NVDR คืออะไร?

5 นาที
อัพเดทครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2566 07:25 น.
coverImg
แหล่งที่มา: DepositPhotos

NVDR เป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมชื่อ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR) ถึงปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของหลายบริษัท อย่างธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพ รวมไปถึงอีกหลายบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย NVDR คืออะไรกันแน่ ทำไมนักลงทุนต่างชาติถึงนิยมซื้อ NVDR? คนไทยสามารถซื้อ NVDR ได้หรือไม่? แล้วข้อได้เปรียบของการซื้อ NVDR มีอะไรบ้าง? บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักให้มากขึ้น

NVDR คืออะไร?

NVDR ย่อมาจาก Non-Voting Depository Receipt หมายถึง ตราสารที่ออกโดย “บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่เป็น “ตัวแทน” ในการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยให้กับนักลงทุนต่างชาติ


โดย NVDR เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่นักลงทุนชาวต่างชาติต้องเจอกับปัญหา Foreign Limit ที่กำหนดให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยได้ไม่เกิน 49% ของทุนจดทะเบียนขอบริษัทนั้น ๆ หากนักลงทุนต่างชาติต้องการซื้อหุ้นมากกว่า 49% การสามารถซื้อ NVDR แทนการซื้อหุ้นโดยตรงได้ ซึ่งจะสังเกตได้จากหุ้นที่มี -R ต่อท้ายหุ้น

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คือใคร?

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท) โดยมีหน้าที่หลักในการออกและบริหารจัดการตราสาร NVDR ซึ่งจะนำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ, ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และรักษาสภาพคล่องของการซื้อขาย NVDR ให้มีความน่าสนใจ รวมถึงดูแลเรื่องการชำระผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือ NVDR เช่น เงินปันผล, สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น

วิธีเช็คว่าบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ ถือหุ้นบริษัทไหนอยู่บ้าง?

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Trade) >> https://www.settrade.com/th/home


เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Trade)2. เลื่อนไปที่หน้าต่างแสดง “ต่างชาติซื้อขาย (NVDR)” > กดดูเพิ่มเติม


“ต่างชาติซื้อขาย (NVDR)” > กดดูเพิ่มเติม


3. แสดงภาพรวมปริมาณการซื้อขาย NVDR


ภาพรวมปริมาณการซื้อขาย NVDR


4. แสดงภาพรวมมูลค่าการซื้อขาย NVDR


ภาพรวมมูลค่าการซื้อขาย NVDR


5. สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.set.or.th/nvdr/th/nvdr.html


ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า NVDR


วิธีซื้อ NVDR ด้วยตัวเอง

การซื้อ NVDR สามารถซื้อได้ทั้งนักลงทุนต่างชาติและคนไทย โดยซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันซื้อขายหุ้นได้โดยตรง โดยแบ่งเป็น 2 วิธีหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

 

วิธีที่1: การซื้อขาย NVDR ผ่าน Streaming ในหน้าตั้งค่า

1. เลือก My Menu > Setting > on > Save

2. เมื่อเลือกแบบนี้แล้ว ทุกคำสั่งซื้อขายหุ้นจะเป็น NVDR ทั้งหมด

 

วิธีที่2: การซื้อขาย NVDR ผ่าน Streaming ในหน้าแรก

1. เลือก Condition ที่หน้าคำสั่งซื้อขาย

2. เลือกเป็น NVDR


NVDR เหมาะกับใคร?

การซื้อ NVDR เป็นอีกวิธีซื้อหุ้นจดทะเบียนในประเทศไทยที่ได้รับความนิยม ด้วยข้อดีหลายประการ แต่คุณจะเหมาะกับการซื้อตราสาร NVDR มากน้อยแค่ไหน สามารถพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ได้เลย

 

 • นักลงทุนที่ติดข้อจำกัดเรื่อง Foreign Limit

  ประเทศไทยมีกฎหมายกำหนดให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยได้ไม่เกิน 49%


  ดังนั้น หากนักลงทุนต่างชาติต้องการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเกิน 49% ก็สามารถซื้อ NVDR แทนการซื้อหุ้นโดยตรงได้

 

 • นักลงทุนที่ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทจดทะเบียน

  นักลงทุนที่ซื้อ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น นักลงทุนที่ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทจดทะเบียนถือว่าเหมาะกับการซื้อ NVDR

 

 • นักลงทุนที่ต้องการรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินเหมือนกับการลงทุนในหุ้นโดยตรง

  นักลงทุนที่ซื้อ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เช่น กำไรจากส่วนต่างราคา, เงินปันผล, สิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น

 

 • นักลงทุนชาวไทยที่ไม่ประสงค์ออกนาม

  การซื้อ NVDR เหมาะกับนักลงทุนชาวไทยที่ไม่อยากออกนามว่าซื้อหุ้นตัวนั้น ๆ เนื่องจากต้องการความเป็นส่วนตัวซึ่งข้อมูลการซื้อ NVDR จะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

ข้อดี-ข้อจำกัดของ NVDR

NVDR คือ


ข้อดีและข้อจำกัดของ NVDR ไม่ได้มีผลเฉพาะแค่นักลงทุนต่างชาติเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ดังนี้


ข้อดีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนักลงทุนต่างชาติ


1. ข้อดีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • เพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจาก NVDR เป็นตราสารที่ซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับหุ้นทั่วไป


 • ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


2. ข้อดีต่อนักลงทุนต่างชาติ

 • สามารถลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยได้แม้จะติดข้อจำกัดเรื่อง Foreign Limit ของชาวต่างชาติ


 • ช่วยลดต้นทุนในการซื้อขายหุ้น เนื่องจากปัจจุบันค่าธรรมเนียมในการซื้อ NVDR เท่ากับการซื้อหุ้นจดทะเบียนโดยตรง


 • ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เช่น สิทธิได้รับเงินปันผล, สิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุน, สิทธิการจองซื้อหุ้นกู้, สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ เป็นต้น


▲ ข้อจำกัดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนักลงทุนต่างชาติ


1. ข้อจำกัดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • อาจทำให้ราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผันผวนมากกว่าปกติ เนื่องจากราคา NVDR ไม่ได้แสดงมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียน


 • อาจทำให้นักลงทุนต่างชาติซื้อ NVDR เพียงเพื่อเก็งกำไร เนื่องจากไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงไม่สนใจจะถือหุ้นในระยะยาว


2. ข้อจำกัดต่อนักลงทุนต่างชาติ

 • ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เครื่องหมาย XM) จะทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้ เช่น การเลือกกรรมการ อนุมัติงบการเงิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น


 • NVDR มีสภาพคล่องน้อยกว่าตลาดการซื้อขายหุ้นทั่วไป เนื่องจากมีนักลงทุนต่างชาติถือครองอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การซื้อขาย NVDR จึงมีปริมาณน้อยกว่าการซื้อขายหุ้นทั่วไป ทำให้ราคา NVDR ผันผวนมากกว่า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา NVDR

1. ปัจจัยด้านนักลงทุน

ปัจจัยด้านนักลงทุนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา NVDR มากที่สุด เพราะนักลงทุนต่างชาติถือเป็นกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ที่ถือครอง NVDR อยู่เป็นจำนวนมาก หากนักลงทุนต่างชาติมีมุมมองเชิงบวกต่อหลักทรัพย์อ้างอิง แสดงว่านักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มที่จะซื้อ NVDR ส่งผลให้ราคา NVDR มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น เช่น หากนักลงทุนต่างชาติมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตได้ดี แสดงว่านักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มที่จะลงทุนในหุ้นไทยมากขึ้น ส่งผลให้ราคา NVDR มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

 

2. ปัจจัยด้านปัจจัยพื้นฐาน

ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน, แนวโน้มอุตสาหกรรม, โอกาสการเติบโตในอนาคต เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลต่อราคา NVDR หากปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์อ้างอิงมีแนวโน้มดีขึ้น แสดงว่าราคา NVDR มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น เช่น หากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนดีขึ้น แสดงว่าบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มเติบโตได้ดี ส่งผลให้ราคา NVDR มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

 

3. ปัจจัยด้านปัจจัยแวดล้อม

ปัจจัยแวดล้อม เช่น ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลต่อราคา NVDR หากปัจจัยแวดล้อมมีแนวโน้มดีขึ้น แสดงว่าราคา NVDR มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในประเทศลดลง แสดงว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนลดลง ส่งผลให้ราคา NVDR มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย หรือ หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น แสดงว่านักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มที่จะลงทุนในหุ้นไทยมากขึ้น ส่งผลให้ราคา NVDR มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

สรุป

NVDR คือ ตราสารที่เป็นตัวแทนแสดงหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งมีผลในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการกำกับดูแลโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด โดยการซื้อ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินเช่นเดียวกับหุ้นจดทะเบียน แต่ไม่ได้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นทำให้อาจไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริหารต่าง ๆ ภายในบริษัท


*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
บทความที่เกี่ยวข้อง
placeholder
วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่แบบละเอียดในปี 2024‘อยากเล่นหุ้นต้องทํายังไง’ ‘เริ่มเล่นหุ้นแบบไม่รู้อะไรเลย ต้องทำยังไง’ คำถามแบบนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการเข้าสู่โลกการลงทุน ซึ่งวันนี้เราจะมีวิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่แบบละเอียดมาฝากกัน
ผู้เขียน  MitradeInsights
‘อยากเล่นหุ้นต้องทํายังไง’ ‘เริ่มเล่นหุ้นแบบไม่รู้อะไรเลย ต้องทำยังไง’ คำถามแบบนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการเข้าสู่โลกการลงทุน ซึ่งวันนี้เราจะมีวิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่แบบละเอียดมาฝากกัน
placeholder
เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี? 6 โบรกเกอร์หุ้นที่น่าเปิดพอร์ตหุ้นในปี 2024ใครที่กำลังมองหาโบรกเกอร์หุ้นหรือกำลังเริ่มต้นลงทุนแล้วมองหาที่เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี คราวนี้เราจะมาทำความรู้จักวิธีการลงทุนในหุ้นผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ เพื่อมาประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกโบรกเกอร์หุ้นโบรกเกอร์ไหนดี คราวนี้เราได้รวบรวม 6 โบรกเกอร์หุ้นน่าสนใจปี 2024 มาไว้ให้แล้ว ตามไปดูกัน!
ผู้เขียน  MitradeInsights
ใครที่กำลังมองหาโบรกเกอร์หุ้นหรือกำลังเริ่มต้นลงทุนแล้วมองหาที่เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี คราวนี้เราจะมาทำความรู้จักวิธีการลงทุนในหุ้นผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ เพื่อมาประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกโบรกเกอร์หุ้นโบรกเกอร์ไหนดี คราวนี้เราได้รวบรวม 6 โบรกเกอร์หุ้นน่าสนใจปี 2024 มาไว้ให้แล้ว ตามไปดูกัน!
placeholder
เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์ โบรกไหนค่าคอมถูกสุด 2567การลงทุนในหุ้น คือการดำเนินกลยุทธทางธุรกิจเพื่อให้ได้ผลกำไรที่งดงามที่สุด หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจคือ ลงทุนให้น้อยที่สุด เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากที่สุด เช่นเดียวกัน การลงทุนหุ้น แม้ว่าเงินทุนหลักของเราคือการจ่ายค่าซื้อหุ้นเข้ามาเก็บไว้ในพอร์ต แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีรายจ่ายแอบแฝงที่ถือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้น นั่นคือ ค่าธรรมเนียมการเทรดหุ้น แต่โบรกเกอร์แต่ละแห่ง มีรูปแบบการเก็บค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไป วันนี้เราจึงได้ทำการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์ โบรกไหนค่าคอมถูกสุด 2567 เพื่อช่วยสำหรับในการที่จะทำให้รายได้เราเพิ่มพูนขึ้น เรามาเลือกไปพร้อมๆ กันครับ
ผู้เขียน  MitradeInsights
การลงทุนในหุ้น คือการดำเนินกลยุทธทางธุรกิจเพื่อให้ได้ผลกำไรที่งดงามที่สุด หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจคือ ลงทุนให้น้อยที่สุด เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากที่สุด เช่นเดียวกัน การลงทุนหุ้น แม้ว่าเงินทุนหลักของเราคือการจ่ายค่าซื้อหุ้นเข้ามาเก็บไว้ในพอร์ต แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีรายจ่ายแอบแฝงที่ถือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้น นั่นคือ ค่าธรรมเนียมการเทรดหุ้น แต่โบรกเกอร์แต่ละแห่ง มีรูปแบบการเก็บค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไป วันนี้เราจึงได้ทำการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์ โบรกไหนค่าคอมถูกสุด 2567 เพื่อช่วยสำหรับในการที่จะทำให้รายได้เราเพิ่มพูนขึ้น เรามาเลือกไปพร้อมๆ กันครับ
placeholder
ตลาดหุ้นเปิดกี่โมง?ก่อนเทรดหุ้นต้องรู้การรู้ว่าตลาดหุ้นเปิดกี่โมงเป็นเรื่องสำคัญและถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเก็งกำไร สำหรับใครที่อยากรู้แล้วว่าตลาดหุ้นเปิดกี่โมงสำหรับการซื้อขายหุ้นในประเทศไทยก็อย่าได้รอช้า เราเตรียมข้อมูลมาให้แล้ว
ผู้เขียน  MitradeInsights
การรู้ว่าตลาดหุ้นเปิดกี่โมงเป็นเรื่องสำคัญและถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเก็งกำไร สำหรับใครที่อยากรู้แล้วว่าตลาดหุ้นเปิดกี่โมงสำหรับการซื้อขายหุ้นในประเทศไทยก็อย่าได้รอช้า เราเตรียมข้อมูลมาให้แล้ว
placeholder
DCA คือ อะไร? เปิดบัญชีออมหุ้น DCA ที่ไหนดี 2567สร้างรายได้ทางอ้อมด้วยการลงทุนออมสม่ำเสมอ ทยอยลงทุนเรื่อย ๆ แบบ DCAหรือ Dollar-Cost- Averaging ถัวเฉลี่ยต้นทุนยังไงให้ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นการลงทุนที่ง่าย เงินลงทุนตั้งต้นไม่มาก ไม่มีความซับซ้อน เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่เป็นอย่างมาก
ผู้เขียน  MitradeInsights
สร้างรายได้ทางอ้อมด้วยการลงทุนออมสม่ำเสมอ ทยอยลงทุนเรื่อย ๆ แบบ DCAหรือ Dollar-Cost- Averaging ถัวเฉลี่ยต้นทุนยังไงให้ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นการลงทุนที่ง่าย เงินลงทุนตั้งต้นไม่มาก ไม่มีความซับซ้อน เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่เป็นอย่างมาก