SET100 คืออะไร? รายชื่อหุ้น SET 100

4 นาที
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุน
อัพเดทครั้งล่าสุด 30 มี.ค. 2566 09:51 น.
ผู้เขียน

ในปี 2023 นี้การลงทุนถือเป็นเทรนด์ที่กำลังมา และหุ้นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คนไทยหลายคนสนใจและติดตามอยู่ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกถึงหุ้นตัวหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่น่าจับตามองในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หุ้นตัวนี้ก็คือ SET100

SET100 คืออะไร?

เมื่อพูดถึง SET100 เราจะต้องมาอธิบายว่า SET คืออะไร ก่อนที่จะไปในส่วนของ SET100 คืออะไร, SET กับ SET100 เกี่ยวข้องอย่างไรและ SET100 กับ SET50 ต่างกันอย่างไร


โดยดัชนี SET ย่อมาจาก Stock Exchange of Thailand ซึ่งจะมีบริษัทจดทะเบียนใหญ่ๆอยู่ในนี้เช่น ปตท. = PTT, เอไอเอส = ADVANC, ธนาคารกรุงเทพ = BBL ซึ่ง SET คือ ดัชนีตลาดหุ้นไทยคอมโพสิตซึ่งเป็นการที่นำราคาหุ้นสามัญมาคำนวณด้วยกันทั้งหมดซึ่งในส่วนนี้ยังรวมไปถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ด้วย


ส่วนต่อมาคือดัชนี SET100 ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการออกดัชนีในอนาคตและตัวเลือกในอนาคตและเพื่อเป็นมาตรฐานการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [SET] ดัชนีคำนวณจากราคาหุ้นของบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนีตลาดหลักทรัพย์แต่ละดัชนีประกอบด้วยส่วนย่อยของหุ้นเหล่านั้นโดยจัดอันดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดใหญ่สภาพคล่องสูงและเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกระจายหุ้น

 

โดยดูจากลำดับของผู้ถือหุ้น หุ้นที่อยู่ในลำดับสูงสุด 50 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 และอันดับที่ 100 ซึ่งรวมถึง 50 อันดับแรกคือหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100

 

ดังนั้นดัชนี SET100 เป็นดัชนีตลาดหุ้นที่ช่วยให้นักลงทุนมีมาตรฐานการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หุ้น 100 อันดับแรกที่จัดอันดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวันถือเป็นดัชนีโดยดัชนี 50 อันดับแรกที่ปรากฏในดัชนี SET50 ที่แคบกว่าเช่นกัน

เกณฑ์ของหุ้น SET100

หุ้น SET100 นั้นก็ย่อมมีเกณฑ์ไม่ต่างจากหุ้นแบบอื่นๆของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกของหลักทรัพย์ที่จะอยู่ใน SET100 มีดังนี้


  

  - เป็นหุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

  - SET100 คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกให้อยู่ใน 100 อันดับแรก

  - ประเภทดัชนีแบบ Composite Index

  - มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยหรือที่ Free-float อยู่ในระดับที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 ของทุนที่ชำระแล้ว

  - คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight)

  - จะไม่เอาหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 20 วันมารวมในการคำนวณด้วย

  - มีค่าดัชนีเริ่มต้นที่ 1,000 จุดและมีวันฐานเป็นวันที่ 30 เมษายน 2548

  - ลักษณะของหุ้นจะต้องมีสภาพคล่องสูงกล่าวคือมีการเทรดที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอ


หลักทรัพย์อันดับที่ 101 - 105 เป็นรายชื่อส ารองของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100


วิธีการคำนวณหุ้น SET100 Index

วิธีการคำนวณที่ใช้สำหรับดัชนีนี้เป็นเช่นเดียวกับที่ใช้กับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด วันที่พื้นฐานที่ใช้คือ 30 เมษายน 2548 (ดัชนี SET100) ซึ่งเป็นวันที่ที่ดัชนีที่ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกและถูกกำหนดเป็นค่าฐาน 1,000 จุด

 

มูลค่าตลาดฐานจะถูกปรับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงของแต่ละดัชนี โดยมีสูตรคือ 


SET100 Index = มูลค่าตลาดรวม ณ วันที่ปัจจุบัน/ มูลค่าตลาดรวม ณ วันฐาน และนำมาคูณกับค่าฐานของดัชนี


วิธีการคำนวณหุ้น SET100 Index


ดังนั้นหุ้นที่สามารถเข้าไปอยู่ใน SET100 ได้ หุ้นตัวนั้นจะมีมูลค่าราคาตลาดอยู่ในระดับกลางรองจาก SET50 ที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่และผู้ลงทุนส่วนใหญ่สนใจโดยอาจจะสามารถเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นทั้งหมดเพราะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นของ SET


SET100 index บอกอะไร?

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของดัชนี SET100 ธนาคารโลกอธิบายว่าประเทศไทยเป็น "หนึ่งในประเทศที่มีเรื่องราวของความสำเร็จในการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่" จากการที่มีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ชาญฉลาดเกิดขึ้นในช่วงปี 1980 มีการเติบโตของ GDP หลายปีระหว่าง 5 และ 13 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามตั้งแต่ทหารเข้ายึดอำนาจในปี 2014 การเติบโตนั้นชะลอตัวลงถึง 3% หรือต่ำกว่า


ทำให้ตอนนี้ในไทยค่อนข้างจะล้าหลังเศรษฐกิจในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ ทั้งดัชนี SET50 และดัชนี SET100 เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดย SET100 จะเป็นมาตรการที่กว้างขึ้น คุณสามารถลงทุนใน SET100 ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ ThaiDEX SET100 ETFซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ซื้อ SET100 ยังไง?

หลังจากเข้าใจดัชนี SET100 แล้ว บางคนอาจจะเกิดคำถามขึ้นมาว่า เราจะสามารถซื้อ SET100 ยังไงเพื่อทำกำไรได้? คำตอบคือเราไม่สามารถซื้อดัชนี SET100 โดยตรง แต่เราสามารถซื้อตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ SET100 เป็นดัชนีอ้างอิง เช่น SET100 Index Futures และ SET100 Index Options 


การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ต้องไปเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ก่อน สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องทำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ควบคู่กับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเตรียมเอกสารต่างๆ ส่งไปที่สาขาของบริษัทหลักทรัพย์แล้วรอการยืนยัน 


เอกสารที่ต้องเตรียมจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามแต่ละบริษัท ที่นี่เราขอยกตัวอย่างเอกสารการขอเปิดบัญชีอนุพันธ์สำหรับลูกค้าใหม่บุคคลธรรมดากับ บล.ธนชาต ดังนี้ 


-  แสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

-  แสดงทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

-  Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือหลักฐานทางการเงินอื่นๆ พร้อมสำเนา 2 ชุด

-  กรณีมีการมอบอำนาจ แสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้างอย่างละ 2 ชุด

-  สำเนาใบรับรองผ่านการอบรมความรู้ด้านตราสารอนุพันธ์ (ถ้ามี)

-  ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

คำสรุป

วันนี้เราได้พาทุกท่านทำความรู้จักกับ SET100 คืออะไร, หลักเกณฑ์การคัดเลือกดัชนี SET100, SET100 มีอะไรบ้าง, วิธีคำนวณ SET100, ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET100, ซื้อ SET100 ยังไง หวังว่าผู้อ่านจะนำไปลงทุนแล้วได้ผลตอบรับที่กลับมาอย่างเป็นที่น่าพอใจ*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
บทความที่เกี่ยวข้อง
Forex คืออะไร?
ผู้เขียนMitradeอัปเดต:17 มี.ค. 2566 น.
17 มี.ค. 2566 น.
ราคาเสนอแบบเรียลไทม์

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: การซื้อขายอาจทำให้คุณสูญเสียเงินทุนทั้งหมด การซื้อขายอนุพันธ์แบบ OTC อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดพิจารณาเอกสาร PDS, FSG, คำชี้แจงการเปิดเผยความเสี่ยงและข้อตกลงลูกค้าก่อนใช้บริการของเรา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรดทราบว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีผลประโยชน์ใด ๆ ในสินทรัพย์อ้างอิง

ขยาย