เทรดฟอเร็กซ์ การเทรด สกุลเงินดิจิตอล สินค้าโภคภัณฑ์ CFD ดัชนี การลุงทุน แพลตฟอร์มการเทรด เรียนรู้การเทรด มุมมองเชิงลึก หุ้น

เทรด Forex ทองคำ Bitcoin และตราสารอื่น ๆ ออนไลน์

FTSE 100 Index คืออะไร? ทางเลือกใหม่ในการลงทุน FTSE 100 Index

1586315314252

หากคุณสนใจลงทุนในบริษัทชั้นนำของสหราชอาณาจักร เช่น Unilever, Tesco, Prudential และ Rolls Royce เป็นต้น แต่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามข้อมูลข่าวสาร การเลือกลงทุนใน FTSE 100 Index อาจจะเป็นคำตอบสำหรับคุณ เพราะคุณสามารถเข้าถึงบริษัทเหล่านี้และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ของสหราชอาณาจักรได้ในคราวเดียว


แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงช่องทางทำเงินจากดัชนีดังกล่าว เรามาทำความรู้จักดัชนีนี้กันก่อนนะครับ


เนื้อหาบทความ [ซ่อน]
FTSE 100 Index คืออะไร?

FTSE 100 Index หรือ UKX คือดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของ 102 หลักทรัพย์ของบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน นอกจากนั้นแล้ว ดัชนีนี้ยังมีจุดประสงค์ในการเป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับกองทุนและตราสารอนุพันธ์อีกด้วย


ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ FTSE 100 Index


    ○  FTSE 100 Index จัดทำครั้งแรก ณ วันที่ 3 มกราคม 2527

    ○  ดูแลโดย FTSE Group ซึ่งเป็นบริษัทลูกของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

    ○  ค่าฐานของดัชนีอยู่ที่ 1,000 จุด

    ○  ดัชนีแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 7,903.50 จุด ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

    ○  ดัชนีปิดสูงสุดที่ 7,877.45 จุด ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561


FTSE 100 Index ประกอบด้วยหลักทรัพย์จากภาคส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้


 รหัส    

  ภาคส่วนหลัก

 จำนวนหลักทรัพย์   

 มูลค่าตลาดสุทธิ (ล้านปอนด์)      

 สัดส่วนถ่วงน้ำหนัก    

 0500

  น้ำมันและแก๊ส

 3

 177,931

 12.48%

 1300

  เคมีภัณฑ์

 2

 8,712

 0.61%

 1700

  ทรัพยากรพื้นฐาน

 9

 114,234

 8.01%

 2300

  ก่อสร้างและวัสดุ

 1

 17,504

 1.23%

 2700

  บริการและสินค้าอุตสาหกรรม       

 16

 121,329

 8.51%

 3300

  ยานยนต์และชิ้นส่วน

 -

 -

 -

 3500

  อาหารและเครื่องดื่ม

 3

 69,257

 4.86%

 3700

  สินค้าครัวเรือนและส่วนบุคคล  

 9

 184,038

 12.91%

 4500

  สุขภาพ

 5

 184,340

 12.93%

 5300

  ค้าปลีก

 7

 48,691

 3.41%

 5500

  สื่อ

 7

 59,588

 4.18%

 5700

  ท่องเที่ยวและพักผ่อน

 7

 42,346

 2.97%

 6500

  โทรคมนาคม

 2

 40,597

 2.85%

 7500

  สาธารณูปโภค

 6

 64,726

 4.54%

 8300

  ธนาคาร

 5

 147,271

 10.33%

 8500

  ประกันภัย

 7

 65,005

 4.56%

 8600

  อสังหาริมทรัพย์

 3

 15,408

 1.08%

 8700

  บริการทางการเงิน

 8

 56,282

 3.95%

 9500

  เทคโนโลยี

 2

 8,643

 0.61%

 รวม

  102

 1,425,899

 100.00%โดยสุขภาพมีสัดส่วนถ่วงน้ำหนักมากที่สุดที่ 12.93% ตามมาติด ๆ ด้วยสินค้าครัวเรือนและส่วนบุคคลที่ 12.91% อันดับที่สามจะเป็นน้ำมันและแก๊สที่มีสัดส่วนถ่วงน้ำหนักที่ 12.48% (อ้างอิงข้อมูลของวันที่ 31 มีนาคม 2563)


5 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสุทธิสูงสุดของ FTSE 100 Index


 หลักทรัพย์

 ภาคส่วนย่อย

 มูลค่าตลาดสุทธิ (ล้านปอนด์)

 สัดส่วนถ่วงน้ำหนัก

 AstraZeneca

 เภสัชภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ

 94,637

 6.64%

 HSBC Hldgs

 ธนาคาร

 91,905

 6.45%

 GlaxoSmithKline

 เภสัชภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ     

 74,173

 5.20%

 BP

 ผู้ผลิตน้ำมันและแก๊ส

 68,510

 4.80%

 British American Tobacco    

 บุหรี่

 62,921

 4.41%

 รวม

 392,145

 27.50%คุณจะเห็นว่า 5 หลักทรัพย์ของดัชนีมีสัดส่วนถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 27.50% มากกว่า ¼ ของสัดส่วนถ่วงน้ำหนักทั้งหมด โดยที่ AstraZeneca มีมูลค่าตลาดสุทธิสูงเกือบแสนล้านปอนด์ซึ่งมากกว่ามูลค่าตลาดสุทธิเฉลี่ยของแต่ละหลักทรัพย์ที่ 13,979 ล้านปอนด์ถึง 6.8 เท่า ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสุทธิต่ำสุดมีเพียงแค่ 131 ล้านปอนด์ ซึ่งน้อยกว่ามูลค่าตลาดสุทธิเฉลี่ยถึง 106.7 เท่า! (อ้างอิงข้อมูลของวันที่ 31 มีนาคม 2563)


หากคุณสนใจอ่านรายชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ FTSE 100 Index คุณสามารถคลิกอ่านได้ที่นี่


หลักทรัพย์ที่บรรจุเข้า FTSE 100 Index จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้


   ○  ราคา:  ต้องถูกต้องและเชื่อถือได้เพื่อกำหนดมูลค่าตลาดของบริษัท

   ○  สิทธิ์ลงคะแนนขั้นต่ำ:  ผู้ถือหุ้นที่ไม่ถูกจำกัดต้องมีสิทธิ์ลงคะแนนเกินกว่า 5% มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์บรรจุเข้าดัชนี

   ○  สัดส่วนน้ำหนักที่สามารถลงทุนได้:

        บริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรต้องมีการกระจายหุ้นสู่รายย่อยขั้นต่ำที่ 25%

        บริษัทที่จดทะเบียนนอกสหราชอาณาจักรต้องมีการกระจายหุ้นสู่รายย่อยขั้นต่ำที่ 50%

   ○  ผ่านเกณฑ์ข้อจำกัดความเป็นเจ้าของของต่างชาติและจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้

   ○  ปริมาณซื้อขายของหลักทรัพย์:  อย่างน้อย 0.025% ของหุ้นที่ออกทั้งหมด ซึ่งคำนวณเป็นรายเดือนและรายปี


FTSE 100 Index มีการทบทวนทุกไตรมาสในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและธันวาคมของทุกปี

FTSE 100 Index คำนวณอย่างไร?

FTSE 100 Index ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดที่กระจายสู่รายย่อย ทำให้ความเคลื่อนไหวของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีกระจายสู่รายย่อยมากกว่ามีผลต่อดัชนีมากกว่าบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งสูตรคำนวณเป็นดังนี้


FTSE 100 Index คำนวณอย่างไร

โดยที่


Price of Stock = ราคาหุ้น

Number of Share = จำนวนหุ้น

Free float adjustment Factor - ปัจจัยปรับการกระจายสู่รายย่อย

Index Divisor = ตัวหารดัชนี


คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

สถิติ FTSE 100 Index ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

สถิติ FTSE 100 Index ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก tradingview.com


ถึงแม้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในสหราชอาณาจักรจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม แต่ FTSE 100 Index ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์เช่นเดียวกับดัชนีอื่น ๆ ในยุโรป โดยหล่นจาก 7,000 กว่าจุดเหลือไม่ถึง 5,000 จุดดี นับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ดัชนีดูเหมือนจะเป็นขาขึ้นแต่ก็มีโอกาสปรับตัวลง


เราคาดการณ์ว่า FTSE 100 Index มีแนวโน้มเป็นขาลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่ยังไม่ดีขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและบรรดาบริษัทที่อยู่ในดัชนีดังกล่าวและปัจจัยทางเทคนิคยังส่งสัญญาณเป็นขาลง ยิ่งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนายาวนานมากเท่าไหร่ FTSE 100 Index จะรับผลกระทบมากขึ้นเท่านั้น


ในทางตรงกันข้าม หากดัชนีเป็นแนวโน้มขาขึ้น FTSE 100 Index ต้องผ่านแนวต้านสำคัญที่ 6,580 จุดเสียก่อน เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นดังกล่าวว่าเป็นของจริง


ทางเลือกใหม่ในการลงทุน FTSE 100 Index - CFD

ตอนนี้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับ FTSE 100 Index บ้างแล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เราขอเสนอทางเลือกใหม่ในการลงทุนดัชนีดังกล่าวผ่านเครื่องมือทางการเงินที่ชื่อว่า “CFD” 


CFD คืออะไร?


CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) คือตราสารอนุพันธ์รูปแบบหนึ่งระหว่างคุณกับโบรกเกอร์ที่ใช้การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งในบทความนี้คือ FTSE 100 Index สร้างผลตอบแทน


แล้วคุณจะทำเงินจาก CFD อย่างไร?


 - หากคุณคิดว่า FTSE 100 มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น คุณเปิดสัญญาซื้อกับโบรกเกอร์ หาก FTSE 100 วิ่งขึ้นตามที่คุณคิดไว้ คุณสามารถปิดสัญญาซื้อและรับผลกำไรในรูปของส่วนต่างระหว่างราคาเปิด (ราคาซื้อ) และราคาปิด (ราคาขาย)


 - หากคุณคิดว่า FTSE 100 มีแนวโน้มเป็นขาลง คุณเปิดสัญญาขายกับโบรกเกอร์ หาก FTSE 100 ดิ่งลงตามที่คุณคิดไว้ คุณสามารถปิดสัญญาขายและรับผลกำไรในรูปของส่วนต่างระหว่างราคาเปิด (ราคาขาย) และราคาปิด (ราคาซื้อคืน)


ข้อดีของการลงทุน FTSE 100 ผ่าน CFD


  ●  ทำกำไรจากทุกแนวโน้มของ FTSE 100 ทำให้คุณมีโอกาสทำกำไรมากขึ้นมากกว่ารูปแบบการลงทุนเดิม ๆ เช่น กองทุนอีทีเอฟที่คุณมีโอกาสทำกำไรจากขาขึ้นเพียงอย่างเดียว


  ●  มาร์จิ้นและเลเวอเรจ โดยมาร์จิ้นช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นลงทุนใน CFD ด้วยเงินจำนวนน้อยและเลเวอเรจช่วยให้ขยายกำไรจากเงินจำนวนน้อยของคุณให้มากยิ่งขึ้น 


  ●  คุณสามารถทำเงินจาก CFD ได้ทุกเวลา ตลอด 24/5 ผ่านทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตก็ตาม ขอเพียงแค่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์บ้านเมืองของเราในปัจจุบัน #อยู่บ้านช่วยชาติ


ข้อควรระวังของการลงทุน FTSE 100 ผ่าน CFD


  ●  ใช้เลเวอเรจสูงเกินไป ไม่ว่าจะมาจากการเปิดสัญญาซื้อ/ขายจำนวนมากครั้งเดียวหรือเปิดหลายสัญญาซื้อ/ขายก็ตาม หาก UKX ไม่วิ่งตามที่คุณคิดไว้ เงินทุนของคุณมีโอกาสหายวับจนเกลี้ยงพอร์ตภายในพริบตา


  ●  กฎหมายไทยไม่รองรับ CFD คุณสามารถลงทุน CFD กับโบรกเกอร์จากต่างประเทศเท่านั้น ทำให้คุณมีความเสี่ยงถูกโกงมากขึ้น ทำให้การเลือกโบรกเกอร์ที่ใช่และสัตย์ซื่อเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

