Tin tức

Số dư giao dịch | Nhật Bản | COT

Nhật Bản Vị thế ròng phi thương mại của JPY trên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) giảm xuống ¥-76.6K trong từ mức ¥-63.7K trước đó

2021-10-15 23:12 (GMT+)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay