Mitrade Insights ทุ่มเทเพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วน ทันเวลา และมีคุณค่ามากที่สุด เพื่อช่วยให้นักลงทุนเข้าใจสถานการณ์ตลาดและคว้าโอกาสในการซื้อขายได้ทันท่วงที
  2021
  ผู้ให้บริการข่าวและการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
  FxDailyInfo
  2022
  แหล่งข้อมูลการศึกษา Forex ที่ดีที่สุดทั่วโลก
  International Business Magazine

  หุ้นปันผลคืออะไรและวิธีซื้อหุ้นปันผลเป็นยังไง

  4 นาที
  อัพเดทครั้งล่าสุด 14 ก.ย. 2566 08:02 น.

  การซื้อหุ้นปันผลเป็นวิธีลงทุนที่น่าสนใจเหมาะกับสภาพตลาดที่ค่อนข้างนิ่งเพราะเป็นวิธีที่ให้ผลตอบแทนเป็นกระแสเงินสดสม่ำเสมอคล้ายการฝากประจำ และยังให้โอกาสที่เงินทุนจะได้เติบโตจากราคาหุ้นที่มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังทำให้นักลงทุนได้เป็นเจ้าของหุ้นหรือมีส่วนร่วมในกิจการที่ได้ลงทุนไปอีกด้วย คราวนี้เราจึงจะมาทำความรู้จักว่าหุ้นปันผลคืออะไรและจะมีวิธีซื้อหุ้นปันผลได้อย่างไรบ้าง ตามมาดูกัน

  หุ้นปันผลคืออะไร

  หุ้นปันผล คือ หุ้นของบริษัทที่มีนโยบายจ่ายปันผลจากกำไรในแต่ละปีและมีการจ่ายออกมาอย่างสม่ำเสมอภายใต้กรอบนโยบายปันผลที่กำหนด ซึ่งการจะจ่ายได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับผลกำไรที่บริษัททำได้และการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น


  ตัวอย่างเช่น หุ้น ABC ประกาศ XD วันที่ 1 กรกฎา ที่ 1.75 บาทต่อหุ้น หากนักลงทุนมีหุ้นอยู่ในพอร์ตจำนวน 10,000 หุ้นถือข้ามไปถึงวันที่ 1 กรกฎา ก็จะมีสิทธิได้เงินปันผลจ่ายเข้าบัญชีจำนวน 17,500 บาท (ก่อนหักภาษี) ดังนั้นไม่ว่าจะถือหุ้นมาก่อนอยู่แล้วหรือเพิ่งซื้อหุ้นในวันที่ 30 มิถุนา นักลงทุนก็จะมีสิทธิที่จะได้เงินปันผลก้อนนี้เหมือนกัน แต่จะมีต้นทุนในการถือหุ้นที่แตกต่างกัน


  เงินปันผลที่บริษัทนำมาจ่ายไม่ได้มาจากเงินทุนของบริษัทแต่มาจากผลกำไรของบริษัท ซึ่งแต่ละปีบริษัทจะมีการแบ่งส่วนผลกำไรเก็บไว้ลงทุนต่อและนำส่วนที่เหลือมาคืนให้กับผู้ถือหุ้น โดยกำไรที่นำมาจ่ายเป็นเงินปันผลนั้นอาจเป็นผลกำไรสุทธิในปีนั้น ๆ หรือมาจากกำไรพิเศษ หรือมาจากกำไรสะสมที่ยกมาจากปีก่อน ๆ ก็ได้ ดังนั้นหากบริษัทไม่สามารถทำกำไรได้หรือไม่เคยมีกำไรมาก่อนก็จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

  การจ่ายผลตอบแทนของหุ้นปันผลมีอะไรบ้าง

  หุ้นปันผล


  นักลงทุนอาจคุ้นเคยกับบริษัทที่ประกาศจ่ายปันผลตามช่วงเทศกาลปิดงบมากที่สุด แต่ทราบหรือไม่ว่าการจ่ายปันผลของหุ้นนั้นไม่จำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสดตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้นเพราะการจ่ายปันผลยังมีอีกหลายแบบมาก ได้แก่


