Quy tắc chung
Mức dừng ký quỹ<50%
Thời Gian Tính Phí Qua ĐêmGiờ Tính Phí Hàng Ngày: Mùa hè:, Mùa đông:
Lệnh Giao Dịch có giá trị đến Ngày / GiờKhông Giới Hạn
Đòn bẩy, Phí Qua Đêm và Các Thông Tin KhácVui lòng truy cập sàn giao dịch của chúng tôi

*Thông tin trên áp dụng cho tất cả các công cụ giao dịch

Quy tắc chung
Mức dừng ký quỹ<50%
Lệnh Giao Dịch có giá trị đến Ngày / GiờKhông Giới Hạn
Thời Gian Tính Phí Qua ĐêmGiờ Tính Phí Hàng Ngày: Mùa hè:
Đòn bẩy, Phí Qua Đêm và Các Thông Tin KhácVui lòng truy cập sàn giao dịch của chúng tôi

*Thông tin trên áp dụng cho tất cả các công cụ giao dịch