Tin tức

Hoa Kỳ | Chỉ số kinh tế | PMI

Chỉ số PMI cuối cùng ngành dịch vụ của Markit ở Mỹ giảm từ 49,4 xuống 39,8 vào tháng 3

Chỉ số PMI ngành dịch vụ của Markit ở Mỹ đã giảm xuống 39,8 trong ...

2020-04-03 15:44 (GMT+)

xem thêm

Nguồn : FXStreet

Giao dịch ngay