Tin tức

Úc

Australia Vị thế ròng phi thương mại của AUD trên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) giảm từ mức $-28.8K trước đó xuống $-35.7K trong

2021-07-23 20:52 (GMT+)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay