Tin tức

Hoa Kỳ | COT

Hoa Kỳ Vị thế ròng phi thương mại của S&P 500 trên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) tăng lên $-45.3K trong từ mức $-50.3K trước đó

2021-04-09 21:36 (GMT+)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay