Financial Literacy คืออะไร? สำคัญอย่างไร

6 นาที
อัพเดทครั้งล่าสุด 21 พ.ค. 2567 08:50 น.
coverImg
แหล่งที่มา: DepositPhotos

Financial literacy คือเรื่องการเงินที่ดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เกิดจนถึงวัยเกษียณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาของคนไทยส่วนใหญ่คือไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องของการเงินมากพอด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ไม่มีสอนในบทเรียน ไม่มีการศึกษาเพิ่มเติม ดังนั้น ในบทความนี้จะสรุปทุกสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพื่อนำไปสู่การปลดหนี้


ทักษะความรู้ทางการเงิน หรือ Financial Literacy คืออะไร

การเงินคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้ด้วย? คำตอบง่าย ๆ ก็คือ ตั้งแต่เราตื่นนอนถึงหลับตาล้วนเกี่ยวข้องกับการเงินทั้งสิ้น เช่น การหารายได้ ใช้จ่าย ลงทุน เก็บออม จัดงบประมาณ และกู้ยืมเงินอย่างมีประสิทธิภาพ หากเราไม่สามารถจัดการดูแลเรื่องการเงินได้อย่างรัดกุมก็อาจนำไปสู่ปัญหาที่เรียกว่าหนี้สิ้นอย่างที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เคยกล่าวไว้ว่า “ถ้าคุณซื้อของที่ไม่จำเป็น ในไม่ช้าคุณจะต้องขายของที่จำเป็น” หมายความว่า เมื่อคุณซื้อสิ่งที่คุณไม่ต้องการ คุณจะต้องใช้เงินที่สามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้ เช่น จ่ายบิล เก็บเงินไว้ใช้ในอนาคต หรือลงทุนที่มีมูลค่ามากขึ้น เพราะ การใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นนี้อาจนำไปสู่ความเครียดทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกลายเป็นนิสัยก็จะไม่ดีต่อระบบการเงินของคุณ


เมื่อผู้คนมีทักษะทางการเงินที่ดีจะมีประโยชน์หลายอย่าง ตั้งแต่ช่วยขจัดปัญหาในครัวเรือน การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่จะช่วยให้ประเทศเดินหน้าได้ มาสำรวจกันต่อว่าคุณมี Financial Literacy วันนี่แล้วหรือยัง?


องค์ประกอบหลักของ Financial Literacy

องค์ประกอบหลักของ Financial Literacy

ความรู้ทางการเงินเกี่ยวข้องกับการรู้และใช้แนวคิดพื้นฐานของ การออม การลงทุน การจัดทำงบประมาณ และการกู้ยืม ด้วยการเข้าใจทักษะทางการเงินต่าง ๆ ร่วมกับความสามารถในการใช้ทักษะเหล่านั้นเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ

 

ด้วยความรู้ทางการเงิน คุณสามารถออมเพื่อการเกษียณ ซื้อบ้านใหม่ หรือสร้างที่ดินขนาดใหญ่สำหรับบุตรหลานของคุณได้ มาดูกันว่าองค์ประกอบหลักของ Financial Literacy มีอะไรบ้าง


1.การจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย

ความรู้ทางการเงินคือชุดของทักษะและความรู้ที่ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการเงินและทรัพยากรทางการเงินของคุณ ในการจัดทำงบประมาณคุณจะสามารถวางแผนรายรับ-รายจ่ายเช่น การกู้ยืม การกู้ยืม การใช้จ่ายที่วางแผนไว้ และการลงทุนในระยะยาวได้


2.การลงทุน

ความรู้ทางการเงินจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการลงทุนระยะยาวได้ตั้งแต่การกำหนดงบประมาณ การสร้างและปรับปรุงสินเชื่อ การออม การกู้ยืมและการชำระหนี้ และการลงทุนที่นำไปสู่การตัดสินใจทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในด้านต่าง ๆ อาทิ สินเชื่อ การซื้อครั้งใหญ่ และการลงทุนอื่น ๆ 


3.การกู้ยืมเงิน

เมื่อพูดถึงการใช้สินเชื่อจากธนาคารอย่างเป็นทางการ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเปราะบางอาจมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการกู้ยืมน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ เนื่องจากข้อจำกัดด้านความรู้ทางการเงิน เช่น การไม่ทราบรายละเอียดการวางแผนคืนหนี้ที่ถูกต้อง


4.ภาษี

ความรู้ทางการเงินมักเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในระบบการเงินโดยเฉพาะเรื่องภาษีที่จะมีผลกระทบต่อทุกคน เพราะสิ่งนี้จะให้สามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ ทำให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น


5.การบริหารการเงินส่วนบุคคล

วิธีที่จะช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมการเงินและตัดสินใจเกี่ยวกับเงินของตนได้อย่างรอบรู้ ซึ่งรวมถึงการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม เช่น การซื้อหุ้น บัตรเครดิตและบัญชีออมทรัพย์ และทำความเข้าใจวิธีใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของ Financial literacy

พูดอย่างง่าย ๆ ก็คือ ประโยชน์ของความรู้ทางการเงินคือช่วยให้บุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินของตนได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ประโยชน์ของความรู้ทางการเงินที่น่าสนใจได้แก่


  • ป้องกันข้อผิดพลาดทางการเงินร้ายแรงได้: เงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอาจมีอัตราดอกเบี้ยในแต่ละเดือนที่แตกต่างกัน สำหรับคนที่ไม่ทราบเงื่อนไขการกู้ยืมที่ดีพออาจมีผลกระทบระยะยาวซึ่งทำให้ต้องเสียเงินหรือส่งผลต่อแผนการเงินในชีวิต ดังนั้นความรู้ทางการเงินช่วยให้บุคคลหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดกับการเงินส่วนบุคคลได้


  • เตรียมพร้อมในกรณีเหตุฉุกเฉินทางการเงิน: การออมหรือการเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน แม้ว่าการตกงานหรือมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดอาจส่งผลกระทบทางการเงินได้ แต่บุคคลก็สามารถบรรเทาผลกระทบนี้ได้ด้วยการออมอย่างสม่ำเสมอ


  • ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้: โดยความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดงบประมาณและประหยัดเงินที่ดีขึ้นก็สามารถสร้างแผนที่กำหนดเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่สำคัญ แม้ว่าบางคนอาจไม่สามารถมีแผนการเงินที่แน่นอนในวันนี้ แต่ก็สามารถสร้างแผนการในอนาคตได้


  • ทำให้เกิดความมั่นใจ: ด้วยความรู้เกี่ยวกับการเงิน เราจะสามารถเลือกทางเลือกชีวิตหลักๆ ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น เพราะจะมีแนวโน้มที่จะบรรลุผลตามที่ต้องการ และมีโอกาสน้อยที่จะได้รับผลกระทบเชิงลบจากผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด


แบบสำรวจระดับทักษะทางการเงินของคนไทย

การสำรวจที่เป็นสากลของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อกระตุ้นความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการค้าโลก ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 38 ประเทศก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 องค์กร OECD ดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ และให้คำแนะนำด้านนโยบายในหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การจ้างงาน การศึกษา นวัตกรรม และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสร้างข้อมูลทางสถิติและตัวชี้วัดด้านการเงิน


OECD ได้จัดทำแบบสอบถามจึงรวมถึง คำถามพื่อวัดทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อเงินและการวางแผนสำหรับอนาคต คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 คะแนน คะแนนที่สูงขึ้นสะท้อนถึงความรู้ทางการเงินที่มากขึ้น สำหรับ ระดับทัศนคติทางการเงินในประเทศไทยได้ 71 จาก 100 คะแนนมีแนวโน้มที่จะแสดงทัศนคติทางการเงินที่มุ่งเน้นไปที่ระยะยาว


overall financial literacy


ที่มา: สถิติ

ตัวอย่างของ Financial Literacy

จัดการหนี้ ดอกเบี้ยทบต้น และงบประมาณเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ เพราะ ความรู้ทางการเงินหมายถึงความสามารถในการเข้าใจและจัดการการเงินของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ทางการเงินกันในหัวข้อนี้ได้เลย


ลองนึกภาพมานีที่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยและไปสมัครงานแห่งหนึ่ง จากนั้นได้รับเงินเดือนตามขั้นต่ำ 18,000 บาท จากนั้นมานีได้ใช้ความรู้ financial literacy ในการจัดการการเงินของเธอดังนี้


  1. การจัดทำงบประมาณ: มานีสร้างงบประมาณรายเดือนโดยสรุปรายได้และค่าใช้จ่ายของเธอ รวมถึงค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าหอ ของชำ ค่าขนส่ง การชำระ และความบันเทิง มานีได้จัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งให้กับกองทุนออมทรัพย์และกองทุนฉุกเฉิน


  2. การออมเงินละการลงทุน: มานีเข้าใจถึงความสำคัญของการออมเพื่ออนาคต และเริ่มมีวางแผนการเกษียณอายุ โดยที่เธอยังเปิดบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเพื่อสร้างกองทุนฉุกเฉินสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด นอกจากนี้ เธอยังให้ความรู้ตัวเองเกี่ยวกับการลงทุน และเริ่มลงทุนในกองทุนดัชนีต้นทุนต่ำเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งในระยะยาว


  3. การจัดการหนี้: มานีมีเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เธอชำระเงินกู้ให้ตรงเวลาและหลีกเลี่ยงการมียอดคงเหลือในบัตรเครดิตเพื่อป้องกันการเรียกเก็บดอกเบี้ยสูง


  4. การตั้งเป้าหมายทางการเงิน: มานีกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่เฉพาะเจาะจง เช่น การออมเงินดาวน์บ้าน การเดินทางไปต่างประเทศ และการศึกษาต่อ เธอจัดทำแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้โดยจัดลำดับความสำคัญการใช้จ่ายและการออมตามนั้น


  5. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: มานีตระหนักดีว่าความรู้ทางการเงินเป็นกระบวนการต่อเนื่อง เธอจึงเริ่มค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ วิธีการก็คือเธออ่านหนังสือการเงินส่วนบุคคล เข้าร่วมเวิร์คช็อป และติดตามเว็บไซต์และบล็อกทางการเงินที่มีชื่อเสียงเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มและกลยุทธ์ทางการเงิน


ด้วยการใช้ทักษะความรู้ทางการเงินเหล่านี้มานีสามารถจัดการการเงินของเธอ บรรลุเป้าหมาย และรักษาอนาคตทางการเงินของเธอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่างนี้ คุณก็สามารถเริ่มต้นสร้างรากฐานความรู้ทางการเงินที่ดีได้โดยค่อย ๆ เริ่มวางแผนการเงินทีละขั้นตอนและฝึกฝนจนเป็นนิสัย เพราะ ยิ่งคุณใช้ความรู้ทางการเงินในชีวิตของคุณมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งมั่นใจในทักษะของคุณมากขึ้นเท่านั้น

การใช้ Financial literacy กับการลงทุนในตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นเป็นสถานที่ที่นักลงทุนซื้อและขายหุ้นของบริษัท เป็นชุดการแลกเปลี่ยนที่บริษัทออกหุ้นและหลักทรัพย์อื่นๆ เพื่อการซื้อขาย นอกจากนี้ยังรวมถึงตลาดซื้อขายแบบ over-the-counter (OTC) ที่นักลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกันโดยตรง แทนที่จะผ่านการแลกเปลี่ยนศูนย์แลกเปลี่ยนออนไลน์


โดยทั่วไปแล้วในการซื้อหุ้นจะต้องดำเนินผ่านนายหน้าหรือโบรกเกอร์เป็นบุคคลมืออาชีพหรือแพลตฟอร์มมีบริการจัดการธุรกรรมให้กับคุณ ตัวอย่างเช่น MiTRADE ที่เป็น แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์, CFD, บริษัทนายหน้าช่วยให้เทรดเดอร์เข้าถึงตลาดหุ้นสากลที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังขึ้นชื่อว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและได้รับรางวัลมากมาย


แม้ว่าจะไม่มีคำตอบที่ถูกต้องว่าควรลงทุนหุ้นตัวไหนเพื่อการจัดการทางการเงินที่ดีที่สุด แต่คุณสามารถนำมาปรับเปลี่ยนตามแนวทางการลงทุนของคุณได้


เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดหุ้น เช่น เรียนรู้พื้นฐานการดำเนินงานของตลาดหุ้น รวมถึงวิธีการซื้อและขายหุ้น การลงทุนประเภทต่างๆ (หุ้น พันธบัตร กองทุนรวม ฯลฯ) และบทบาทของตลาดหลักทรัพย์


จากนั้นตั้งเป้าหมายการลงทุนและกระจายความเสี่ยง เพราะ สิ่งนี้จะช่วยคุณเลือกกลยุทธ์การลงทุนและสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการเงินของคุณได้ ยิ่งไปกว่านั้นการกระจายความเสี่ยงสามารถช่วยลดผลกระทบของความผันผวนของตลาดต่อผลตอบแทนการลงทุนโดยรวมของคุณได้


สุดท้ายแล้วอย่าลืมที่จะเรียนรู้กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงในการลงทุน เช่น การตั้งค่าคำสั่งหยุดขาดทุน การกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ และปรับสมดุลการลงทุนของคุณเป็นประจำ ตลอดจนการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น


เนื่องจากราคาหุ้นผันผวนตลอดทั้งวันและราคาก็อาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัท เศรษฐกิจในประเทศ เศรษฐกิจโลก ข่าวประจำวัน และอื่น ๆ หุ้นสามารถมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าลดลง หรือแม้กระทั่งไร้ค่า ทำให้เกิดความผันผวนและอาจมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ ด้วยการปรับปรุงความรู้ทางการเงินของคุณอย่างต่อเนื่องและทำความเข้าใจการทำงานของตลาดหุ้น คุณจะสามารถเพิ่มความมั่นใจในฐานะนักลงทุนและตัดสินใจอย่างรอบคอบ


mitrade
💸ห้ามพลาด!!!💸
ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 
แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 
ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี
การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน

กลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะ Financial Literacy

มาสำรวจวิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะความรู้ทางการเงินด้วยตนเองได้


ศึกษาจากแหล่งข้อมูลการศึกษาด้วยตนเองและออนไลน์

แพลตฟอร์ม เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นออนไลน์จำนวนมากนำเสนอหลักสูตร บทความ บทช่วยสอน และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางการเงิน


ตั้งแต่การทำความเข้าใจพื้นฐานของการจัดทำงบประมาณไปจนถึงการเจาะลึกกลยุทธ์การลงทุน คุณสามารถก้าวการเรียนรู้ตามความสะดวกสบายและความต้องการของคุณ พ็อดแคสต์ การสัมมนาผ่านเว็บ และวิดีโอบทช่วยสอนนำเสนอรูปแบบที่หลากหลายซึ่งเหมาะกับสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าแหล่งที่มาของข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน


การขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษาทางการเงิน นักวางแผน และที่ปรึกษานำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มา สามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้ ไม่ว่าจะวางแผนเกษียณอายุ ลงทุนในตลาดหุ้น หรือซื้อบ้าน ที่ปรึกษามืออาชีพสามารถช่วยคุณตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อนได้ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อภูมิทัศน์ทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่อัปเดต เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะก้าวนำหน้าอยู่เสมอ


เตรียมพร้อมกับความเสี่ยง

สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมพร้อมสำหรับความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดโดยจัดสรรเงินไว้ในกรณีฉุกเฉิน อย่างที่


ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคุณควรสำรองค่าครองชีพไว้สามถึงหกเดือนเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อคุณเตรียมพร้อมสำหรับความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถป้องกันไม่ให้วิกฤติทางการเงินเล็กๆ น้อยๆ กลายเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ได้


วางแผนวัยเกษียณ

สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อวางแผนเกษียณคือการพิจารณาอายุและเวลาที่อยากเกษียณ จากนั้นคุณควรกำหนดความต้องการการใช้จ่ายเพื่อการเกษียณ เช่น บิลรายเดือน ค่าของชำ และค่ารักษาพยาบาล จากนั้นคำนวณอัตราผลตอบแทนการลงทุนและตัดสินใจว่ากองทุนเกษียณอายุของคุณจะสามารถสร้างรายได้หลังหักภาษีที่ต้องการได้หรือไม่ หลังจากนั้นประหยัดเงินและลงทุนอย่างเหมาะสมเพื่อการเกษียณอายุของคุณ


ลดค่าใช้จ่าย

หากคุณต้องการเก็บเงินไว้เป็นเงินออม คุณมีทางเลือกสองทาง คุณสามารถทำงานอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ หรือลดรายจ่ายหรือรายจ่ายลงก็ได้ การใช้จ่ายสามารถลดลงได้โดยการวางแผนรายการซื้อของชำอย่างรอบคอบ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการซื้อสินค้าสองชิ้นแต่ต้องการลดการใช้จ่ายไปพร้อมๆ กันด้วย คุณจะต้องระบุสินค้าที่สำคัญที่สุดและซื้อชิ้นนั้นก่อน เดือนถัดไปเมื่อเงินเดือนใหม่ของคุณเข้ามา คุณสามารถซื้อชิ้นที่สองได้ การแบ่งการใช้จ่ายในช่วงหลายเดือนด้วยวิธีนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้ และการลดการใช้จ่ายจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้


สรุป

Financial literacy คือ ความรู้ทางการเงินเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้ในโลกปัจจุบัน นอกเหนือจากสุขภาพทางการเงินแล้ว ยังช่วยให้บุคคล ลดความตึงเครียด และเสริมสร้างความรู้สึกปลอดภัยอีกด้วย สิ่งเหล่านี้สามารถทำได้โดยครอบคลุมถึงการจัดทำงบประมาณ การออม การลงทุน การวางแผนเกษียณอายุ การจัดการหนี้และความเสี่ยง และการทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์และแนวคิดทางการเงิน


จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่า การมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินที่แข็งแรงจะช่วยให้คุณวางแผนการเงินในอนาคตได้ดีเยี่ยม หากคุณเป็นมือใหม่ที่พึ่งเริ่มต้นการลงทุนสามารถลองศึกษาตลาดหุ้นที่เป็นหนึ่งในพื้นฐานการลงทุนที่ได้รับความนิยม และในปัจจุบันยังมีเครื่องมือช่วยมือใหม่ในการเริ่มต้นที่ง่ายขึ้น เช่น การเปิดบัญชีทดลองเพื่อเริ่มต้นเรียนรู้การเทรดครั้งแรก เป็นต้น


คำถามที่พบบ่อย
Financial Literacy มีความสำคัญอย่างไร?
ความรู้ทางการเงินมีความสำคัญกับเราอย่างมาก เพราะการมีเงินลงทุนเพื่ออนาคตจะช่วยสร้างผลตอบแทน และทำให้มีเงินใช้เมื่อเกษียณ คุณสามารถเริ่มต้นวางแผนการเงินตอนนี้โดยรู้ว่าควรเก็บเงินเท่าไร ลงทุนแบบไหนจึงจะไปถึงเป้าหมายและรู้เท่าทันกลโกงทางการเงิน ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
มีหลักการวางแผนทางการเงินอย่างไรบ้าง?
มีหลายวิธีที่จะช่วยให้การวางแผนทางการเงินมีศักยภาพ เช่น ออมทีละน้อยค่อยตั้งเป้าหมายใหญ่ ออมเงินทันทีเมื่อมีรายรับ ตั้งบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่เสมอ การแบ่งเงินเป็นสัดส่วน รวมทั้งการนำเงินไปลงทุนต่อยอด เช่น การลงทุนในหุ้น
ความรู้ทางการเงินสำคัญอย่างไร?
การมีความรู้ในเรื่องการเงิน จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและทำให้การเงินมั่นคงขึ้น ทำให้การตัดสินใจในการทำธุรกรรมทางการเงินดีขึ้น รวมทั้งการบริหารเงินและบริหารหนี้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือให้สามารถไปสู่เป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ

*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
บทความที่เกี่ยวข้อง
placeholder
บิทคอยน์ (Bitcoin) คืออะไร? ศึกษาให้ดีก่อนลงทุน ห้ามพลาด! บทความนี้จะตอบคำถามทั้งหมดที่นักลงทุนที่สนใจลงทุนใน Bitcoin รวมถึง Bitcoin คืออะไร, Bitcoin ทำงานอย่างไร, การขุด Bitcoin คืออะไรและได้เงินจริงไหม, จัดเก็บ bitcoin อย่างไร, บิทคอยน์ ผิดกฎหมายไหม พร้อมคำถามที่น่าตื่นเต้นที่สุด - วิธีเริ่มต้นเทรด Bitcoin นะครับ
ผู้เขียน  MitradeInsights
บทความนี้จะตอบคำถามทั้งหมดที่นักลงทุนที่สนใจลงทุนใน Bitcoin รวมถึง Bitcoin คืออะไร, Bitcoin ทำงานอย่างไร, การขุด Bitcoin คืออะไรและได้เงินจริงไหม, จัดเก็บ bitcoin อย่างไร, บิทคอยน์ ผิดกฎหมายไหม พร้อมคำถามที่น่าตื่นเต้นที่สุด - วิธีเริ่มต้นเทรด Bitcoin นะครับ
placeholder
วิเคราะห์แนวโน้มราคาบิทคอยน์ 2024 จะไปในทิศทางใดบทความนี้จะเป็นการเรียบเรียงข้อข้อมูลเกี่ยวกับ “Bitcoin” โดยตรง รวมไปถึงการวิเคราะห์ราคาบิทคอยน์ 10 ปีย้อนหลัง การวิเคราะห์ราคาบิทคอยน์ปี 2023 และวิเคราะห์บทสุปราคาบิทคอยน์จะขึ้นหรือลดลงและยังน่าลงทุนอยู่ไหมในปี 2024
ผู้เขียน  MitradeInsights
บทความนี้จะเป็นการเรียบเรียงข้อข้อมูลเกี่ยวกับ “Bitcoin” โดยตรง รวมไปถึงการวิเคราะห์ราคาบิทคอยน์ 10 ปีย้อนหลัง การวิเคราะห์ราคาบิทคอยน์ปี 2023 และวิเคราะห์บทสุปราคาบิทคอยน์จะขึ้นหรือลดลงและยังน่าลงทุนอยู่ไหมในปี 2024
placeholder
CFD คืออะไรและทำงานอย่างไร?หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์เช่น forex หุ้น ดัชนี ทองคำหรือบิทคอยน์ แต่คุณมีเงินไม่มากแต่ก็มีความคาดหวังว่าจะเก็งกำไรในระยะสั้น การลงทุนด้วยเครื่องมือ CFD อาจจะเป็นคำตอบสำหรับการลงทุนของคุณ ว่าแต่ CFD คืออะไร, CFD ทำงานอย่างไร CFD, จะช่วยให้คุณลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยอย่างไร, ข้อดีและความเสี่ยงในการเทรด CFD คืออะไร เรามาหาคำตอบกันครับ
ผู้เขียน  MitradeInsights
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์เช่น forex หุ้น ดัชนี ทองคำหรือบิทคอยน์ แต่คุณมีเงินไม่มากแต่ก็มีความคาดหวังว่าจะเก็งกำไรในระยะสั้น การลงทุนด้วยเครื่องมือ CFD อาจจะเป็นคำตอบสำหรับการลงทุนของคุณ ว่าแต่ CFD คืออะไร, CFD ทำงานอย่างไร CFD, จะช่วยให้คุณลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยอย่างไร, ข้อดีและความเสี่ยงในการเทรด CFD คืออะไร เรามาหาคำตอบกันครับ
placeholder
7 หุ้น AI หรือหุ้น ปัญญาประดิษฐ์ ที่น่าจับตามองบทความนี้จะพูดถึงหุ้น AI ที่น่าจับตามอง และเป็นหุ้นที่น่าลงทุน รวมไปถึงการนำ AI เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการพอร์ตของนักลงทุน สามารถอ่านในบทความกันได้เลย
ผู้เขียน  MitradeInsights
บทความนี้จะพูดถึงหุ้น AI ที่น่าจับตามอง และเป็นหุ้นที่น่าลงทุน รวมไปถึงการนำ AI เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการพอร์ตของนักลงทุน สามารถอ่านในบทความกันได้เลย
placeholder
5 เว็บเทรด Bitcoin ต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้การเทรด bitcoin โดยเลือกผู้ให้บริการจากต่างประเทศกลายเป็นวิธีการลงทุนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักลงทุนชาวไทย วันนี้เราจึงได้รวบรวม 5 เว็บเทรด bitcoin ต่างประเทศให้กับนักลงทุนทุกท่าน
ผู้เขียน  MitradeInsights
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้การเทรด bitcoin โดยเลือกผู้ให้บริการจากต่างประเทศกลายเป็นวิธีการลงทุนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักลงทุนชาวไทย วันนี้เราจึงได้รวบรวม 5 เว็บเทรด bitcoin ต่างประเทศให้กับนักลงทุนทุกท่าน