ดัชนีหุ้นคืออะไร?

3 นาที
อัพเดทครั้งล่าสุด 03 มิ.ย. 2567 02:20 น.
coverImg
แหล่งที่มา: DepositPhotos

ดัชนีหุ้นเป็นเครื่องมือที่วัดประสิทธิภาพของกลุ่มข้อมูลในหุ้นโดยใช้ตัวชี้วัดและวิธีการที่เป็นมาตรฐาน สำหรับดัชนีในตลาดการเงินมักใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการดำเนินงานของการลงทุน และดัชนีหุ้นไทยที่สำคัญ ได้แก่ SET, SET50, SET100 เป็นต้น


ประเภทของดัชนี

โดยทั่วไปแล้วดัชนีหุ้นมีสามประเภทและแตกต่างกันด้วยวิธีการคํานวณ ดังต่อไปนี้


1. ดัชนีหุ้นที่ถ่วงน้ำหนักด้วยราคาตลาด จะให้สิทธิ์ในแต่ละบริษัท โดยมีน้ำหนักที่แตกต่างกันตามราคาหุ้นปัจจุบัน บริษัทที่มีราคาหุ้นมากกว่าจะมีอิทธิพลมากกว่าในดัชนีเหล่านี้ไม่ว่าบริษัทจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ตัวอย่างเช่น ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และ Nikkei 225 (JPN225)


2. ดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาด หรือบางครั้งเรียกว่าดัชนีตามมูลค่าตลาดหรือดัชนีตามมูลค่าหลักทรัพย์ ดัชนีนี้จะใช้ข้อมูลจาก Market Cap ในการคำนวน โดยแสดงถึงหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาเพดานตลาดที่สูงกว่า ด้วยโครงสร้างนี้ บริษัท ขนาดใหญ่จึงมีผลกระทบมากขึ้นต่อประสิทธิภาพของดัชนี Standard & Poor 500 (S&P500) และดัชนี Hang Seng (HSI) เป็นตัวอย่างของดัชนีตามมูลค่าเพดานตลาด


3. ดัชนีถ่วงน้ำหนักที่ใช้ร่วมกันในตลาดเรียกอีกอย่างว่าดัชนีที่ไม่มีการถ่วงน้ำหนักหรือถ่วงน้ำหนักเท่ากันซึ่งคํานวณจากจํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักแทนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หุ้นทั้งหมดโดยไม่คํานึงถึงปริมาณหุ้นหรือราคานั้นจะมีผลกระทบเท่าเทียมกันต่อราคาดัชนี การเปลี่ยนแปลงราคาในดัชนีขึ้นอยู่กับผลตอบแทนตามเปอร์เซ็นต์ของแต่ละองค์ประกอบ


*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ราคาเสนอแบบเรียลไทม์
ราคาเสนอแบบเรียลไทม์