การป้องกันเงินทุนของลูกค้า

about mitrade

Mitrade ถูกควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามกฏระเบียบเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำและเรามีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมในการควบคุมที่เข้มงวด เงินฝากของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่ง เงินฝากทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในบัญชีประเภททรัสต์ตามที่กฎหมายกำหนด

  • เงินฝากของลูกค้ารายย่อยจะถูกเก็บไว้ในบัญชีประเภททรัสต์แยกต่างหากเมื่อจำเป็นภายใต้กฎระเบียบและกฎหมาย
  • Mitrade ไม่ใช้เงินทุนของลูกค้าสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
  • Mitrade จะไม่ทำการเก็งกำไรในตลาด
  • ผู้ตรวจสอบบัญชีของเรามาจากองค์กรบัญชีอิสระภายนอก
about mitrade