  การจ่ายปันผลหุ้นแบ่งตามประเภทการจ่าย


  1) จ่ายเป็นเงินสด เป็นวิธีที่จ่ายผลตอบแทนเป็นเงินแบบตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นวิธีที่พบได้บ่อยและเป็นที่นิยมที่สุด ทำให้นักลงทุนได้ผลตอบแทนเป็นกระแสเงินสดคล้ายกับการได้ดอกเบี้ยจากการฝากเงิน และผลตอบแทนส่วนนี้จะมีการหักภาษี 10% 


  2) จ่ายเป็นหุ้น คือการให้ผลตอบแทนเป็นหุ้นสามัญที่ตราขึ้นใหม่ เป็นวิธีที่พบได้ไม่บ่อยแต่ช่วยให้บริษัทสามารถเก็บกระแสเงินสดไว้กับบริษัทได้และให้ทางเลือกกับนักลงทุนว่าต้องการจะเก็บเป็นหุ้นปันผลหรือขายหุ้นออกไปและรับเป็นเงินสดแทน การจ่ายปันผลเป็นหุ้นมักทำให้ราคาหุ้นลดค่า (Dilute) ลงเนื่องจากมีปริมาณหุ้นในตลาดเพิ่มขึ้น แต่แตกต่างจากการนำหุ้นเพิ่มทุนออกกระจายตรงที่นักลงทุนไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มทุนเพื่อให้ได้หุ้นไป


  การจ่ายปันผลหุ้นแบ่งตามระยะเวลาที่จ่าย

  1) ปันผลประจำปี เป็นการจ่ายปันผลจากผลกำไรของบริษัทในรอบปีที่จะรู้ในช่วงปิดงบไม่เกินเดือนมีนาคมของแต่ละปี และจะมีการอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจ่ายจริงในอีก 1 เดือนให้หลัง


  2) ปันผลระหว่างกาล เป็นการจ่ายปันผลนอกช่วงการจ่ายปันผลประจำปี ซึ่งอาจจ่ายเพิ่มในช่วงเดือนสิงหา-กันยาสำหรับบริษัทที่มีการจ่ายปันผลปีละสองครั้ง โดยมีการอนุมัติการจ่ายจากมติคณะกรรมการบริษัทแล้วจ่ายจริงในอีก 1 เดือนให้หลัง และรายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป 


  สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลที่ควรทราบ

  การเลือกหุ้นปันผลมีศัพท์ที่ควรรู้เพื่อให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์และเห็นภาพรวมของกิจการและการจ่ายปันผลของแต่ละบริษัทได้ชัดเจนขึ้น ได้แก่


  4.1 นโยบายจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy) 

  แต่ละบริษัทจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของตัวเอง เช่น บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) มีนโยบายจ่ายปันผลในอันตรา 100% ของปันผลที่ได้จากบริษัทย่อย, บมจ. ปตท. จำกัด (PTT) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 25% ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ นั่นหมายความว่าหาก INTUCH มีกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 3.3 บาท บริษัทมีแนวโน้มจะจ่ายปันผลที่ 3.3 บาทต่อหุ้น หรือ 100% ของ EPS, ขณะที่หาก PTT มีกำไรต่อหุ้นที่ 2.64 บาท บริษัทมีแนวโน้มที่จะจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 0.66 บาทต่อหุ้น ซึ่งนโยบายจ่ายเงินปันผลจะเป็นกรอบการจ่ายปันผลแบบกว้าง ๆ แต่อัตราการจ่ายปันผลที่แท้จริงจะถูกอนุมัติโดยมติผู้ถือหุ้น


  4.2 อัตราการจ่ายปันผล (Dividend Payout Ratio) 

  คือ สัดส่วนของการจ่ายปันผลจริงต่อผลกำไรสุทธิต่อหุ้น เป็นตัวเลขที่ทำให้นักลงทุนได้เห็นจริง ๆ ว่าแต่ละปีที่บริษัททำกำไรได้ถูกนำมาเป็นสัดส่วนที่จ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นมากน้อยแค่ไหน คำนวณได้จาก 

  อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) = (เงินปันผลต่อหุ้น / กำไรสุทธิต่อหุ้น) x 100


  ตัวอย่างเช่น ปี 2565 บริษัท INTUCH มีการจ่ายปันผลต่อหุ้นที่ 4.72 บาท และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 3.28 บาท จะมีอัตราการจ่ายปันผล 1.44% แสดงว่าบริษัทมีการนำกำไรสะสมออกมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น หรือปี 2565 บริษัท PTT มีการจ่ายปันผลต่อหุ้นที่ 2 บาท มีกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 2.64 บาท จะมีอัตราการจ่ายปันผลที่ 75% 


  4.3 ผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) 

  คืออัตราส่วนที่ทำให้นักลงทุนเห็นว่าผลตอบแทนจากเงินปันผลได้กลับมาเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเงินลงทุน คำนวณได้จาก


  อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล = (เงินปันผลต่อหุ้น X 100)/ ราคาหุ้นที่ส่วนใหญ่มักใช้เป็นราคาตลาด


  ตัวอย่างเช่น ปี 2565 บริษัท INTUCH มีการจ่ายปันผลต่อหุ้นที่ 4.72 บาท และมีราคาปิดที่ 72.75 บาท อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลหากนักลงทุนซื้อที่ราคาปิดนี้จะเท่ากับ 6.5% แต่หากนักลงทุนสามารถซื้อหุ้น INTUCH ได้ที่ราคาต่ำกว่านี้ เช่น มีต้นทุนที่ 50 บาท อัตราการจ่ายปันผลต่อเงินลงทุนของนักลงทุนจะกลายเป็น 9.44% แต่หากนักลงทุนมีต้นทุนการถือหุ้นที่สูงกว่านี้ก็จะคำนวณได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ต่ำลง


  20 หุ้นปันผลสูง 2566


  Symbol

  Company

  Payout (FY)

  yield % (TTM)

  yield FWD %

  1

  RCL

  RCLREGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC CO

  7.00 THB

  0.3241

  0.2546

  2

  BTSGIF

  BTSGIFBTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH IF

  0.59 THB

  0.1697

  0.1928

  3

  AGE

  AGEASIA GREEN ENERGY PCL

  0.37 THB

  0.1632

  0.1632

  4

  LANNA

  LANNALANNA RESOURCES

  3.00 THB

  0.1818

  0.1606

  5

  SMD

  SMDSAINTMED PCL

  0.75 THB

  0.1471

  0.1471

  6

  STA

  STASRI TRANG AGRO INDUSTRY PUBLIC CO

  2.00 THB

  0.137

  0.137

  7

  BANPU

  BANPUBANPU PUBLIC COMPANY LIMITED

  1.20 THB

  0.1356

  0.1356

  8

  JASIF

  JASIFJASMINE BROADBAND INTERNET INFR FD

  0.92 THB

  0.1324

  0.1324

  9

  DMT

  DDMTDON MUANG TOLLWAY PCL

  1.48 THB

  0.1464

  0.1264

  10

  UVAN

  UVANUNIVANICH PALM OIL PLC

  1.00 THB

  0.1198

  0.1198

  11

  POPF

  PPOPFPRIME OFFICE LEASEHOLD PROPERTY FD

  1.04 THB

  0.142

  0.1182

  12

  DIF

  DIFDIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFST FD

  1.03 THB

  0.1095

  0.107

  13

  STGT

  STGTSRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL

  0.75 THB

  0.1056

  0.1056

  14

  SIRI

  SIRISANSIRI CO

  0.15 THB

  0.0735

  0.1029

  15

  KBSPIF

  KKBSPIFKHONBURI SUGAR POWER PLANT INFRASTR

  0.88 THB

  0.0988

  0.0993

  16

  TRUBB

  TRUBBTHAI RUBBER LATEX GROUP PCL

  0.12 THB

  0.0992

  0.0992

  17

  MBAX

  MMBAXMULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED

  0.50 THB

  0.1289

  0.0979

  18

  SQ

  SSQSAHAKOL EQUIPMENT PCL

  0.11 THB

  0.0973

  0.0973

  19

  PSL

  PSLPRECIOUS SHIPPING

  1.75 THB

  0.1469

  0.096

  20

  TIPCO

  TTIPCOTIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

  0.89 THB

  0.0947

  0.0947


  วิธีซื้อหุ้นปันผล เลือกหุ้นปันผลยังไงไม่ให้โดนหลอก

  หุ้นปันผล


  แม้การซื้อหุ้นปันผลจะเป็นวิธีลงทุนที่ดีและได้รับความนิยมสูง แต่การลงทุนรูปแบบนี้ก็เป็นกับดักที่ทำให้นักลงทุนติดหุ้นได้ง่าย และเหล่านี้คือข้อควรคำนึงถึงเพื่อหลีกเลี่ยงการได้ผลตอบแทนจากปันผลที่สูงไม่กี่ครั้งแต่ต้องทนถือหุ้นขาดทุนต่อไปอีกเป็นเวลานาน


  1. เลือกหุ้นปันผลที่มีพื้นฐานดีมีความสามารถในการทำกำไร

  การปันผลของแต่ละบริษัทมีที่มาจากผลกำไร ดังนั้นการเลือกหุ้นบริษัทที่มีพื้นฐานดีมีความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวจึงเป็นหลักประกันเบื้องต้นว่าหุ้นที่เราเลือกมีแนวโน้มที่จะทำกำไรต่อได้และสามารถจ่ายปันผลต่อไปได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ทำให้มูลค่าหุ้นหรือกิจการลดลง


  2. เลือกหุ้นปันผลที่มีอัตราจ่ายปันผลที่สมเหตุสมผลไม่น้อยเกินไป

  การเลือกหุ้นปันผลอย่างน้อยที่สุดควรมีการจ่ายปันผลมากกว่าเงินเฟ้อ เช่น หากค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อแต่ละปีอยู่ที่ราว 2% หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าเงินจะเสื่อมลงไปแล้วปีละ 2% การจ่ายปันผลของหุ้นที่เลือกก็ไม่ควรต่ำกว่า 2% เพื่อให้นักลงทุนยังรักษาความมั่งคั่งของตัวเองไว้ได้


  3. เลือกหุ้นปันผลที่มีอัตราจ่ายปันผลที่สมเหตุสมผลไม่มากเกินไป

  หุ้นปันผลที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงอย่างน่ามหัศจรรย์และจ่ายแบบสม่ำเสมอนั้นไม่มีอยู่จริง การสกรีนหุ้นที่มีอัตราจ่ายปันผลสูงอย่างผิดหูผิดตาจึงจำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น เป็นการจ่ายครั้งเดียวหรือไม่ หรือเป็นการจ่ายที่นำผลกำไรสะสมมาจ่ายแล้วทำให้กำไรสะสมหมดไปหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการจ่ายปันผลที่ทำได้ไม่นาน และมักทำให้นักลงทุนที่ซื้อหุ้นปันผลสูงแนวนี้ได้ปันผลสูงเพียงไม่กี่ครั้งแต่ต้องทนถือหุ้นที่มูลค่าลดลงเรื่อย ๆ ต่อไปเป็นเวลานาน


  4. เลือกหุ้นปันผลที่มีการจ่ายสม่ำเสมอ

  การเลือกหุ้นปันผลจากอัตราการจ่ายปันผลไม่สามารถมองเพียงปีเดียวแล้วตัดสินได้ แต่ต้องดูย้อนหลังว่าบริษัทมีการจ่ายสม่ำเสมอหรือไม่ ซึ่งหากเป็นบริษัทที่สามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สมเหตุสมผลและจ่ายได้แบบสม่ำเสมอก็แสดงถึงความมั่นคงของฐานะการเงินของบริษัทได้ในอีกทางหนึ่งด้วย


  5. เลือกจังหวะการซื้อเพื่อให้ได้ต้นทุนที่เหมาะสม

  แม้จะมีอัตราการจ่ายปันผลอัตราหนึ่งที่เท่ากัน แต่ผลตอบแทนที่นักลงทุนแต่ละคนได้จากเงินปันผลก็สามารถแตกต่างกันไปได้ขึ้นอยู่กับต้นทุนการถือหุ้นของแต่ละคน ยิ่งนักลงทุนสามารถบริหารต้นทุนการถือหุ้นได้ต่ำเท่าไหร่ก็จะสามารถคำนวณผลตอบแทนจากเงินปันผลได้สูงเท่านั้น เช่น A ถือหุ้นด้วยต้นทุน 5 บาท มีการจ่ายปันผล 1 บาท ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ A ได้รับจะเท่ากับ 20% ขณะที่หุ้นตัวเดียวกัน B ถือด้วยต้นทุน 6 บาท ด้วยการจ่ายปันผล 1 บาทเท่ากัน B จะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลน้อยกว่าที่ 16.6% การเลือกจังหวะเพื่อบริหารต้นทุนในการถือหุ้นปันผลจึงเป็นอีกปัจจัยที่ควรคำนึงถึง


  วิธีซื้อหุ้นปันผลเป็นยังไง ขั้นตอนการซื้อหุ้นปันผล step-by-step

  การซื้อหุ้นปันผลมีวิธีการและขั้นตอนไม่ต่างจากการซื้อหุ้นทั่วไป ได้แก่


  1. เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นกับโบรกเกอร์ที่ให้บริการ 

  ขั้นตอนนี้ใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารและเอกสารยื่นขอเปิดบัญชีจากทางโบรกเกอร์ อาจมีการเรียกเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลังเพื่อประกอบการขอวงเงินซื้อขาย เพื่อให้สะดวกสำหรับการรับเงินปันผลนักลงทุนควรสมัครบริการ E-Dividend ไปพร้อมกันเพื่อให้มีการโอนเงินปันผล (เมื่อมีการจ่าย) เข้าบัญชีที่สมัครบริการไว้แบบอัตโนมัติ ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 1 – 5 วันทำการในการอนุมัติเปิดบัญชี


  2. โอนเงินลงทุนหรือเงินหลักประกันในการซื้อขายเข้าบัญชีหุ้น 

  เมื่อบัญชีได้รับการอนุมัติแล้วนักลงทุนสามารถเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีหุ้นเพื่อเป็นหลักประกันหรือเป็นวงเงินสำหรับการซื้อขาย และเริ่มการซื้อขายได้ทันทีหากมีหุ้นปันผลที่สนใจในราคาเหมาะสม


  3. เลือกหุ้นปันผลและติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นปันผลที่สนใจ 

  การเลือกหุ้นปันผลควรมีการทำการบ้านและเลือกมาก่อนหน้า นักลงทุนสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นปันผลที่สนใจได้ด้วยการติด Watch List, ใช้กราฟเทคนิคเพื่อติดตามประเมินและคาดการณ์ราคาที่อาจเป็นไปได้ หรือใช้การประเมินราคาพื้นฐานเพื่อกำหนดราคาน่าสนใจเพื่อเป็นจุดเข้าซื้อ และเมื่อได้ราคาที่พอใจก็สามารถเลือกซื้อหุ้นเข้ามาเก็บไว้ในพอร์ตได้ทันที


  4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท 

  ข่าวการปันผลและวันขึ้นเครื่องหมาย XD นักลงทุนสามารถประเมินการจ่ายปันผลได้คร่าว ๆ จากผลกำไรที่บริษัททำได้ในแต่ละปี ซึ่งปัจจัยตัวนี้จะทำให้นักลงทุนพอทราบได้ว่าในปีนั้น ๆ บริษัทจะมีการจ่ายปันผลหรือไม่และจ่ายเป็นตัวเงินคร่าว ๆ ที่เท่าไหร่ และรอวันประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมีการอนุมัติการจ่ายปันผลจริง ๆ หลังจากนั้นนักลงทุนจำเป็นต้องถือหุ้นไปจนถึงวัน XD เพื่อให้ได้สิทธิในการรับเงินปันผล 


  5. รอรับเงินปันผลหักภาษี 10% 

  โอนเข้าบัญชีธนาคารที่เปิดบริการ E-Dividend ไว้ การจ่ายเงินปันผลเข้าบัญชีจะเกิดขึ้นภายใน 1 เดือนหลังจากที่มีมติจ่ายปันผล ซึ่งเงินปันผลที่ได้จะมีการหักภาษีแล้ว 10% และการหักภาษีส่วนนี้สามารถนำไปรวมเพื่อลดหย่อนจากการเสียภาษีปลายปีได้


  FAQ

  1. ต้องซื้อหุ้นก่อนขึ้น XD กี่วันถึงได้ปันผล

  การซื้อหุ้นให้ได้ปันผลจะซื้อก่อนวันขึ้น XD กี่วันก็ได้ แต่การซื้อในวันขึ้น XD จะไม่ได้สิทธิในการได้รับปันผล เนื่องจากเครื่องหมาย XD แปลว่า Exclude Dividend (ไม่รวมปันผล) เมื่อแสดงในวันไหนจะเป็นการบอกว่าการซื้อในวันนั้น ๆ ไม่ได้ปันผลแล้ว


  2. หุ้นที่มีปันผล ดูยังไง

  การดูหุ้นปันผลสังเกตได้ง่าย ๆ จากอัตราการจ่ายปันผล (Dividend Payout Ratio) หรือ ผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividen Yield) ที่แสดงเป็นข้อมูลเบื้องต้นในเว็บ set.or.th นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตได้จากดัชนี SETHD ที่รวบรวมเอารายชื่อหุ้นปันผลสูงของตลาดจำนวน 30 ตัวมาลิสต์ไว้ หรือหากต้องการดูให้ลึกลงก็สามารถเช็กได้จากความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่หากบริษัทมีกำไรสูงและมีโนยบายปันผลสูงก็มีแนวโน้มที่จะจ่ายปันผลได้สูงตามไปด้วย


  3. หุ้นปันผลซื้อตอนไหน ได้ผลตอบแทนดีสุด

  จากสมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด (Efficient Market Hypothesis) ราคาหุ้นมักซึมซับข่าวสารที่เกิดขึ้นไปแล้ว ดังนั้นหากนักลงทุนเข้ามาซื้อหุ้นปันผลเมื่อมีการประกาศจ่ายปันผลไปแล้วก็มีแนวโน้มว่าราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นรับมูลค่าของเงินปันผลที่จะจ่ายไปแล้ว ดังนั้นการซื้อหุ้นปันผลเพื่อลงทุนในระยะยาวจึงควรจับจังหวะซื้อเมื่อราคาหุ้นปรับฐานก่อนที่จะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (ที่สามารถสะท้อนถึงการจ่ายปันผล) เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อหุ้นปันผลในราคาที่สูงเกินไปจนทำให้มีโอกาสติดหุ้นในท้ายที่สุด

  mitrade  
  เทรดหุ้นที่ยอดนิยมทั่วโลก 400+ ตัวแบบง่ายๆ


  dago ค่าคอมมิชชั่น 0 และสเปรดต่ำ
  dagoเปิดบัญชีง่ายและเร็วภายใน 3 นาที
  dago โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 💸
  dago เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์💸
  ตราสารอนุพันธ์อาจจะทำให้คุณขาดทุนทั้งหมด โปรดอ่านพิจรนา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา นำเสนอ โดย Mitrade Holding Ltd.SIB License 1612446

  สรุป

  การซื้อหุ้นปันผลเป็นวิธีลงทุนที่น่าสนใจในวันที่ตลาดซบเซาและราคาหุ้นไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนมาก และช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการถือหุ้นได้โดยไม่ทิ้งโอกาสในการลงทุนหุ้นที่เติบโตได้ในระยะยาวไป คราวนี้เราก็ได้มาทำความรู้จักกแล้วว่าหุ้นปันผลคืออะไร รวมถึงวิธีซื้อหุ้นปันผลอย่างไรเพื่อไม่ให้ติดกับดักหุ้นปันผลที่มีการจ่ายปันผลสูง แต่ทำให้นักลงทุนต้องติดหุ้นไปในระยะยาวซึ่งถือว่าไม่คุ้มกันอย่างยิ่ง บทความนี้น่าจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพของหุ้นปันผลรวมถึงวิธีจับจังหวะในการซื้อและข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อให้สามารถลงทุนในหุ้นปันผลได้อย่างประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

  บทความที่คุณอาจจะสนใจด้วย >> 

  *** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


  การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
  บทความที่เกี่ยวข้อง
  placeholder
  วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่แบบละเอียดในปี 2023‘อยากเล่นหุ้นต้องทํายังไง’ ‘เริ่มเล่นหุ้นแบบไม่รู้อะไรเลย ต้องทำยังไง’ คำถามแบบนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการเข้าสู่โลกการลงทุน ซึ่งวันนี้เราจะมีวิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่แบบละเอียดมาฝากกัน
  ผู้เขียน  Mitrade
  ‘อยากเล่นหุ้นต้องทํายังไง’ ‘เริ่มเล่นหุ้นแบบไม่รู้อะไรเลย ต้องทำยังไง’ คำถามแบบนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการเข้าสู่โลกการลงทุน ซึ่งวันนี้เราจะมีวิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่แบบละเอียดมาฝากกัน
  placeholder
  เปิดบัญชีหุ้นที่ไหนดี? 10 โบรกเกอร์ที่น่าเปิดพอร์ตหุ้นในปี 2023 นักลงทุนมือใหม่อาจจะเกิดคำถามว่า จะเปิดบัญชีหุ้นที่ไหนดี? บทความนี้จึงได้รวบรวม 10 โบรกเกอร์ที่น่าเปิดพอร์ตหุ้นในปี 2023 ตามมาดูกันเลย
  ผู้เขียน  Mitrade
  นักลงทุนมือใหม่อาจจะเกิดคำถามว่า จะเปิดบัญชีหุ้นที่ไหนดี? บทความนี้จึงได้รวบรวม 10 โบรกเกอร์ที่น่าเปิดพอร์ตหุ้นในปี 2023 ตามมาดูกันเลย
  placeholder
  ตลาดหุ้นเปิดกี่โมง?ก่อนเทรดหุ้นต้องรู้การรู้ว่าตลาดหุ้นเปิดกี่โมงเป็นเรื่องสำคัญและถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเก็งกำไร สำหรับใครที่อยากรู้แล้วว่าตลาดหุ้นเปิดกี่โมงสำหรับการซื้อขายหุ้นในประเทศไทยก็อย่าได้รอช้า เราเตรียมข้อมูลมาให้แล้ว
  ผู้เขียน  Mitrade
  การรู้ว่าตลาดหุ้นเปิดกี่โมงเป็นเรื่องสำคัญและถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเก็งกำไร สำหรับใครที่อยากรู้แล้วว่าตลาดหุ้นเปิดกี่โมงสำหรับการซื้อขายหุ้นในประเทศไทยก็อย่าได้รอช้า เราเตรียมข้อมูลมาให้แล้ว
  placeholder
  DCA คือ อะไร? เปิดบัญชีออมหุ้น DCA ที่ไหนดี 2024สร้างรายได้ทางอ้อมด้วยการลงทุนออมสม่ำเสมอ ทยอยลงทุนเรื่อย ๆ แบบ DCAหรือ Dollar-Cost- Averaging ถัวเฉลี่ยต้นทุนยังไงให้ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นการลงทุนที่ง่าย เงินลงทุนตั้งต้นไม่มาก ไม่มีความซับซ้อน เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่เป็นอย่างมาก
  ผู้เขียน  Mitrade
  สร้างรายได้ทางอ้อมด้วยการลงทุนออมสม่ำเสมอ ทยอยลงทุนเรื่อย ๆ แบบ DCAหรือ Dollar-Cost- Averaging ถัวเฉลี่ยต้นทุนยังไงให้ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นการลงทุนที่ง่าย เงินลงทุนตั้งต้นไม่มาก ไม่มีความซับซ้อน เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่เป็นอย่างมาก
  placeholder
  8 โบรกเกอร์ Forex แจกโบนัสฟรีสำหรับลูกค้าใหม่ 2566คราวนี้เราได้รวบรวมลิสต์โบรกเกอร์ Forex แจกโบนัสฟรีสำหรับลูกค้าใหม่ 2566 มาไว้เพื่อให้คุณได้ตัดสินใจเลือกโบรกเกอร์ Forex ใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น!
  ผู้เขียน  Mitrade
  คราวนี้เราได้รวบรวมลิสต์โบรกเกอร์ Forex แจกโบนัสฟรีสำหรับลูกค้าใหม่ 2566 มาไว้เพื่อให้คุณได้ตัดสินใจเลือกโบรกเกอร์ Forex ใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น!