Bảo vệ tiền của khách hàng

about mitrade

Mitrade được quy định bởi các cơ quan quản lý có liên quan. Tuân thủ là trọng tâm của mọi thứ chúng tôi làm và chúng tôi tự hào về văn hóa luôn tuân theo các quy định nghiêm ngặt. Tiền gửi của bạn được lưu giữ với mức quan trọng tối cao. Vì tất cả các khoản tiền gửi cho chúng tôi được giữ trong một tài khoản ủy thác khi pháp luật yêu cầu.

  • Tiền gửi của khách hàng tiêu chuẩn được giữ trong một tài khoản ủy thác riêng biệt khi được yêu cầu theo quy định và pháp luật
  • Mitrade không sử dụng số tiền của khách hàng cho bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trái với quy định và luật pháp.
  • Mitrade sẽ không tiến hành đầu cơ ở bất kỳ thị trường nào
  • Kiểm toán được thực hiện bởi một công ty kế toán độc lập bên ngoài
about mitrade