Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Level 17, 350 Queen Street, Melbourne, VIC 3000, Australia

Hỗ trợ Khách hàng: cs@mitrade.com

Yêu cầu kinh doanh: business@mitrade.com

Để lại phản hồi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ của chúng tôi, vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây. Các chuyên viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ hồi đáp Quý Khách sớm nhất có thể.Ngoài ra, nếu bạn muốn đăng ký nhận các phân tích thị trường hàng ngày do Trading Central và Mitrade cung cấp, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới, chọn 'Đăng ký Phân tích thị trường hàng ngày' trong loại câu hỏi và cho chúng tôi biết ngôn ngữ nào bạn muốn nhận phân tích. *Xin lưu ý rằng dịch vụ đăng ký này chỉ dành cho khách hàng có tài khoản thật tại Mitrade.


已发送
Quy trình phản ánh

Quy trình phản ánh Mọi phản ánh sẽ được điều tra và xử lý bởi đội ngũ của chúng tôi. Để xem chi tiết, hãy xem trang Xử lý Phản ánh.

Giao dịch ngay