Tin tức

Số dư giao dịch | Khu vực đồng Euro

Liên minh tiền tệ châu Âu Vị thế ròng phi thương mại của EUR trên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) tăng lên €33.4K trong từ mức €-11.8K trước đó

2022-09-23 20:24 (GMT+0)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay