Smart Money Concept หรือ SMC คืออะไร วิธีเทรด FOREX ให้ได้กำไรด้วย SMC

6 นาที
อัพเดทครั้งล่าสุด 04 มิ.ย. 2567 03:50 น.
coverImg
แหล่งที่มา: DepositPhotos

ในยุคที่การลงทุนทางการเงินกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการลงทุนที่มีประสิทธิภาพกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนทุกคน หนึ่งในแนวคิดที่ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการการเงินในปัจจุบันคือ Smart Money Concept (SMC) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่หรือ 'เงินฉลาด' เพื่อใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มของตลาดและตัดสินใจลงทุนอย่างมีเหตุผล

Smart Money Concept หรือ SMC คืออะไร

Smart Money Concept (SMC) หรือ แนวคิดการเทรดตามกลุ่มใหญ่ เป็นกลยุทธ์การเทรดที่มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเทรดเดอร์รายใหญ่ หรือ Smart Money ซึ่งเชื่อกันว่ากลุ่ม Smart Money นี้มีอิทธิพลต่อทิศทางของตลาด


SMC FOREX คือ SMC Forex ย่อมาจาก Smart Money Concept Forex เป็นแนวคิดการเทรด Forex ที่มุ่งวิเคราะห์พฤติกรรมของ "Smart Money ซึ่งสามารถนำมาปรับและวางกลยุทธ์สำหรับการเทรดในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนโลกหรือ FOREX เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางสำหรับนักลงทุน


หลักการสำคัญของ SMC Forex

  • SMC ควบคุมตลาด: มีเงินทุนมหาศาล และสามารถเข้ามาซื้อขายจำนวนมาก ส่งผลต่อทิศทางราคา

  • SMC มีเป้าหมาย: ไม่ได้เข้ามาซื้อขายแบบสุ่ม แต่มีเป้าหมายที่ชัดเจน

  • SMC ทิ้งร่องรอย: จะทิ้งร่องรอยไว้บนกราฟราคา นักเทรด SMC เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ร่องรอยเหล่านี้เพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคา


SMC ทำงานอย่างไร 

การเทรดแบบ SMC ไม่ได้เป็นการคาดเดาตลาด แต่เป็นการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีเหตุผลเพื่อหาจุดเข้าและออกจากตลาดที่มีความน่าจะเป็นสูงในการทำกำไร โดยเน้นการติดตามพฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่และการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้รายละเอียดดังต่อไปนี้  การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด (Market Structure Analysis) , Order Blocks และ Institutional Zones ,การระบุพื้นที่ที่มีสภาพคล่องสูง (Liquidity Pools) ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและข่าวสาร (Fundamental Analysis) , การเข้าและออกจากตลาดอย่างมีเหตุผล (Smart Entry and Exit Points)


ส่วนองค์ประกอบสำคัญของหลักการ SMC คือ

  • Supply and Demand: อุปสงค์และอุปทาน เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของราคา Smart Money เข้าใจกลไกนี้ และใช้ประโยชน์จากมัน

  • Market Structure: โครงสร้างตลาด หมายถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต Smart Money มองหารูปแบบเหล่านี้ เพื่อคาดการณ์ว่าราคาจะไปทางไหน

  • Order Flow: แรงซื้อและแรงขาย Smart Money วิเคราะห์แรงซื้อและแรงขาย เพื่อคาดการณ์ว่าราคาจะไปทางไหน

  • Liquidity: สภาพคล่อง หมายถึงความง่ายในการซื้อขายสินทรัพย์ Smart Money มองหาจุดที่สภาพคล่องต่ำ เพื่อเข้าซื้อหรือขายจำนวนมาก และสร้างแรงกระแทกต่อราคา


ข้อดีและข้อเสียของ SMC ศึกษาข้อดีและข้อเสียของระบบ SMC 

ข้อดี

👍 SMC ช่วยให้นักเทรดเข้าใจว่าตลาดทำงานอย่างไร เข้าใจพฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่ และเข้าใจกลไกที่ขับเคลื่อนราคา

👍 SMC ช่วยให้นักเทรดคาดการณ์แนวโน้มราคาได้แม่นยำขึ้น โดยวิเคราะห์จากร่องรอยที่ Smart Money ทิ้งไว้บนกราฟราคา

👍 SMC ช่วยให้นักเทรดพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพ เข้ากับตลาดแบบไดนามิก และเพิ่มโอกาสทำกำไร

👍 SMC ช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไรอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความเข้าใจกลไกตลาด และการวิเคราะห์พฤติกรรม Smart Money

👍 SMC ช่วยให้นักเทรดเข้าใจตลาด Forex อย่างลึกซึ้ง มากกว่าการพึ่งพาแค่ดัชนีและข่าวสาร


ข้อเสีย

👎 SMC เป็นแนวคิดที่ซับซ้อน ต้องอาศัยการเรียนรู้ ฝึกฝน และประสบการณ์

👎 การเรียนรู้และฝึกฝน SMC นั้นใช้เวลานาน ทั้งความเข้าใจและ Back Test ระบบ

👎 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล และประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยนักลงทุนสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ด้วยตัวเอง

👎 แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ SMC ยังมีจำกัด เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่ยังมีกล่าวถึงยังไม่นาน


เหมาะกับนักเทรดบางกลุ่ม: SMC เหมาะกับนักเทรดที่ต้องการพัฒนาฝีมือ และมีความอดทนในการเรียนรู้


โครงสร้างของระบบเทรด SMC

BOS หรือ Break of Structure

BOS ย่อมาจาก Break of Structure เป็นรูปแบบกราฟราคาที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของราคา เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุผ่านแนวต้านหรือแนวรับที่สำคัญ โดยทั่วไปแล้ว BOS มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังจะเปลี่ยนทิศทาง


ตัวอย่างของ Break of Structure ซึ่งมีทั้งฝั่งขาขึ้น (Bullish) และขาลง (Bearish)

กราฟแสดงการดูโครงสร้าง BOS

ที่มา: forexbee.co


CHoCH หรือ Change of Character

CHoCH ย่อมาจาก Change of Character เป็นรูปแบบกราฟราคาที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเทรนด์ เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุผ่านสวิงในทิศทางตรงข้าม โดยทั่วไปแล้ว CHoCH มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณว่าเทรนด์กำลังจะเปลี่ยนทิศทาง


ตัวอย่างของ Change of Character


กราฟแสดงการดูโครงสร้าง CHoCH

Order Block 

ลักษณะของ Order Block Order Blocks: คือพื้นที่ที่นักลงทุนรายใหญ่ทำการซื้อหรือขายในปริมาณมาก ซึ่งสามารถระบุได้จากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรงหลังจากเกิดขึ้น การระบุ Order Blocks ช่วยให้ทราบจุดที่นักลงทุนรายใหญ่มีความสนใจ


ตัวอย่างของ Order Block

กราฟแสดงการดูโครงสร้าง ORDER BLOCK


Liquidity Grab

ลักษณะของ Liquidity Grab Liquidity Grab หรือ "การดึงสภาพคล่อง" เป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด (Smart Money) เข้ามาซื้อหรือขายสินทรัพย์จำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ ส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เกิดการสวิงของราคา และสร้างสภาพคล่องเทียมขึ้นในตลาด


ตัวอย่าง Liquidity Grab

รูปภาพแสดงจุดที่เป็น Liquidity Grab

หลักการสำคัญของระบบเทรด SMC

หลักการสำคัญของ SMC คือ การเทรดของกลุ่ม Smart Money มักจะมีรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาด โดยกลุ่ม Smart Money มักจะเข้าเทรดในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของตลาด และมักจะเข้าเทรดในปริมาณมาก ทำให้การเคลื่อนไหวของราคามีความแข็งแกร่ง ในทางกลับกัน หากกลุ่ม Smart Money เข้าเทรดสวนทางกับแนวโน้มของตลาด มักจะเป็นการเทรดเพื่อดักจับเทรดเดอร์รายย่อยที่เทรดตามแนวโน้ม ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคามักจะอ่อนแอและมักจะเป็นช่วงพักฐานของตลาด


- การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด (Market Structure Analysis) แนวโน้มของตลาด (Market Trends): การระบุและวิเคราะห์แนวโน้มหลักของตลาด เช่น แนวโน้มขาขึ้น (uptrend) แนวโน้มขาลง (downtrend) และแนวโน้มด้านข้าง (sideways) เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย


- Order Blocks พื้นที่ในกราฟราคาที่นักลงทุนรายใหญ่ทำการซื้อหรือขายในปริมาณมาก ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจนการระบุ Order Blocks: การค้นหาและระบุ Order Blocks ในกราฟราคาเพื่อใช้เป็นจุดเข้าและออกจากตลาด โดยใช้แนวคิดเช่น Bullish Order Block และ Bearish Order Block


- Liquidity Pools พื้นที่ในตลาดที่มีการรวบรวมคำสั่งซื้อและขายจำนวนมาก เช่น ระดับราคาที่มีคำสั่งหยุดขาดทุน (stop loss) สะสมอยู่ การใช้ประโยชน์จาก Liquidity Pools: การคาดการณ์ว่าตลาดอาจเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อสภาพคล่องที่มีอยู่ในบริเวณนั้น เช่น การเข้าเทรดเมื่อราคาเข้าใกล้พื้นที่ Liquidity Pools


- การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่ (Institutional Behavior Analysis)


พฤติกรรมการซื้อขายของนักลงทุนรายใหญ่: การวิเคราะห์และติดตามการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดจากการซื้อขายของนักลงทุนรายใหญ่ เช่น ธนาคารกลาง สถาบันการเงินขนาดใหญ่ และกองทุนเฮดจ์ฟันด์


- การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายในพื้นที่ต่าง ๆ ของกราฟราคา เพื่อหาสัญญาณการซื้อหรือขายของนักลงทุนรายใหญ่


- การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การกำหนดขนาดการเทรดที่เหมาะสม: การใช้ขนาดการเทรดที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงและรักษาเงินทุน การตั้งจุดหยุดขาดทุนและเป้าหมายการทำกำไร: การกำหนดจุดหยุดขาดทุน (stop loss) และเป้าหมายการทำกำไร (take profit) อย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการเทรด


รูปแสดงหลักการของ SMART MONEY CONCEPT ( SMC )


ขั้นตอนในการเทรด SMC ใน Forex

ขั้นตอนการเทรด SMC ใน Forex มีดังนี้:


1. เรียนรู้หลักการสำคัญของ SMC เช่น Supply and Demand, Market Structure, Order Flow และ Liquidity ฝึกฝนการวิเคราะห์กราฟราคา วิเคราะห์ Order Flow และวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคอื่นๆ ศึกษาตัวอย่างการเทรด SMC จากนักเทรดที่มีประสบการณ์


2. เลือก Timeframe ที่เหมาะสม: SMC มักใช้กับ Timeframe ที่ยาว เช่น Daily หรือ Weekly

Timeframe ที่สั้น อาจมีสัญญาณรบกวนมาก และวิเคราะห์ SMC ได้ยาก


3. ระบุ Supply and Demand: วิเคราะห์กราฟราคา เพื่อระบุจุดที่ราคาเคยพลิกกลับ หรือเกิดการสวิงของราคา จุดเหล่านี้ มักเป็นบริเวณเรียกว่า Supply and Demand


4. วิเคราะห์ Market Structure:วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต เพื่อคาดการณ์ว่าราคาจะไปทางไหน โดย Market Structure ที่สำคัญ เช่น ขาขึ้น ขาลง แนวรับ แนวต้าน และรูปแบบกราฟราคาต่างๆ


5. วิเคราะห์ Order Flow: วิเคราะห์แรงซื้อและแรงขาย เพื่อคาดการณ์ว่าราคาจะไปทางไหน

Order Flow สามารถวิเคราะห์จาก Indicators เช่น Volume หรือ Order Book


6. รอสัญญาณการเทรดตาม SMC เช่น BOS (Break of Structure) หรือ CHoCH (Change of Character) ยืนยันสัญญาณด้วยปัจจัยทางเทคนิคอื่นๆ


7. กำหนดจุด Stop Loss และ Take Profit ก่อนเข้าซื้อหรือขาย

ใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น Money Management


วิธีเทรด Forex ให้ทำกำไรด้วย SMC

- เลือกไทม์เฟรมหรือกรอบเวลาที่เหมาะสมกับสไตล์เทรด และ กราฟคู่เงิน FOREX ที่สนใจ เพื่อมาวิเคราะห์ตามโครงสร้างของ SMC ไม่ว่าจะเป็น BOS, CHoCH และ ORDER BLOCK 


กราฟแสดงชาร์ตราคาของคู่เงิน EUR/USD นำมาหาโครงสร้างของ SMC

- เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างตามหลักการของ SMC แล้ว  นำมาวางแผนหาจุดเข้า Entry และจุดออก Exit ที่เหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง SL ทุกครั้ง จากภาพจะเห็นว่าโครงสร้างของ SMC เริ่มทำ Break of Structure ในแนวโน้มขาลงมา จุดเข้าฝั่ง Sell ที่สำคัญคือจุดที่หลุดกรอบ BOS ลงมาเพื่อทำกำไรจากที่ราคาต่ำลง หรือ รอจุดที่เป็น ORDER BLOCK เพื่อรอเล่นในฝั่ง BUY ได้เช่นกัน เพราะเป็นโซนราคาที่มีนัยยะตามหลักกการของ SMC 


ที่ MiTRADE ด้วยการเทรดในรูปแบบของ CFD ทำให้นักลงทุนเลือกเทรดได้ทั้งสองฝั่งตามแต่สถานการณ์ตลาด คือ ฝั่ง BUY เมื่อมองราคาจะขึ้น และฝั่ง SELL เมือมองราคาจะลง ทำให้ยืดหยุ่นต่อการลงทุนในตลาด Forex และยังมีเลเวอเรจสูงถึง 1 :200 


mitrade
💸 ห้ามพลาด!!! 💸
แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์! 🎁🎁🎁

ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 🤑
ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี 💰
การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน

SMC vs. Price Action

การเทรดโดยใช้แนวคิด Smart Money Concept (SMC) และ Price Action เป็นสองวิธีการที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์และเทรดในตลาดการเงิน แต่มีความแตกต่างกันในแนวทางการวิเคราะห์และหลักการที่ใช้ ต่อไปนี้คือความแตกต่างหลักระหว่าง SMC และ Price Action


SMC (SMART MONEY CONCEPT)  VS PRICE ACTION

SMC (SMART MONEY CONCEPT)

PRICE ACTION

ติดตามพฤติกรรมการซื้อขายของนักลงทุนรายใหญ่หรือ "Smart Money"

วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาบนกราฟโดยไม่ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค

ใช้แนวคิดเช่น Order Blocks, Liquidity Pools และ Institutional Zones

วิเคราะห์รูปแบบของแท่งเทียน , รูปแบบกราฟ , แนวรับ-ต้าน

มักใช้การวิเคราะห์ที่ซับซ้อนและข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อหาจุดเข้าและออกที่เหมาะสม

เน้นความเรียบง่ายและการอ่านการเคลื่อนไหวของราคาด้วยตาเปล่า

เน้นการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและการหาจุดเข้าและออกจากตลาดที่นักลงทุนรายใหญ่มีการทำธุรกรรม

ใช้การสังเกตพฤติกรรมของราคาในอดีตเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคต

ใช้การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อกำหนดจุดหยุดขาดทุนและเป้าหมายการทำกำไรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่

กำหนดจุดหยุดขาดทุนและเป้าหมายการทำกำไรตามระดับแนวรับ-แนวต้านและรูปแบบกราฟที่สังเกตได้สรุป Smart Money Concept

การใช้ SMC ไม่เพียงแต่ให้เครื่องมือที่จำเป็นในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของตลาดเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจทางการเงิน ด้วยการพิจารณาข้อมูลตามหลักการและทฤษฎี ทำให้นักเทรดที่สามารถปรับใช้ SMC อย่างเหมาะสม จะได้รับประโยชน์อย่างมากในตลาดที่มีความผันผวนและซับซ้อน ขอให้นักลงทุนหมั่นฝึกฝนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จะสามารถสร้างกลยุทธ์ที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายในโลกการเงินที่ไม่หยุดนิ่ง

คำถามที่พบบ่อย
ทำไมระบบ SMC จึงมีความสำคัญในการเทรด Forex?
- SMC ช่วยให้นักเทรดสามารถติดตามและเข้าใจพฤติกรรมการซื้อขายของนักลงทุนรายใหญ่ เช่น ธนาคารกลาง สถาบันการเงินขนาดใหญ่ และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ซึ่งมักมีข้อมูลและทรัพยากรที่มากกว่า ทำให้การเคลื่อนไหวของราคามีความแม่นยำและมีแนวโน้มมากขึ้น - SMC เน้นการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด การระบุแนวโน้มและจุดกลับตัวที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้นักเทรดสามารถเข้าใจการเคลื่อนไหวของตลาดและตัดสินใจเข้าและออกจากการเทรดได้อย่างเหมาะสม
ข้อควรระวังสำหรับการเทรดโดยใช้ SMC ในตลาด Forex?
-ความซับซ้อนในการวิเคราะห์ ต้องใช้เวลาในการศึกษาและฝึกฝน: SMC มีแนวคิดและเครื่องมือที่ซับซ้อน การเข้าใจและใช้งานอย่างถูกต้องต้องใช้เวลาในการศึกษาและฝึกฝน หากนักเทรดไม่เข้าใจแนวคิดอย่างถ่องแท้ อาจทำให้การวิเคราะห์ผิดพลาดและเสียเงินลงทุนได้ -การตีความ Order Blocks และ Liquidity Pools การตีความที่ผิดพลาด: การระบุและตีความ Order Blocks และ Liquidity Pools อาจไม่ง่าย และมีโอกาสที่จะตีความผิดได้ นักเทรดต้องมีประสบการณ์และความเข้าใจที่ดีในการวิเคราะห์เพื่อให้สามารถระบุจุดที่ถูกต้องได้
SMC เหมาะสำหรับนักเทรดประเภทไหน
1. นักเทรดที่มีประสบการณ์ มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์เทคนิค: นักเทรดที่มีประสบการณ์ในตลาด Forex และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างลึกซึ้งจะสามารถใช้ SMC ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. นักเทรดที่ชอบการวิเคราะห์เชิงลึก มีความสนใจในการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่: SMC เน้นการติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งต้องการความละเอียดและการสังเกตที่ดี 3. นักเทรดที่มีการจัดการความเสี่ยงอย่างดี มีการวางแผนและจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ: SMC เน้นการจัดการความเสี่ยงที่รอบคอบ การตั้งจุดหยุดขาดทุนและเป้าหมายการทำกำไรที่เหมาะสม

*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
บทความที่เกี่ยวข้อง
placeholder
8 โบรกเกอร์ Forex แจกโบนัสฟรีสำหรับลูกค้าใหม่ 2567คราวนี้เราได้รวบรวมลิสต์โบรกเกอร์ Forex แจกโบนัสฟรีสำหรับลูกค้าใหม่ 2567 มาไว้เพื่อให้คุณได้ตัดสินใจเลือกโบรกเกอร์ Forex ใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น!
ผู้เขียน  MitradeInsights
คราวนี้เราได้รวบรวมลิสต์โบรกเกอร์ Forex แจกโบนัสฟรีสำหรับลูกค้าใหม่ 2567 มาไว้เพื่อให้คุณได้ตัดสินใจเลือกโบรกเกอร์ Forex ใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น!
placeholder
วิธีอ่านกราฟแท่งเทียนในการเทรด Forex สำหรับมือใหม่หากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จในการเทรด Forex การอ่านกราฟแท่งเทียนให้แตกฉานถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะกราฟแท่งเทียนเป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานที่คุณสามารถพบได้บนทุกแพลตฟอร์ม และเทรดเดอร์หลายคนสามารถทำกำไรก้อนโตจากฟอเร็กซ์โดยอาศัยเพียงการอ่านกราฟแท่งเทียนเพียงอย่างเดียว บทความนี้จะสอนวิธีการอ่านกราฟแท่งเทียนในการเทรด Forex หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์มือใหม่ทุกท่านนะครับ
ผู้เขียน  MitradeInsights
หากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จในการเทรด Forex การอ่านกราฟแท่งเทียนให้แตกฉานถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะกราฟแท่งเทียนเป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานที่คุณสามารถพบได้บนทุกแพลตฟอร์ม และเทรดเดอร์หลายคนสามารถทำกำไรก้อนโตจากฟอเร็กซ์โดยอาศัยเพียงการอ่านกราฟแท่งเทียนเพียงอย่างเดียว บทความนี้จะสอนวิธีการอ่านกราฟแท่งเทียนในการเทรด Forex หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์มือใหม่ทุกท่านนะครับ
placeholder
3 อันดับ Indicator Forex ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในบทความนี้ เราขอแนะนำให้คุณอย่าตัดสินหนังสือด้วยหน้าปก เพราะเราจะหาคำอธิบายของ 3 อันดับ Indicator Forex ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เรารับรองว่าคุณจะเข้าใจวิธีการใช้ Indicator ได้แน่นอน หากคุณเริ่มสนใจแล้ว เรามาเริ่มกันเลย!
ผู้เขียน  MitradeInsights
ในบทความนี้ เราขอแนะนำให้คุณอย่าตัดสินหนังสือด้วยหน้าปก เพราะเราจะหาคำอธิบายของ 3 อันดับ Indicator Forex ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เรารับรองว่าคุณจะเข้าใจวิธีการใช้ Indicator ได้แน่นอน หากคุณเริ่มสนใจแล้ว เรามาเริ่มกันเลย!
placeholder
Forex เล่นยังไง? วิธีเทรด Forex สำหรับมือใหม่ 2567Forex เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีปริมาณการซื้อขายสูงชนิดหนึ่งของโลก ในปี 2565 ตลาด Forex มีปริมาณการซื้อขายหมุนเวียนต่อวันกว่า $7.5 ล้านล้าน ด้วยสภาพคล่องจำนวนมากและเครื่องมือในการเทรด Forex ที่หลากหลายจึงเปิดโอกาสให้นักเทรดหลากหลายกลุ่มเข้มาแสวงหากำไรจากตลาดนี้ได้ไม่ยาก คราวนี้เราจะจึงมาดูกันว่า Forex เล่นยังไง? และสำหรับนักเทรดทั่วไปจะมีวิธีเทรด Forex ได้อย่างไรบ้าง?
ผู้เขียน  MitradeInsights
Forex เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีปริมาณการซื้อขายสูงชนิดหนึ่งของโลก ในปี 2565 ตลาด Forex มีปริมาณการซื้อขายหมุนเวียนต่อวันกว่า $7.5 ล้านล้าน ด้วยสภาพคล่องจำนวนมากและเครื่องมือในการเทรด Forex ที่หลากหลายจึงเปิดโอกาสให้นักเทรดหลากหลายกลุ่มเข้มาแสวงหากำไรจากตลาดนี้ได้ไม่ยาก คราวนี้เราจะจึงมาดูกันว่า Forex เล่นยังไง? และสำหรับนักเทรดทั่วไปจะมีวิธีเทรด Forex ได้อย่างไรบ้าง?
placeholder
10 อันดับโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือในปี 2024คราวนี้เรามาชวนคุยเรื่องโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือ และนำเสนอ 10 อันดับโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือให้เพื่อน ๆ ได้ลองพิจารณากัน
ผู้เขียน  MitradeInsights
คราวนี้เรามาชวนคุยเรื่องโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือ และนำเสนอ 10 อันดับโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือให้เพื่อน ๆ ได้ลองพิจารณากัน
ราคาเสนอแบบเรียลไทม์