Mitrade Insights ทุ่มเทเพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วน ทันเวลา และมีคุณค่ามากที่สุด เพื่อช่วยให้นักลงทุนเข้าใจสถานการณ์ตลาดและคว้าโอกาสในการซื้อขายได้ทันท่วงที
  2021
  ผู้ให้บริการข่าวและการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
  FxDailyInfo
  2022
  แหล่งข้อมูลการศึกษา Forex ที่ดีที่สุดทั่วโลก
  International Business Magazine

  เป็นหนี้เยอะมากทําไงดี? 5 ขั้นตอนที่จะทำให้คุณหมดหนี้ ถ้าคุณทำตามนี้!!

  6 นาที
  อัพเดทครั้งล่าสุด 27 ก.ค. 2566 09:13 น.
  สารบัญ
  ขั้นตอนที่ 1 : ตั้งสติ และลองแยกหนี้ดี และ หนี้ไม่ดี?ขั้นตอนที่ 2 : สำรวจหนี้สินที่มีทั้งหมด ขั้นตอนที่ 3 : สำรวจความสามารถในการชำระหนี้ ขั้นตอนที่ 4 : ลำดับความสำคัญ ความคิด และทางรอดในการแก้ปัญหาหนี้ขั้นตอนที่ 5 : ชำระหนี้ตามแผนและวางแผนออมเงิน ไม่ก่อหนี้เพิ่มสรุป เป็นหนี้เยอะมากทําไงดี

  ช่วงนี้หลายคนเป็นแบบนี้มั้ยครับ เศรษฐกิจไม่ดี ขายของก็ยาก 


  เงินเดือนก็ไม่พอใช้ เงินเดือนออกมา ก็ต้องหักออกไปผ่อนชำระหนี้สินเกือบทั้งหมด

   

  ปัจจุบันเรายังคงอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยไปอีกยาวนาน ทำให้หลายคนเริ่มกับมากังวล ความสามารถการผ่อนชำระหนี้ของเราซึ่งตัวเลขจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายงานหนี้ครัวเรือนไทย ปีนี้เพิ่มขึ้นสูงสุด ในรอบ 16 ปี แตะขึ้นมาสูงถึงครัวเรือนละ 500,000 บาท (ข้อมูลเมื่อ สิงหาคม 2565) จะเห็นได้ว่า วาระ “หนี้สิน” ของคนไทยนั้นมาถึงจุดสูงสุดในรอบหลายปี เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนทำได้ในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้ คือ อย่าก่อหนี้เกินตัว ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และตั้งสติ ค่อยๆเคลียหนี้สินไป


  วันนี้ผมมี 5 ขั้นตอน ที่จะทำให้เพื่อนหมดหนี้ มีออม มาดูกันครับ

  ขั้นตอนที่ 1 : ตั้งสติ และลองแยกหนี้ดี และ หนี้ไม่ดี?

  สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ตั้งสติ เห็นหนี้ อย่าเพิ่งหนี ถ้ามีการวางแผนผ่อนชำระหนี้ ที่ดี หนี้สินหมดอย่างแน่นอน


  ลองกลับมาทบทวนกับตัวเองก่อน ว่าเรามีหนี้สินเท่าไหร่ และทำไมเราถึงก่อหนี้สินนี้ ขึ้นมา 


  ลองมาแยกแยะ ระหว่างหนี้ กับหนี้ไม่ดี ก่อนนะครับ?


  หนี้ดี หนี้ที่เราก่อขึ้นเพื่อ หนี้เพื่อความมั่นคง เช่น หนี้ที่ต้องซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย หนี้ที่ต้องซื้อรถเพื่อใช้ในการงาน 

  หนี้เพื่อการศึกษา สามารถต่อยอด สร้างรายได้ 


  ส่วน หนี้ไม่ดี คือ  หนี้เพื่อความสะดวกสบาย และไม่จำเป็น เช่น การผ่อน 0% เพื่อซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ทั้งที่ของเก่าใช้ได้ดีอยู่แล้ว หนี้ไปเที่ยวกินหรูอยู่สวบาย เกินตัว และค่อยมาผ่อนบัตรเครดิตทีหลัง


  ถ้าเราแยกแยะได้แล้วเราควรจะค่อยๆ ลดหนี้สินไม่ดีออก เหลือแต่หนี้ดีไว้ พอเราแยกได้แล้วสิ่งต่อมาที่ต้องทำคือ


  ขั้นตอนที่ 2 : สำรวจหนี้สินที่มีทั้งหมด

  ลองจดหนี้สินทั้งหมดที่เรามี เขียนมาโดยละเอียดหนี้ที่มีทั้งหมด ณ ปัจจุบัน เช่น เป็นหนี้ใครบ้าง ยอดหนี้คงค้าง อัตราดอกเบี้ยเงินที่กู้ มีภาระชำระหนี้ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระที่เหลือ วันที่ครบกำหนดชำระในแต่ละเดือน รวมถึงหมายเหตุที่เป็นรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหนี้สิน ลองหยิบกระดาษหรือพิมพ์จดไว้เลยนะครับ โดยอาจเขียนเป็นรายการหรือจัดทำเป็นตาราง 


  ดังตัวอย่างตามนี้ได้นะครับ  ห้ามโกงนะครับ ต้องกรอกตัวเลขจริงเท่านั้น ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ


  ลำดับหนี้สิน

  รายการหนี้สิน

  หนี้คงค้าง

  อัตราดอกเบี้ย

  ผ่อนต่อเดือน

  จำนวนงวดที่เหลือ

  วันครบกำหนด

  หมายเหตุ
  (ทำไมก่อหนี้)

  1
  2
  3
  รวม

  เพื่อนๆ ลองเขียนไปจริงๆ เลยนะครับ เขียนเสร็จอย่าลืมรวมหนี้ด้วย จะทำให้เราเห็นว่าเราเป็นหนี้สินใครบ้าง  


         บางคนโชคดีเป็นหนี้ในระบบ ถ้าอัตราดอกเบี้ยไม่สูงก็ค่อยๆ ปิดได้ แต่ถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิต หรือบัตรเงินสดที่มีภาระดอกเบี้ยสูงก็ต้องรีบปิดก่อนนะครับ


         บางคนโชคร้าย หนี้ในระบบไม่สามารถกู้ได้ ต้องไปกู้หนี้นอกระบบ หนี้นอกระบบก็ภาระดอกเบี้ย แสนโหดมากๆ เป็นไปได้ต้องรีบปิด และไม่ก่อหนี้ระบบนะครับ  ผมลองฝากให้เพื่อนลองฝึกคำนวณ ดอกเบี้ยดูนะครับ จะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยสูงกว่าเงินต้นแน่นอนถ้ากู้นอกระบบมาครับ

  ขั้นตอนที่ 3 : สำรวจความสามารถในการชำระหนี้

  เพื่อนๆ ลองกลับมาทบทวนงบการเงินของตัวเอง 2 งบดูนะครับ


  1. งบรายรับ รายจ่าย

  2. งบทรัพย์สิน หนี้สิน


  งบรายรับ รายจ่าย

  ปัจจุบัน รายรับ รายจ่ายของตัวเองเป็นอย่างไร?  เรามีเงินเหลือให้มา ปิดหนี้ในแต่ละเดือนรึปล่าว? ถ้ายังไม่มีสิ่งแรก อย่าท้อครับ ลองลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป ลองหยุดก่อหนี้ หรือใช้จ่ายเกินความจำเป็นดูครับ และลองใช้ความสามารถของตัวเองหารายได้เพิ่มทั้ง 2, 3 ทางนะครับ คนเราต้องมีทางรอดแน่นอนครับ

   

  งบทรัพย์สิน หนี้สิน

  ในที่นี้คือ เรามีทรัพย์สินอะไรบ้าง ตั้งแต่ บัญชีเงินฝาก ของใช้ส่วนตัว ของแบรนด์เนม บ้าน รถ สินทรัพย์ลงทุนอื่นๆ 

  เราลอง เขียนดูว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้าง ที่เปลี่ยนเป็นเงินมาปิดชำระหนี้ อะไรที่มันเห็น ตามสมควรแล้วเอามาใช้ก่อน เพื่อเราจะได้มาปลดหนี้ และหายใจได้คล่องเพิ่มในทุกๆ เดือน 

  ขั้นตอนที่ 4 : ลำดับความสำคัญ ความคิด และทางรอดในการแก้ปัญหาหนี้

  เมื่อได้รายการหนี้สินของเราทั้งหมดแล้ว และได้สำรวจความสามารถในการชำระหนี้ของเราแล้ว


  ส่วนต่อมา ผมแนะนำ ลำดับความสำคัญของการคิด ว่าควรทำอย่างไรต่อ? และควรปิดหนี้ไหน ก่อนดี ลำดับตามนี้เลยนะครับ


  1. ปรับ ความคิด การใช้จ่าย ลดร่ายจ่ายไม่จำเป็น เท่าที่ทำได้

  2. ลดรายจ่ายผ่อนหนี้สินคงที่บางตัว ถ้ารู้สึกผ่อนหนักเกินไป  เช่น ขยายระยะเวลาการผ่อนบ้าน รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบ้าน

  3. ใช่ความสามารถที่มีหารายได้ ให้เต็มศักยภาพมากที่สุด

  4. ถ้าหนี้เกินตัวผ่อนไม่ไหว ลองไปเจรจาประนอมหนี้กับสถาบันธนาคาร หรือเจ้าหนี้ของเราต่างๆ ให้ได้ มากที่สุด  

  5. รวมหนี้ พยายามให้เป็นหนี้แหล่งเดียว และไปหาแหล่งเงินกู้ ที่ดอกเบี้ยถูกกว่า หนี้เดิม เผื่อลดภาระการผ่อนหนี้ลงต่อเดือน

  6. ไม่ก่อหนี้เพิ่ม ไม่งั้นหนี้จะไม่หมดอย่างแน่นอน

  7. เคลียร์หนี้มีออม ค่อยเคลียร์หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยสูงก่อน หรือใกล้ครบแล้ว จะได้มีกำลังใจ

  8. มีออมแล้ว อย่าลืมวางแผนทำประกันชีวิต + สุขภาพ ทำเงินเก็บฉุกเฉิน

  9. เริ่มเก็บลงทุนในสินค้าการเงิน แบ่งสัดส่วนการออมเงิน การใช้จ่ายจำเป็น ใช้จ่ายส่วนตัว ใช้จ่ายตามใจให้ดี

  10. เขียนแผนแล้วลงมือทำ อย่าพยายามล้มเลิกแผน ค่อยๆ ปรับแผนไปเรื่อยๆ

  ขั้นตอนที่ 5 : ชำระหนี้ตามแผนและวางแผนออมเงิน ไม่ก่อหนี้เพิ่ม

  ขั้นตอนที่สำคัญก็คือ ทำตามแผนและหมั่นทบทวนแผนอยู่สม่ำเสมอนะครับ และลงมือทำทันที ค่อยๆ เคลียหนี้ไปนะครับ หนี้หมดแน่นอน 

  สรุป เป็นหนี้เยอะมากทําไงดี

  สุดท้ายผมหวังว่า บทความนี้จะช่วยให้เพื่อนๆ เคลียหนี้ และเริ่มมีออมกันนะครับ อย่าลืมนำ 5 ขั้นตอนนี้ไปใช้ในการเคลียหนี้ของเพื่อนๆ กันนะครับ ถ้าเพื่อนๆ มีวิธีลองมาแชร์กันได้นะครับ ผมของฝากคำกล่าวของ Warren Buffett ไว้นะครับ “ถ้าเรามัวแต่ ซื้อของที่ไม่จำเป็น สักวันเราก็จะจบลง ด้วยการขายของที่จำเป็น”

  *** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


  การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
  บทความที่เกี่ยวข้อง
  ราคาเสนอแบบเรียลไทม์