Giải thưởng & Chứng nhận

MitradeTrophy

Phấn đấu cho sự xuất sắc là trọng tâm chính của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch chất lượng đến Khách Hàng. Thương hiệu Mitrade rất vinh dự được các tổ chức danh tiếng trong ngành trao tặng danh hiệu, khẳng định sự nỗ lực không ngừng của tập thể và cam kết với khách hàng.

Hãy mở một tài khoản demohoặc trải nghiệm ngay nền tảng giao dịch trực tuyến từng đoạt nhiều giải thưởng của chúng tôi

Mở tài khoản demohoặc trải nghiệm ngay nền tảng giao dịch đã đoạt nhiều giải thưởng của Mitrade

MitradeTrophy
 • An toàn Quỹ Khách hàng Tốt nhất Toàn cầu 2023

  2023

  An toàn Quỹ Khách hàng Tốt nhất Toàn cầu 2023

  International Business Magazine

 • Ứng dụng Giao dịch Forex Tốt nhất - Úc 2023

  2023

  Ứng dụng Giao dịch Forex Tốt nhất - Úc 2023

  International Business Magazine

 • Sàn giao dịch Fintech tốt nhất

  2023

  Sàn giao dịch Fintech tốt nhất

  Global Forex Awards

 • Nhà môi giới minh bạch nhất - LATAM

  2023

  Nhà môi giới minh bạch nhất - LATAM

  Global Forex Awards

 • Sự hài lòng và hạnh phúc của khách hàng Forex châu Á năm 2023

  2023

  Sự hài lòng và hạnh phúc của khách hàng Forex châu Á năm 2023

  Global Banking Finance

 • Giải thưởng toàn cầu Next 100 năm 2023 - Nền tảng giao dịch

  2023

  Giải thưởng toàn cầu Next 100 năm 2023 - Nền tảng giao dịch

  Global Banking Finance

 • Sàn môi giới đa tài sản tốt nhất

  2023

  Sàn môi giới đa tài sản tốt nhất

  World Finance

 • Nền tảng giao dịch CFD di động tốt nhất châu Á -Thái Bình Dương

  2023

  Nền tảng giao dịch CFD di động tốt nhất châu Á -Thái Bình Dương

  Global Brands Magazine

 • Sàn môi giới Forex Fintech tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu

  2023

  Sàn môi giới Forex Fintech tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu

  Global Brands Magazine

 • Nền tảng giao dịch tốt nhất

  2022

  Nền tảng giao dịch tốt nhất

  Forexing.com Award

 • Trải nghiệm giao dịch ngoại hối tốt nhất Châu Á

  2022

  Trải nghiệm giao dịch ngoại hối tốt nhất Châu Á

  Global Forex Awards

 • Nhà môi giới Forex Fintech tăng trưởng nhanh nhất

  2022

  Nhà môi giới Forex Fintech tăng trưởng nhanh nhất

  Global Brands Magazine

 • Nhà môi giới Forex Fintech sáng tạo nhất

  2022

  Nhà môi giới Forex Fintech sáng tạo nhất

  Global Brands Magazine

 • Sàn giao dịch ngoại hối tốt nhất Châu Á

  2022

  Sàn giao dịch ngoại hối tốt nhất Châu Á

  FxDailyInfo

 • Sàn giao dịch ngoại hối đáng tin cậy nhất Châu Á

  2022

  Sàn giao dịch ngoại hối đáng tin cậy nhất Châu Á

  International Business Magazine

 • Tài nguyên đào tạo ngoại hối tốt nhất toàn cầu

  2022

  Tài nguyên đào tạo ngoại hối tốt nhất toàn cầu

  International Business Magazine

 • Sàn giao dịch ngoại hối minh bạch nhất toàn cầu

  2022

  Sàn giao dịch ngoại hối minh bạch nhất toàn cầu

  International Business Magazine

 • Nền tảng giao dịch ngoại hối tốt nhất Úc

  2022

  Nền tảng giao dịch ngoại hối tốt nhất Úc

  International Business Magazine

 • Nhà môi giới Forex Fintech tăng trưởng nhanh nhất

  2021

  Nhà môi giới Forex Fintech tăng trưởng nhanh nhất

  Global Brands Magazine

 • Nhà môi giới Forex Fintech sáng tạo nhất

  2021

  Nhà môi giới Forex Fintech sáng tạo nhất

  Global Brands Magazine

 • Nhà môi giới Forex Fintech tốt nhất Châu Á

  2021

  Nhà môi giới Forex Fintech tốt nhất Châu Á

  Global Forex Awards

 • Sàn giao dịch ngoại hối tốt nhất Châu Á

  2021

  Sàn giao dịch ngoại hối tốt nhất Châu Á

  FxDailyInfo

 • Sàn giao dịch cung cấp phân tích & tin tức tốt nhất

  2021

  Sàn giao dịch cung cấp phân tích & tin tức tốt nhất

  FxDailyInfo

 • Ứng dụng di động tốt nhất

  2021

  Ứng dụng di động tốt nhất

  World Forex Award

 • Nhà môi giới phát triển nhanh nhất

  2021

  Nhà môi giới phát triển nhanh nhất

  World Forex Award

 • Sàn giao dịch ngoại hối tốt nhất Châu Á

  2020

  Sàn giao dịch ngoại hối tốt nhất Châu Á

  Forex Awards

 • Nền Tảng Giao Dịch Trên Di Động Tốt Nhất

  2020

  Nền Tảng Giao Dịch Trên Di Động Tốt Nhất

  Forex Awards

 • Sàn Giao Dịch Phát Triển Nhanh Nhất Úc Năm

  2020

  Sàn Giao Dịch Phát Triển Nhanh Nhất Úc Năm

  International Business Magazine

 • Ứng dụng giao dịch ngoại hối tốt nhất ở Úc

  2020

  Ứng dụng giao dịch ngoại hối tốt nhất ở Úc

  International Business Magazine

 • Giải thưởng nhà môi giới ngoại hối Úc về sự hài lòng của khách hàng

  2020

  Giải thưởng nhà môi giới ngoại hối Úc về sự hài lòng của khách hàng

  Global Banking and Finance

 • Sàn Giao Dịch Sáng Tạo Nhất Úc

  2020

  Sàn Giao Dịch Sáng Tạo Nhất Úc

  Finance Derivative

 • Sàn Giao Dịch Sáng Tạo Nhất

  2020

  Sàn Giao Dịch Sáng Tạo Nhất

  FxDailyInfo

 • Sàn Giao Dịch Phát Triển Nhanh Nhất Úc Năm

  2019

  Sàn Giao Dịch Phát Triển Nhanh Nhất Úc Năm

  International Business Magazine

 • Nền Tảng Giao Dịch Trên Di Động Tốt Nhất

  2019

  Nền Tảng Giao Dịch Trên Di Động Tốt Nhất

  Forex Awards