Quản lý rủi ro

Tất cả các giao dịch đều có rủi ro. Tìm hiểu cách sử dụng các công cụ miễn phí trên Mitrade để kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả bất kể các xu thế của thị trường.
Lệnh chốt lời/Lệnh dừng lỗ
Lợi nhuận khóa Hạn chế thua lỗ Hạn chế thua lỗ
Lệnh cắt lỗ dưới
Tối đa hóa lợi nhuận khóa Tự động điều chỉnh giá dừng lỗ mà không phải theo dõi vị thế

Lệnh chốt lời/Lệnh dừng lỗ

Khi thiết lập một lệnh mới hoặc sửa đổi một lệnh hiện tại, bạn có một sự lựa chọn để thiết lập "Lệnh chốt lời" và "Lệnh dừng lỗ". Khi lệnh được đặt, nó thường đóng theo giá mục tiêu, để giúp bạn chốt được lợi nhuận khi đạt được giá mục tiêu hoặc giảm thiểu tổn thất nếu thị trường di chuyển bất lợi.

Xin lưu ý rằng, với bất kỳ lệnh, khoảng trống có thể xuất hiện do điều kiện thị trường, trong trường hợp đó, hệ thống không thể thực hiện lệnh ở mức giá mặc định, nhưng sẽ đóng vị thế ở mức giá thuận lợi nhất tiếp theo từ giá mục tiêu.

Ví dụ

Giá hiện tại của EUR / USD là 1.13816 / 1.13837 (bán / mua). Bạn đã tạo một lệnh mua 1 lô (1 lô = 100.000 EUR) tại 1.13837 và đã đặt lệnh dừng lỗ 1.13806.
Trong trường hợp bình thường, khi giá giảm xuống 1.13806, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ được kích hoạt và vị thế sẽ được đóng ở mức 1.13806, với tổng thiệt hại là 31 USD. Tuy nhiên, khi tình hình thị trường đột ngột thay đổi và giá giảm trực tiếp từ 1.13837 xuống 1.13795, bỏ qua mức mục tiêu dừng lỗ của bạn, một khoảng cách trên thị trường xuất hiện và do đó hệ thống sẽ không thể đóng vị thế ở mức giá 1.13806, nhưng sẽ chọn mức giá ưu đãi tiếp theo, là 1.13795, để đóng vị thế của bạn và khoản lỗ cuối cùng sẽ là 42 USD.

Lệnh cắt lỗ dưới

Lệnh cắt lỗ dưới (hay dừng lỗ dưới) là một công cụ đắc lực. Giá cắt lỗ thay đổi tự động theo lợi nhuận, vì vậy bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận khóa hoặc cắt lỗ mà không phải theo dõi vị thế của mình mọi lúc. Bạn chỉ cần đặt một mức dừng lỗ dưới khi bạn tạo một lệnh mới. Khi giá đang thay đổi theo hướng có lợi cho bạn, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ được tự động cập nhật theo giá mới nhất. Ngược lại, khi giá thay đổi theo hướng bất lợi cho bạn, lệnh dừng lỗ sẽ được kích hoạt và vị thế sẽ được đóng ở khoảng cách bạn đặt. Xin lưu ý, với bất kỳ lệnh nào, có thể xuất hiện các khoảng trống do các điều kiện thị trường, trong trường hợp đó, hệ thống sẽ không thể thực hiện lệnh ở mức giá mặc định của bạn, nhưng sẽ đóng vị thế ở mức giá thuận lợi nhất tiếp theo từ giá mục tiêu

Ví dụ

Tỷ giá hiện tại của EUR/USD là 1,13816/1,13837 (bán/mua). Bạn đã tạo một lệnh mua 1 lô tại 1,13837 và đặt mức dừng lỗ 100 điểm (0,00100). 
Khi giá của sản phẩm là 1,13816, giá dừng của bạn là 1,13716. Nếu giá bán sản phẩm tăng lên 1,13846, giá dừng sẽ được cập nhật theo khoảng cách bạn đặt và giá dừng cập nhật sẽ là 1,13746. Ngược lại, khi giá sản phẩm giảm từ 1,13846 xuống 1,13746, mức dừng lỗ sẽ được kích hoạt và vị thế sẽ được đóng tại 1.13746.

* Pip: Nói chung, pip là đơn vị thay đổi giá nhỏ nhất. Đối với Mitrade, nó chính là chữ số cuối cùng của giá.

Tại sao nên chọn Mitrade?

Nền tảng Đơn giản và trực quan

Trải nghiệm một nền tảng kết hợp cả cập nhật thị trường, giao dịch, thông tin thị trường, với quản lý tài khoản và quản lý rủi ro.

Phí Giao dịch Cạnh tranh

Tận hưởng giao dịch giá thấp, không hoa hồng, phí giao dịch qua đêm thấp, giá chênh lệch cạnh tranh và minh bạch.

Điều kiện Ngưỡng Giao dịch Cạnh tranh

Khối lượng tối thiểu cho mỗi giao dịch thấp đến 0.01 lô.

Quy định bởi ASIC

Theo quy định của ASIC (AFSL398528), tất cả các khoản tiền của khách hàng được tách riêng.

Bảo vệ chống lại tài khoản dư Âm

Tài khoản của bạn sẽ không mất nhiều hơn số tiền gửi ban đầu của bạn trong bất kỳ trường hợp ở thị trường nào. Bảo vệ số dư âm của chúng tôi đảm bảo tài khoản của bạn không bao giờ xuống dưới số 0.

Hỗ trợ Trực tuyến Xuất sắc

Tận hưởng dịch vụ khách hàng trả lời nhanh chóng từ đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi.

FAQ

Trước khi giao dịch, mỗi nhà đầu tư nên cân nhắc "Nếu giao dịch thất bại, tôi sẽ mất bao nhiêu?"

Nếu mức dừng lỗ của bạn cách xa mức giá hiện tại, bạn có thể phải mất một khoảng thời gian dài với một khoản lỗ lớn trước khi lệnh dừng lỗ được kích hoạt. Khi đạt đến mức dừng lỗ, số dư tài khoản của bạn có thể giảm đáng kể. Vì vậy, đến ngày hôm sau, khi bạn nhìn vào sự khoản lỗ của ngày hôm trước trên ứng dụng, bạn sẽ rất đau lòng.

Với ý nghĩ đó, từ khi bắt đầu bạn nên cố gắng đặt mức dừng lỗ ban đầu ở mức hợp lý. Khi đạt đến mức giá dừng lỗ, điều bạn có thể làm chỉ là kiên nhẫn chờ đợi mức dừng lỗ được thực hiện.

Nếu bạn muốn tránh một khoản lỗ lớn trong một giao dịch đơn lẻ, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ trước mỗi giao dịch. Cách tiếp cận tốt nhất để kiểm soát rủi ro là, giả sử rằng giao dịch của bạn thất bại, hãy tìm mức giá mà bạn sẽ coi nó là một giao dịch thất bại và để nó là điểm dừng lỗ.


Xin lưu ý: Giao dịch ký quỹ ngoại hối (FX) và hợp đồng chênh lệch (CFD) có mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Vui lòng đọc Tuyên bố công bố rủi ro trước khi chọn bắt đầu giao dịch.

Bị lấn át bởi cảm xúc con người giải thích cho việc bạn thường xuyên thua lỗ.

Ví dụ, một số nhà đầu tư thiết lập các chiến lược giao dịch của riêng họ, những chiến lược này đã trải qua một quá trình lịch sử kiểm nghiệm và đã được thực hiện trong giao dịch của họ. Bị ảnh hưởng bởi biến động của thị trường khi thị trường mở cửa, họ có thể vội vàng đóng các vị thế trước khi các lệnh chốt lời/lệnh dừng lỗ được kích hoạt theo kế hoạch, ngăn cản các chiến lược giao dịch của họ được thực hiện hiệu quả. Đây là một tình huống đáng thương hại.

Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỷ lệ lãi và lỗ của nhà đầu tư trong việc thực hiện các chiến lược nhất quán trong dài hạn. Đây là tác động tiêu cực điển hình đến giao dịch do cảm tính. Biện pháp khắc phục bao gồm giao dịch với các vị thế nhỏ khi cảm tính của một người dao động hoặc thậm chí sử dụng tài khoản demo cho đến khi hiệu suất ổn định trước khi giao dịch với tài khoản thực tế.


Xin lưu ý: Giao dịch ký quỹ ngoại hối (FX) và hợp đồng chênh lệch (CFD) có mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Vui lòng đọc Tuyên bố công bố rủi ro trước khi chọn bắt đầu giao dịch.

Giao dịch ngay