Bảo vệ tiền của khách hàng

Mitrade được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC). Tuân thủ quy định là trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm, và chúng tôi tự hào về văn hóa tuân thủ chặt chẽ các quy định của mình. Các khoản tiền gửi của bạn được giữ với mức độ quan trọng tối đa. Vì tất cả các khoản tiền gửi cho chúng tôi đều được giữ trong một tài khoản ủy thác theo yêu cầu của pháp luật.

  • Tiền gửi của khách hàng lẻ được giữ trong một tài khoản ủy thác tách biệt theo yêu cầu của luật Úc
  • Mitrade chỉ sử dụng quỹ riêng của mình để phòng ngừa rủi ro
  • Mitrade không sử dụng tiền của khách hàng để phòng ngừa rủi ro hoặc bất kỳ hoạt động nào khác
  • Mitrade sẽ không tiến hành đầu cơ ở bất kỳ thị trường nào
  • Kiểm toán được thực hiện bởi một công ty kế toán độc lập bên ngoài
Giao dịch ngay