SET100 คืออะไร? รายชื่อหุ้น SET 100

4 นาที
อัพเดทครั้งล่าสุด 02 ม.ค. 2567 07:02 น.
coverImg
แหล่งที่มา: DepositPhotos

SET100 คือดัชนีหุ้นที่นิยมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วยหุ้น 100 บริษัทชั้นนำที่มีปริมาณซื้อขายสูง และมีการคำนวณตัวชี้ที่สะท้อนสถานะของตลาดหุ้นไทย บทความนี้จะสำรวจทุกอย่างเกี่ยวกับ SET100 เช่น SET100 คืออะไร, เกณฑ์ของหุ้น SET100 และ วิธีการคำนวณหุ้น SET100 Index ตามมาดูกัน


SET100 คืออะไร?

เมื่อพูดถึง SET100 เราจะต้องมาอธิบายว่า SET คืออะไร ก่อนที่จะไปในส่วนของ SET100 คืออะไร, SET กับ SET100 เกี่ยวข้องอย่างไรและ SET100 กับ SET50 ต่างกันอย่างไร


โดยดัชนี SET ย่อมาจาก Stock Exchange of Thailand ซึ่งจะมีบริษัทจดทะเบียนใหญ่ๆอยู่ในนี้เช่น ปตท. = PTT, เอไอเอส = ADVANC, ธนาคารกรุงเทพ = BBL ซึ่ง SET คือ ดัชนีตลาดหุ้นไทยคอมโพสิตซึ่งเป็นการที่นำราคาหุ้นสามัญมาคำนวณด้วยกันทั้งหมดซึ่งในส่วนนี้ยังรวมไปถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ด้วย


ส่วนต่อมาคือดัชนี SET100 ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการออกดัชนีในอนาคตและตัวเลือกในอนาคตและเพื่อเป็นมาตรฐานการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [SET] ดัชนีคำนวณจากราคาหุ้นของบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนีตลาดหลักทรัพย์แต่ละดัชนีประกอบด้วยส่วนย่อยของหุ้นเหล่านั้นโดยจัดอันดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดใหญ่สภาพคล่องสูงและเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกระจายหุ้น


โดยดูจากลำดับของผู้ถือหุ้น หุ้นที่อยู่ในลำดับสูงสุด 50 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 และอันดับที่ 100 ซึ่งรวมถึง 50 อันดับแรกคือหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100


ดังนั้นดัชนี SET100 คือดัชนีตลาดหุ้นที่ช่วยให้นักลงทุนมีมาตรฐานการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หุ้น 100 อันดับแรกที่จัดอันดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวัน

เกณฑ์ของหุ้น SET100

หุ้น SET100 นั้นก็ย่อมมีเกณฑ์ไม่ต่างจากหุ้นแบบอื่นๆของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกของหลักทรัพย์ที่จะอยู่ใน SET100 มีดังนี้


 • เป็นหุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 • SET100 คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกให้อยู่ใน 100 อันดับแรก

 • ประเภทดัชนีแบบ Composite Index

 • มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยหรือที่ Free-float อยู่ในระดับที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 ของทุนที่ชำระแล้ว

 • คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight)

 • จะไม่เอาหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 20 วันมารวมในการคำนวณด้วย

 • มีค่าดัชนีเริ่มต้นที่ 1,000 จุดและมีวันฐานเป็นวันที่ 30 เมษายน 2548

 • ลักษณะของหุ้นจะต้องมีสภาพคล่องสูงกล่าวคือมีการเทรดที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอ


หลักทรัพย์อันดับที่ 101 - 105 เป็นรายชื่อส ารองของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100

วิธีการคำนวณหุ้น SET100 Index

วิธีการคำนวณที่ใช้สำหรับดัชนีนี้เป็นเช่นเดียวกับที่ใช้กับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด วันที่พื้นฐานที่ใช้คือ 30 เมษายน 2548 (ดัชนี SET100) ซึ่งเป็นวันที่ที่ดัชนีที่ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกและถูกกำหนดเป็นค่าฐาน 1,000 จุด

 

มูลค่าตลาดฐานจะถูกปรับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงของแต่ละดัชนี โดยมีสูตรคือ


SET100 Index = มูลค่าตลาดรวม ณ วันที่ปัจจุบัน/ มูลค่าตลาดรวม ณ วันฐาน และนำมาคูณกับค่าฐานของดัชนี


วิธีการคำนวณหุ้น SET100 Index


ดังนั้นหุ้นที่สามารถเข้าไปอยู่ใน SET100 ได้ หุ้นตัวนั้นจะมีมูลค่าราคาตลาดอยู่ในระดับกลางรองจาก SET50 ที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่และผู้ลงทุนส่วนใหญ่สนใจโดยอาจจะสามารถเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นทั้งหมดเพราะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นของ SET


SET100 index บอกอะไร?

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของดัชนี SET100 ธนาคารโลกอธิบายว่าประเทศไทยเป็น "หนึ่งในประเทศที่มีเรื่องราวของความสำเร็จในการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่" จากการที่มีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ชาญฉลาดเกิดขึ้นในช่วงปี 1980 มีการเติบโตของ GDP หลายปีระหว่าง 5 และ 13 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามตั้งแต่ทหารเข้ายึดอำนาจในปี 2014 การเติบโตนั้นชะลอตัวลงถึง 3% หรือต่ำกว่า


ทำให้ตอนนี้ในไทยค่อนข้างจะล้าหลังเศรษฐกิจในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ ทั้งดัชนี SET50 และดัชนี SET100 เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดย SET100 จะเป็นมาตรการที่กว้างขึ้น คุณสามารถลงทุนใน SET100 ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ ThaiDEX SET100 ETF ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลงทุน SET100 ยังไง?

หลังจากเข้าใจดัชนี SET100 แล้ว บางคนอาจจะเกิดคำถามขึ้นมาว่า เราจะสามารถซื้อ SET100 ยังไงเพื่อทำกำไรได้? คำตอบคือเราไม่สามารถซื้อดัชนี SET100 โดยตรง แต่เราสามารถซื้อตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ SET100 เป็นดัชนีอ้างอิง เช่น SET100 Index Futures และ SET100 Index Options


การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ต้องไปเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ก่อน สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องทำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ควบคู่กับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเตรียมเอกสารต่างๆ ส่งไปที่สาขาของบริษัทหลักทรัพย์แล้วรอการยืนยัน


เอกสารที่ต้องเตรียมจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามแต่ละบริษัท ที่นี่เราขอยกตัวอย่างเอกสารการขอเปิดบัญชีอนุพันธ์สำหรับลูกค้าใหม่บุคคลธรรมดากับ บล.ธนชาต ดังนี้


 • แสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

 • แสดงทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

 • Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือหลักฐานทางการเงินอื่นๆ พร้อมสำเนา 2 ชุด

 • กรณีมีการมอบอำนาจ แสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้างอย่างละ 2 ชุด

 • สำเนาใบรับรองผ่านการอบรมความรู้ด้านตราสารอนุพันธ์ (ถ้ามี)

 • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

คำสรุป

วันนี้เราได้พาทุกท่านทำความรู้จักกับ SET100 คืออะไร, หลักเกณฑ์การคัดเลือกดัชนี SET100, SET100 มีอะไรบ้าง, วิธีคำนวณ SET100, ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET100, ลงทุน SET100 ยังไง หวังว่าผู้อ่านจะนำไปลงทุนแล้วได้ผลตอบรับที่กลับมาอย่างเป็นที่น่าพอใจ


mitrade
เทรดสินค้ามากกว่า 400+ รายการกับ Mitrade
dago Forex / ทองคำ / หุ้น / ดัชนี / คริปโต
dago กำกับดูแลโดย ASIC/CIMA/FSC
dago เปิดบัญชีภายใน 3 นาที
dago ฟรีเงินเสมือนจริง $50,000 ดอลล่าร์
ตราสารอนุพันธ์อาจจะทำให้คุณขาดทุนทั้งหมด โปรดอ่านพิจรนา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา นำเสนอ โดย Mitrade Holding Ltd.SIB License 1612446
ตราสารอนุพันธ์อาจจะทำให้คุณขาดทุนทั้งหมด โปรดอ่านพิจรนา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา นำเสนอ โดย Mitrade Holding Ltd.SIB License 1612446

*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
บทความที่เกี่ยวข้อง
placeholder
SET50 คืออะไร? SET50 มีอะไรบ้าง? และลงทุน SET50 ยังไง?บทความนี้เราขอแนะนำดัชนี SET50 นะครับ รวมถึง SET50 คืออะไร, SET50 มีอะไรบ้าง, วิธีคำนวณ SET50 และปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนี SET50 และลงทุน SET50 ยังไงนะครับ
ผู้เขียน  MitradeInsights
บทความนี้เราขอแนะนำดัชนี SET50 นะครับ รวมถึง SET50 คืออะไร, SET50 มีอะไรบ้าง, วิธีคำนวณ SET50 และปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนี SET50 และลงทุน SET50 ยังไงนะครับ
placeholder
S&P 500 คืออะไร?S&P 500 เป็นดัชนีชี้วัดชั้นนำและเป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานที่แพร่หลายที่สุดของตลาดหุ้นสหรัฐฯ บทความนี้จะพานักลงทุนทำความรู้จักกับดัชนีหุ้นสหัฐ S&P 500 รวมถึง S&P 500 คืออะไร, S&P 500 คำนวณอย่างไร, รายชื่อหุ้นใน S&P 500, S&P 500 และ Dow Jones แตกต่างกันอย่างไร, ทำใมต้องลงทุนใน S&P 500 และ S&P 500 ซื้อยังไงนะครับ
ผู้เขียน  MitradeInsights
S&P 500 เป็นดัชนีชี้วัดชั้นนำและเป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานที่แพร่หลายที่สุดของตลาดหุ้นสหรัฐฯ บทความนี้จะพานักลงทุนทำความรู้จักกับดัชนีหุ้นสหัฐ S&P 500 รวมถึง S&P 500 คืออะไร, S&P 500 คำนวณอย่างไร, รายชื่อหุ้นใน S&P 500, S&P 500 และ Dow Jones แตกต่างกันอย่างไร, ทำใมต้องลงทุนใน S&P 500 และ S&P 500 ซื้อยังไงนะครับ
placeholder
นิเคอิ225(Nikkei 225) คืออะไร? ลงทุนหุ้นญี่ปุ่นผ่านดัชนีนิเคอิ225 Nikkei 225 ขึ้นสู่จุดสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 1990 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2023 อะไรทำให้ราคาของ Nikkei 225 พุ่งกระฉูด? เราจะทำกำไรจากกระแสของ Nikkei 225 ได้อย่างไร? บทความนี้จะแจ้งให้คุณทราบ
ผู้เขียน  เมธิณี วสุมดีInsights
Nikkei 225 ขึ้นสู่จุดสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 1990 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2023 อะไรทำให้ราคาของ Nikkei 225 พุ่งกระฉูด? เราจะทำกำไรจากกระแสของ Nikkei 225 ได้อย่างไร? บทความนี้จะแจ้งให้คุณทราบ
placeholder
ดัชนีหุ้นคืออะไร ดัชนียอดนิยมของไทยและต่างประเทศมีอะไรบ้าง?คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับดัชนีหุ้น NASDAQ 100, Nikkei 225 และ Dow Jones​ ช่วงข่าวเศรษฐกิจตอนเช้าและเย็นของวัน คุณอาจสงสัยว่า ดัชนีหุ้นคืออะไร? สำคัญอย่างไร? คุณจะหาประโยชน์จากดัชนีเหล่านี้อย่างไร? บทความนี้มีคำตอบกับคุณ
ผู้เขียน  MitradeInsights
คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับดัชนีหุ้น NASDAQ 100, Nikkei 225 และ Dow Jones​ ช่วงข่าวเศรษฐกิจตอนเช้าและเย็นของวัน คุณอาจสงสัยว่า ดัชนีหุ้นคืออะไร? สำคัญอย่างไร? คุณจะหาประโยชน์จากดัชนีเหล่านี้อย่างไร? บทความนี้มีคำตอบกับคุณ
placeholder
ดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง(Hang Seng Index-HSI) คืออะไร? ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่รู้ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งคืออะไร คราวนี้เราจะมาไขข้อสงสัยนี้ให้ฟังกันว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฝั่งเอเชียตัวนี้มีที่มาอย่างไร ประกอบด้วยหุ้นอะไรบ้าง และลงทุนได้อย่างไรบ้าง ตามไปดูกันต่อเลย
ผู้เขียน  MitradeInsights
ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่รู้ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งคืออะไร คราวนี้เราจะมาไขข้อสงสัยนี้ให้ฟังกันว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฝั่งเอเชียตัวนี้มีที่มาอย่างไร ประกอบด้วยหุ้นอะไรบ้าง และลงทุนได้อย่างไรบ้าง ตามไปดูกันต่อเลย
ราคาเสนอแบบเรียลไทม์