Dự báo

1 Tuần1 Tháng1 Quý

Nguồn: FXStreet, được cập nhật vào thứ Sáu hàng tuần lúc 15:00 (GMT)
Dự báo là một công cụ đo chỉ số cảm tính nhà đầu tư, làm nổi bật lên tầm nhìn gần và trung hạn của các chuyên gia trong ngành, đồng thời dự báo về các thị trường phổ biến.

Ngoài cảnh báo dưới đây, Mitrade không tuyên bố rằng thông tin được cung cấp ở đây là chính xác, hiện hành hoặc đầy đủ và do đó không nên dựa vào hoàn toàn. Thông tin này không chứa hồ sơ về giá giao dịch của chúng tôi hoặc lời đề nghị hoặc chào mời cho một giao dịch trong bất kỳ công cụ tài chính nào. Mitrade không phải là cố vấn tài chính và tất cả các dịch vụ chỉ được cung cấp trên cơ sở thực thi. Chúng tôi khuyên bất kỳ độc giả của nội dung này nê tự tìm cố vấn hay lời khuyên cho riêng họ.


*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay