การป้องกันเงินทุนของลูกค้า

Mitrade อยู่ภายใต้ความควบคุมและการกำกับดูแลของ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) การให้บริการตามข้อกำหนดและกฏต่าง ๆ คือหัวใจหลักของเรา เงินฝากของท่านจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในบัญชีประเภททรัสต์ตามกฏข้อบังคับ

  • เงินฝากของท่านจะถูกเก็บแยกไว้ในบัญชีประเภททรัสต์กับธนาคารในประเทศออสเตรเลีย
  • Mitrade ใช้เงินของบริษัทในการป้องกันความเสี่ยง
  • Mitrade จะไม่ใช้เงินของท่านในการป้องกันความเสี่ยงหรือเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ
  • Mitrade จะไม่ทำการเก็งกำไรในตลาด
  • ผู้ตรวจสอบบัญชีของเรามาจากองค์กรบัญชีอิสระภายนอก
เริ่มเทรดวันนี้