Quy trình khiếu nại

Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ khía cạnh nào với dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi (cs@mitrade.com), sớm nhất có thể. Phần lớn các khiếu nại có thể được giải quyết ở đó.

Nếu dịch vụ khách hàng không thể giải quyết vấn đề của bạn, bạn có thể yêu cầu họ chuyển vấn đề đến bộ phận tiếp nhận phản ánh của chúng tôi. Bộ phận tiếp nhận phản ánh sẽ tiến hành một cuộc điều tra chi tiết và công bằng về khiếu nại để hiểu các tình huống thực sự của vấn đề và để đánh giá xem các hành động của chúng tôi có hợp lý và thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng và các nghĩa vụ khác của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một phản hồi hoàn toàn bằng văn bản trong vòng 45 ngày (thường là sớm hơn) của khiếu nại.


Nếu bạn không hài lòng với kết quả do Bộ phận Tuân thủ của chúng tôi cung cấp, bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến một Tổ chức giải quyết tranh chấp độc lập, bên ngoài. Khách hàng của Mitrade Holding có thể gửi khiếu nại của họ đến Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA).

CIMA là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp giữa người được cấp phép CIMA và khách hàng của họ. Các khiếu nại liên quan đến hoạt động hoặc quản lý của người được cấp phép nên được chuyển đến Phó Giám đốc Điều hành.

Liên hệ CIMA : Cayman Islands Monetary Authority
P.O. Box 10052
Grand Cayman KY1-1001 Cayman Islands
Điện thoại : +1 (345) 949-7089
E-mail : AnnaMcLean@cima.ky

Vui lòng tìm thêm chi tiết tại www.cima.ky/complaints-procedure


*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay