Chào mừng đến với Trung tâm trợ giúp của Mitrade

Chúng tôi tính phí chênh lệch thấp và không có hoa hồng. Chúng tôi tính phí chênh lệch thả nổi, với mức chênh lệch thực tế tùy thuộc vào loại sản phẩm bạn đang giao dịch. Phí chênh lệch được hiển thị trong thời gian thực trên nền tảng giao dịch.

Nhấp vào "Giao dịch" sẽ hiển thị tất cả các sản phẩm mà nền tảng cung cấp để giao dịch. Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm bằng cách nhập biểu tượng hoặc tên sản phẩm vào hộp tìm kiếm ở phía trên bên phải. Chọn một sản phẩm và nhấp vào "Bán / Mua" và cửa sổ giao dịch sẽ bật lên. Bạn có thể thấy giá hiện tại và mức ký quỹ yêu cầu. Bạn có thể tự điều chỉnh kích thước giao dịch, đặt giới hạn và mức dừng của bạn để kiểm soát rủi ro và sau đó nhấp vào "Bán / Mua" để mở một vị trí. Xin lưu ý tất cả giá sản phẩm tài chính đều chịu sự biến động và cập nhật của thị trường bất cứ lúc nào và thị trường có thể đã thay đổi trước khi bạn nhấn nút Bán / Mua sách.

Chọn một sản phẩm trong "Giao dịch", nhấp vào "Bán / Mua" và cửa sổ giao dịch sẽ hiện lên. Trong hộp kiểm ở dưới cùng của cửa sổ giao dịch, chọn "Mua / Dừng giới hạn giá thầu". Sau khi đặt giá đặt hàng đang chờ xử lý, nhấp vào "Mua / Bán" bên dưới để hoàn tất đơn đặt hàng đang chờ xử lý.

Để đóng một lệnh nào đó, trên nền tảng chọn "Vị trí" - "Mở", sau đó nhấp vào vị trí bạn muốn đóng và nhấp vào nút "Đóng" ở bên phải.

Để chỉnh sửa hoặc xóa một lệnh chờ, hãy chọn “Vị trí" – “Lệnh “, chọn Lệnh chờ bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa và nhấp vào "Chỉnh sửa" ở bên phải để chỉnh sửa hoặc nhấp vào "Hủy" để hủy đơn hàng đang chờ xử lý.

Không. Lệnh chờ xử lý có hiệu lực theo mặc định cho đến khi bạn xóa chúng theo cách thủ công.

Luôn kiểm tra xem kết nối internet của bạn có hoạt động không. Bạn không thể đặt lệnh khi thị trường tạm thời đóng cửa cho một sản phẩm nhất định hoặc khi thị trường đóng cửa. Vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

Do giờ giao dịch cho các sản phẩm tài chính khác nhau. Nếu một sản phẩm được hiển thị dưới màu xám hoặc không thể giao dịch, có thể là do thị trường của sản phẩm đó đã bị đóng cửa.

Chỉ khi thị trường có giá đạt đến giá bạn cài và khi tài khoản của bạn có đủ tiền thì lệnh chờ xử lý của bạn mới được thực hiện.


Lệnh chờ xử lý của bạn có thể chưa được thực hiện vì thị trường không có mức giá mà bạn đã cài.
Xin lưu ý:
Đối với các lệnh Bán đang chờ xử lý, chúng sẽ được thực hiện khi Giá Mua đạt đến mức giá bạn cài.

Đối với các lệnh Mua đang chờ xử lý, chúng sẽ được thực hiện khi giá Bán đạt đến mức giá bạn cài.


Khi thị trường biến động mạnh, báo giá thị trường có thể bỏ qua giá mà bạn đã cài.

Luôn kiểm tra xem kết nối Internet có hoạt động không. Bạn chỉ có thể đóng một lệnh nào đó trong giờ giao dịch của một sản phẩm tài chính. Các sản phẩm tài chính có thể không được giao dịch tạm thời trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như tính thanh khoản và biến động thị trường quá mức. Bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến để được hỗ trợ them.

Lệnh của bạn có thể bị đóng, nếu:

1. Bạn tự đóng lệnh của bạn;

2. Mức dừng hoặc giới hạn của bạn được kích hoạt; hoặc là

3. Vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn giảm xuống dưới mức bảo trì.


Nếu bạn muốn biết lý do tại sao bất kỳ lệnh nào của bạn bị đóng, bạn có thể nhấp vào nút “Đóng” trên nền tảng trong “Vị trí”. Chọn lệnh đóng bạn muốn xem và bạn sẽ thấy lý do đóng vị trí.

Có, trượt xảy ra do thanh khoản thị trường và biến động và nó không thể kiểm soát bởi Mitrade được. Khi thị trường kém thanh khoản hoặc bi