บทท้าย

หลังจากที่คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับ FTSE 100 Index และสนใจลงทุนในดัชนีดังกล่าวแต่ยังไม่แน่ใจว่า CFD จะเป็นตัวเลือกการลงทุนที่ใช่หรือไม่


เราอยากบอกคุณว่า คุณสามารถทดลองลงทุนใน CFD ได้ฟรี! โบรกเกอร์ส่วนใหญ่มีบัญชีทดลองให้คุณลองเทรดบนตลาด CFD หากคุณพบว่า CFD ไม่ใช่ทางของคุณ คุณสามารถเลิกโดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใด แต่หาก CFD คือทางที่ใช่ของคุณ คุณสามารถเปิดบัญชีเทรดจริงได้ในภายหลัง


คำถามถัดมาของคุณคือ คุณควรเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ไหนดี เพราะโบรกเกอร์ CFD มีมากมายเต็มไปหมดและคุณกลัวจะที่ถูกหลอกโดยโบรกเกอร์ที่ไม่สัตย์ซื่อ


โดยส่วนตัวของเราแล้ว เราขอแนะนำโบรกเกอร์ “MiTrade” สัญชาติออสเตรเลียเป็นหนึ่งในตัวเลือกโบรกเกอร์ของคุณด้วยเหตุผลต่อไปนี้

��

ทำไมเทรดกับ MiTrade  

  MiTrade เป็นโบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียที่ให้บริการ CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) ผ่านระบบออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง  MiTrade กวาดมาแล้วทั้ง 'รางวัลแพลตฟอร์มเทรดบนมือถือที่ดีที่สุด' จาก Forex Awards ในปี 2019, 'รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่เติบโตเร็วสุดในออสเตรเลีย' จากนิตยสาร International Business ในปี 2019 / 2020 , 'รางวัลแอพพลิเคชั่นเทรดฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย' จากนิตยสาร International Business ในปี 2020 และ 'รางวัลโบรกเกอร์ที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม' จากเว็บไซต์ FxDailyInfo ในปี 2020


16028372378147

  MiTrade เป็นโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ เนื่องจาก MiTrade ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การควบคุมของ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) และถือ Australian Financial Services Licence (AFSL 398528) การซื้อขายและการจัดการต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของทาง ASIC(วิธีการตรวจโบรกเกอร์ CFD)

และเงินทุนของท่านจะถูกเก็บแยกไว้ในบัญชีประเภททรัสต์ภายใต้ข้อกำหนดของประเทศออสเตรเลีย

15990177839570

   ระบบป้องกันยอดคงเหลือติดลบและเครื่องมือจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ใช้ฟรี เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมความเสียงในการเทรดได้มากขึ้น

   อำนวยเครื่องมือการเทรดต่างๆ ให้ใช้ฟรี เช่น อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค, ปฏิทินทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

   แพลตฟอร์มการเทรดที่พัฒนาขึ้นมาเอง ใช้งานที่เรียบง่าย  เหมาะกับเทรดเดอร์มือใหม่อย่างมาก

   เจ้าหน้าที่คนไทยคอยให้บริการ 24 ชั่วโมง 5 วันทำการเพื่อแก้ปัญหาและให้คำแนะนำ

   เลเวอเรจสูง 

   เงินฝากขั้นต่ำ $50 ดอลล่าร์

   ขนาดซื้อขายขั้นต่ำ 0.01 ล็อต

   ค่าคอมมิชชั่น 0 และสเปรดต่ำ


เริ่มเทรดด้วยเพียง 3 ขั้นตอน

ยังมือใหม่? ไม่เป็นไร! MiTrade ได้จัดบัญชีทดลองเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 USD เพื่อให้ท่านฝึกฝนทักษะการเทรดโดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ 


 เปิดบัญชีเทรดทดลอง >


*** ลงทุนมีความเสี่ยง CFD อาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา

 

เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความ ไม่สามารถใช้เป็นคำแนะนำการลงทุนได้ เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและผู้อ่านไม่ควรใช้บทความนี้เป็นพื้นฐานการลงทุนใด ๆ Mitrade ไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใด ๆ ตามบทความนี้และไม่รับประกันความถูกต้องของเนื้อหาของบทความนี้

Share this story
NULL