อย และการจัดการหหุ้น 50 ตัวก็ต้องใช้เวลามาก ดังนั้นตามปกติแล้วเราจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ SET50 เป็นดัชนีอ้างอิง เช่น SET50 Index Futures


การซื้อขาย Futures ต้องไปเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ก่อน สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องทำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ควบคู่กับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเตรียมเอกสารต่างๆ ส่งไปที่สาขาของบริษัทหลักทรัพย์แล้วรอการยืนยัน 


เอกสารที่ต้องเตรียมจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามแต่ละบริษัท ที่นี่เราขอยกตัวอย่างเอกสารการขอเปิดบัญชีอนุพันธ์สำหรับลูกค้าใหม่บุคคลธรรมดากับ บล.ธนชาต ดังนี้ 


 • แสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

 • แสดงทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

 • Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือหลักฐานทางการเงินอื่นๆ พร้อมสำเนา 2 ชุด

 • กรณีมีการมอบอำนาจ แสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้างอย่างละ 2 ชุด

 • สำเนาใบรับรองผ่านการอบรมความรู้ด้านตราสารอนุพันธ์ (ถ้ามี)

 • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

ส่งท้าย

วันนี้เราได้พาทุกท่านทำความรู้จักกับ SET50 รวมถึง SET50 คืออะไร, หลักเกณฑ์การคัดเลือกดัชนี SET50, SET50 มีอะไรบ้าง, วิธีคำนวณ SET50, ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET50 และ ลงทุน SET50 ยังไง ซึ่งน่าจะช่วยนักลงทุนได้เยอะในการรู้จักกับ SET50


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งเข้าในตลาดหุ้นไทย การเริ่มต้นจากการลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนใน SET50 หรือหุ้นที่อยู่ในรายชื่อ SET50 จะเป็นทางที่ดี เนื่องจากหุ้นที่อยู่ในรายชื่อ SET50 เป็นการคัดเลือกคร่าวๆ จากตลาดหลักทรัพย์ไทย ยังไงก็ดีกว่าการเลือกหุ้นมั่วๆ เมื่อเรายังไม่ค่อยถนัดในการเลือกหุ้นเท่าไร


mitrade
ซื้อขายสินค้ามากกว่า 400+ รายการกับ Mitrade
dago Forex / สินค้าโภคภัณฑ์ / หุ้น / ดัชนี / สกุลเงินดิจิตอล
dago กำกับดูแลโดย ASIC/CIMA/FSC
dago เปิดบัญชีภายใน 3 นาที
dago ฝากถอนเงินผ่านธนาคารไทย
dago ฟรีเงินเสมือนจริง $50,000 ดอลล่าร์
ตราสารอนุพันธ์อาจจะทำให้คุณขาดทุนทั้งหมด โปรดอ่านพิจรนา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา นำเสนอ โดย Mitrade Holding Ltd.SIB License 1612446
ตราสารอนุพันธ์อาจจะทำให้คุณขาดทุนทั้งหมด โปรดอ่านพิจรนา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา นำเสนอ โดย Mitrade Holding Ltd.SIB License 1612446

*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
บทความที่เกี่ยวข้อง
placeholder
S&P 500 คืออะไร?S&P 500 เป็นดัชนีชี้วัดชั้นนำและเป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานที่แพร่หลายที่สุดของตลาดหุ้นสหรัฐฯ บทความนี้จะพานักลงทุนทำความรู้จักกับดัชนีหุ้นสหัฐ S&P 500 รวมถึง S&P 500 คืออะไร, S&P 500 คำนวณอย่างไร, รายชื่อหุ้นใน S&P 500, S&P 500 และ Dow Jones แตกต่างกันอย่างไร, ทำใมต้องลงทุนใน S&P 500 และ S&P 500 ซื้อยังไงนะครับ
ผู้เขียน  MitradeInsights
S&P 500 เป็นดัชนีชี้วัดชั้นนำและเป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานที่แพร่หลายที่สุดของตลาดหุ้นสหรัฐฯ บทความนี้จะพานักลงทุนทำความรู้จักกับดัชนีหุ้นสหัฐ S&P 500 รวมถึง S&P 500 คืออะไร, S&P 500 คำนวณอย่างไร, รายชื่อหุ้นใน S&P 500, S&P 500 และ Dow Jones แตกต่างกันอย่างไร, ทำใมต้องลงทุนใน S&P 500 และ S&P 500 ซื้อยังไงนะครับ
placeholder
นิเคอิ225(Nikkei 225) คืออะไร? ลงทุนหุ้นญี่ปุ่นผ่านดัชนีนิเคอิ225 Nikkei 225 ขึ้นสู่จุดสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 1990 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2023 อะไรทำให้ราคาของ Nikkei 225 พุ่งกระฉูด? เราจะทำกำไรจากกระแสของ Nikkei 225 ได้อย่างไร? บทความนี้จะแจ้งให้คุณทราบ
ผู้เขียน  เมธิณี วสุมดีInsights
Nikkei 225 ขึ้นสู่จุดสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 1990 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2023 อะไรทำให้ราคาของ Nikkei 225 พุ่งกระฉูด? เราจะทำกำไรจากกระแสของ Nikkei 225 ได้อย่างไร? บทความนี้จะแจ้งให้คุณทราบ
placeholder
SET100 คืออะไร? รายชื่อหุ้น SET 100SET100 คือดัชนีหุ้นที่นิยมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วยหุ้น 100 บริษัทชั้นนำที่มีปริมาณซื้อขายสูง และมีการคำนวณตัวชี้ที่สะท้อนสถานะของตลาดหุ้นไทย บทความนี้จะสำรวจทุกอย่างเกี่ยวกับ SET100 เช่น SET100 คืออะไร, เกณฑ์ของหุ้น SET100 และ วิธีการคำนวณหุ้น SET100 Index ตามมาดูกัน
ผู้เขียน  MitradeInsights
SET100 คือดัชนีหุ้นที่นิยมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วยหุ้น 100 บริษัทชั้นนำที่มีปริมาณซื้อขายสูง และมีการคำนวณตัวชี้ที่สะท้อนสถานะของตลาดหุ้นไทย บทความนี้จะสำรวจทุกอย่างเกี่ยวกับ SET100 เช่น SET100 คืออะไร, เกณฑ์ของหุ้น SET100 และ วิธีการคำนวณหุ้น SET100 Index ตามมาดูกัน
placeholder
ดัชนีหุ้นคืออะไร ดัชนียอดนิยมของไทยและต่างประเทศมีอะไรบ้าง?คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับดัชนีหุ้น NASDAQ 100, Nikkei 225 และ Dow Jones​ ช่วงข่าวเศรษฐกิจตอนเช้าและเย็นของวัน คุณอาจสงสัยว่า ดัชนีหุ้นคืออะไร? สำคัญอย่างไร? คุณจะหาประโยชน์จากดัชนีเหล่านี้อย่างไร? บทความนี้มีคำตอบกับคุณ
ผู้เขียน  MitradeInsights
คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับดัชนีหุ้น NASDAQ 100, Nikkei 225 และ Dow Jones​ ช่วงข่าวเศรษฐกิจตอนเช้าและเย็นของวัน คุณอาจสงสัยว่า ดัชนีหุ้นคืออะไร? สำคัญอย่างไร? คุณจะหาประโยชน์จากดัชนีเหล่านี้อย่างไร? บทความนี้มีคำตอบกับคุณ
placeholder
ดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง(Hang Seng Index-HSI) คืออะไร? ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่รู้ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งคืออะไร คราวนี้เราจะมาไขข้อสงสัยนี้ให้ฟังกันว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฝั่งเอเชียตัวนี้มีที่มาอย่างไร ประกอบด้วยหุ้นอะไรบ้าง และลงทุนได้อย่างไรบ้าง ตามไปดูกันต่อเลย
ผู้เขียน  MitradeInsights
ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่รู้ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งคืออะไร คราวนี้เราจะมาไขข้อสงสัยนี้ให้ฟังกันว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฝั่งเอเชียตัวนี้มีที่มาอย่างไร ประกอบด้วยหุ้นอะไรบ้าง และลงทุนได้อย่างไรบ้าง ตามไปดูกันต่อเลย
ราคาเสนอแบบเรียลไทม์