Quản lý rủi ro

RisksImg
Tất cả các giao dịch liên quan đến rủi ro. Học cách sử dụng các công cụ miễn phí trên Mitrade để quản lý rủi ro một cách hiệu quả bất kể điều kiện thị trường như thế nào.
Lệnh chốt lời/Lệnh dừng lỗ
Lợi nhuận khóaHạn chế thua lỗ
Lệnh cắt lỗ dưới
Tối đa hóa lợi nhuận khóaTự động điều chỉnh giá dừng lỗ màkhông phải theo dõi vị thế
risk-img

Lệnh chốt lời/Lệnh dừng lỗ

Khi thiết lập một lệnh mới hoặc sửa đổi một lệnh hiện tại, bạn có một sự lựa chọn để thiết lập 'Lệnh chốt lời' và 'Lệnh dừng lỗ'. Khi lệnh được đặt, nó thường đóng theo giá mục tiêu, để giúp bạn chốt được lợi nhuận khi đạt được giá mục tiêu hoặc giảm thiểu tổn thất nếu thị trường di chuyển bất lợi.

Xin lưu ý rằng, với bất kỳ lệnh, khoảng trống có thể xuất hiện do điều kiện thị trường, trong trường hợp đó, hệ thống không thể thực hiện lệnh ở mức giá mặc định, nhưng sẽ đóng vị thế ở mức giá thuận lợi nhất tiếp theo từ giá mục tiêu.

risk-img

Ví dụ

Giá hiện tại của EUR / USD là 1.13816 / 1.13837 (bán / mua). Bạn đã tạo một lệnh mua 1 lô (1 lô = 100.000 EUR) tại 1.13837 và đã đặt lệnh dừng lỗ 1.13806.
Trong trường hợp bình thường, khi giá giảm xuống 1.13806, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ được kích hoạt và vị thế sẽ được đóng ở mức 1.13806, với tổng thiệt hại là 31 USD.Tuy nhiên, khi tình hình thị trường thay đổi đột ngột và giá giảm trực tiếp từ 1.13837 xuống 1.13795, bỏ qua mức mục tiêu dừng lỗ của bạn, trượt giá xảy ra và do đó hệ thống sẽ không thể đóng vị thế của bạn ở mức giá 1.13806, nhưng sẽ đóng ở mức giá tốt nhất tiếp theo của thị trường là 1.13795 và khoản lỗ cuối cùng sẽ là 42 USD.

Lệnh cắt lỗ dưới

Lệnh cắt lỗ dưới (hay dừng lỗ dưới) là một công cụ đắc lực. Giá cắt lỗ được điều chỉnh theo biến động giá thị trường để bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận hoặc giảm thiểu thua lỗ. Bạn chỉ cần đặt một mức dừng lỗ dưới khi bạn tạo một lệnh mới. Khi giá thị trường đang di chuyển theo hướng có lợi cho vị thế của bạn, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ được tự động cập nhật theo giá mới nhất theo khoảng cách bạn đã đặt. Tuy nhiên, giá cắt lỗ sẽ vẫn duy trì, cho tới khi giá thị trường di chuyển theo hướng bất lợi cho vị thế của bạn, lúc này lệnh dừng lỗ sẽ được được kích hoạt để đóng vị thế của bạn. Xin lưu ý, với bất kỳ lệnh nào, có thể xuất hiện các khoảng trống do các điều kiện thị trường, trong trường hợp đó, giá cắt lỗ sẽ được hệ thống áp dụng là lấy giá tốt nhất tiếp theo của thị trường để khớp lệnh.

risk-img

Ví dụ

Tỷ giá hiện tại của EUR/USD là 1,13816/1,13837 (bán/mua). Bạn đã tạo một lệnh mua 1 lô tại 1,13837 và đặt mức dừng lỗ 100 điểm (0,00100). 
Khi giá của sản phẩm là 1,13816, giá dừng của bạn là 1,13716. Nếu giá bán sản phẩm tăng lên 1,13846, giá dừng sẽ được cập nhật theo khoảng cách bạn đặt và giá dừng cập nhật sẽ là 1,13746.Ngược lại, khi giá sản phẩm giảm từ 1,13846 xuống 1,13746, mức dừng lỗ sẽ được kích hoạt và vị thế sẽ được đóng tại 1.13746.

Tại sao nên chọn Mitrade?

forex-tip
Nền tảng Đơn giản và trực quan

Trải nghiệm một nền tảng kết hợp cả cập nhật thị trường, giao dịch, thông tin thị trường, với quản lý tài khoản và quản lý rủi ro.

forex-tip
Phí Giao dịch Cạnh tranh

Tận hưởng giao dịch giá thấp, không hoa hồng, phí giao dịch qua đêm thấp, giá chênh lệch cạnh tranh và minh bạch.

forex-tip
Điều kiện Ngưỡng Giao dịch Cạnh tranh

Khối lượng giao dịch tối thiểu cho mỗi giao dịch thấp tới 0,01 lô

forex-tip
Được quy định bởi các cơ quan quản lý liên quan

Chúng tôi hiểu rằng bảo vệ tiền của khách hàng là rất quan trọng. Do đó, tất cả các khoản tiền của khách hàng được tách biệt khỏi các quỹ hoạt động của chúng tôi.

forex-tip
Bảo vệ chống lại tài khoản dư Âm

Bạn sẽ không mất nhiều hơn số tiền đã nạp với tính năng bảo vệ số dư âm của chúng tôi cho tài khoản của bạn.

forex-tip
Hỗ trợ Trực tuyến Xuất sắc

Tận hưởng dịch vụ khách hàng trả lời nhanh chóng từ đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi.