ข้อกำหนดของสัญญาซื้อขาย

ทั้งหมด
กฎทั่วไป
Stop Out Level<50%
เวลาสำหรับการคำณวนการเปิดคำสั่งซื้อขายข้ามคืนคำณวนทุกวัน: ฤดูร้อน:น., ฤดูหนาว:
วันที่หมดอายุ/เวลาซื้อขายไม่มีขีดจำกัด
รายละเอียดเลเวอเรจ คำสั่งซื้อขายข้ามคืน และอื่น ๆกรุณาเยี่ยมชมแพลตฟอร์มการซื้อขายของเรา

* ข้อมูลข้างต้นใช้กับเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมด

กฎทั่วไป
Stop Out Level<50%
วันที่หมดอายุ/เวลาซื้อขายไม่มีขีดจำกัด
เวลาสำหรับการคำณวนการเปิดคำสั่งซื้อขายข้ามคืนคำณวนทุกวัน: ฤดูร้อน:
รายละเอียดเลเวอเรจ คำสั่งซื้อขายข้ามคืน และอื่น ๆกรุณาเยี่ยมชมแพลตฟอร์มการซื้อขายของเรา

* ข้อมูลข้างต้นใช้กับเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมด