Quản lý rủi ro

Tất cả các giao dịch đều có rủi ro. Tìm hiểu cách sử dụng các công cụ miễn phí trên Mitrade để kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả bất kể các xu thế của thị trường.
Lệnh chốt lời/Lệnh dừng lỗ
Lợi nhuận khóa Hạn chế thua lỗ Hạn chế thua lỗ
Lệnh cắt lỗ dưới
Tối đa hóa lợi nhuận khóa Tự động điều chỉnh giá dừng lỗ mà không phải theo dõi vị thế

Lệnh chốt lời/Lệnh dừng lỗ

Khi thiết lập một lệnh mới hoặc sửa đổi một lệnh hiện tại, bạn có một sự lựa chọn để thiết lập "Lệnh chốt lời" và "Lệnh dừng lỗ". Khi lệnh được đặt, nó thường đóng theo giá mục tiêu, để giúp bạn chốt được lợi nhuận khi đạt được giá mục tiêu hoặc giảm thiểu tổn thất nếu thị trường di chuyển bất lợi.

Xin lưu ý rằng, với bất kỳ lệnh, khoảng trống có thể xuất hiện do điều kiện thị trường, trong trường hợp đó, hệ thống không thể thực hiện lệnh ở mức giá mặc định, nhưng sẽ đóng vị thế ở mức giá thuận lợi nhất tiếp theo từ giá mục tiêu.

Ví dụ

Giá hiện tại của EUR / USD là 1.13816 / 1.13837 (bán / mua). Bạn đã tạo một lệnh mua 1 lô (1 lô = 100.000 EUR) tại 1.13837 và đã đặt lệnh dừng lỗ 1.13806.
Trong trường hợp bình thường, khi giá giảm xuống 1.13806, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ được kích hoạt và vị thế sẽ được đóng ở mức 1.13806, với tổng thiệt hại là 31 USD. Tuy nhiên, khi tình hình thị trường đột ngột thay đổi và giá giảm trực tiếp từ 1.13837 xuống 1.13795, bỏ qua mức mục tiêu dừng lỗ của bạn, một khoảng cách trên thị trường xuất hiện và do đó hệ thống sẽ không thể đóng vị thế ở mức giá 1.13806, nhưng sẽ chọn mức giá ưu đãi tiếp theo, là 1.13795, để đóng vị thế của bạn và khoản lỗ cuối cùng sẽ là 42 USD.

Lệnh cắt lỗ dưới

Lệnh cắt lỗ dưới (hay dừng lỗ dưới) là một công cụ đắc lực. Giá cắt lỗ thay đổi tự động theo lợi nhuận, vì vậy bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận khóa hoặc cắt lỗ mà không phải theo dõi vị thế của mình mọi lúc. Bạn chỉ cần đặt một mức dừng lỗ dưới khi bạn tạo một lệnh mới. Khi giá đang thay đổi theo hướng có lợi cho bạn, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ được tự động cập nhật theo giá mới nhất. Ngược lại, khi giá thay đổi theo hướng bất lợi cho bạn, lệnh dừng lỗ sẽ được kích hoạt và vị thế sẽ được đóng ở khoảng cách bạn đặt. Xin lưu ý, với bất kỳ lệnh nào, có thể xuất hiện các khoảng trống do các điều kiện thị trường, trong trường hợp đó, hệ thống sẽ không thể thực hiện lệnh ở mức giá mặc định của bạn, nhưng sẽ đóng vị thế ở mức giá thuận lợi nhất tiếp theo từ giá mục tiêu

Ví dụ

Tỷ giá hiện tại của EUR/USD là 1,13816/1,13837 (bán/mua). Bạn đã tạo một lệnh mua 1 lô tại 1,13837 và đặt mức dừng lỗ 100 điểm (0,00100). 
Khi giá của sản phẩm là 1,13816, giá dừng của bạn là 1,13716. Nếu giá bán sản phẩm tăng lên 1,13846, giá dừng sẽ được cập nhật theo khoảng cách bạn đặt và giá dừng cập nhật sẽ là 1,13746. Ngược lại, khi giá sản phẩm giảm từ 1,13846 xuống 1,13746, mức dừng lỗ sẽ được kích hoạt và vị thế sẽ được đóng tại 1.13746.

* Pip: Nói chung, pip là đơn vị thay đổi giá nhỏ nhất. Đối với Mitrade, nó chính là chữ số cuối cùng của giá.

Tại sao nên chọn Mitrade?

Nền tảng Đơn giản và trực quan

Trải nghiệm một nền tảng kết hợp cả cập nhật thị trường, giao dịch, thông tin thị trường, với quản lý tài khoản và quản lý rủi ro.

Phí Giao dịch Cạnh tranh

Tận hưởng giao dịch giá thấp, không hoa hồng, phí giao dịch qua đêm thấp, giá chênh lệch cạnh tranh và minh bạch.

Điều kiện Ngưỡng Giao dịch Cạnh tranh

Khối lượng tối thiểu cho mỗi giao dịch thấp đến 0.01 lô.

Được quy định bởi các cơ quan quản lý liên quan

Chúng tôi hiểu rằng sự an toàn của tiền của bạn là điều tối quan trọng. Do đó, tất cả các khoản tiền gửi cho chúng tôi được giữ trong một tài khoản ủy thác khi pháp luật yêu cầu

Bảo vệ chống lại tài khoản dư Âm

Tài khoản của bạn sẽ không mất nhiều hơn số tiền gửi ban đầu của bạn trong bất kỳ trường hợp ở thị trường nào. Bảo vệ số dư âm của chúng tôi đảm bảo tài khoản của bạn không bao giờ xuống dưới số 0.

Hỗ trợ Trực tuyến Xuất sắc

Tận hưởng dịch vụ khách hàng trả lời nhanh chóng từ đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi.

FAQ

Nếu điều kiện thị trường quá biến động, khoản lỗ của bạn có thể vượt quá số dư tài khoản của bạn trong một khoảng thời gian ngắn, dẫn đến số dư âm sau khi thanh lý bắt buộc. Tuy nhiên, vì nền tảng Mitrade cung cấp bảo vệ số dư âm, số dư âm sẽ bị xóa và trở lại con số 0.

Có. Sau khi đăng nhập vào nền tảng, chọn "Khác" - "Cài đặt" - "Cài đặt thông báo". Tại đây bạn sẽ được phép đặt phương thức thông báo theo nhu cầu của mình. Thông báo bao gồm cảnh báo cuộc gọi ký quỹ, thông báo về việc xác minh thành công, sửa đổi thông tin, thông báo dịch vụ hệ thống, v.v ... Xin lưu ý bạn phải nhận được các cảnh báo quan trọng như cuộc gọi ký quỹ, kết quả xác minh ID, thông báo phê duyệt tài khoản ngân hàng và kết quả yêu cầu rút tiền. Bạn sẽ không thể hủy kích hoạt các cảnh báo này do tầm quan trọng của chúng.

Với APP: Sau khi đăng nhập vào nền tảng, chọn "Trung tâm" - "Cài đặt" - "Cài đặt thông báo" để thay đổi phương thức thông báo phù hợp với bạn.


Với nền tảng web, chọn "Khác" - "Thông báo" và cài đặt phương thức thông báo mong muốn.


*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay