Tin tức

Hoa Kỳ | Sức khỏe nền kinh tế | PMI

Hoa Kỳ Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) dịch vụ từ Viện Quản lý Cung ứng ISM đạt 55.2, vượt mức dự đoán (50.4) trong Tháng Giêng

...

2023-02-03 15:05 (GMT+0)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay