การคาดการณ์

สัญลักษณ์ชื่อ1 อาทิตย์1 เดือน1 ไตรมาส

ที่มา: FXStreet อัพเดททุกวันศุกร์เวลา 15:00 (GMT)
การคาดการณ์เป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นในตลาดที่เน้นมุมมองระยะสั้นและระยะยาวของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและการคาดการณ์ตลาดที่เป็นที่นิยม

ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น Mitrade ไม่ได้แสดงว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้ถูกต้องเป็นปัจจุบันหรือสมบูรณ์ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ข้อมูลนี้เพียงอย่างเดียว ข้อมูลนี้ไม่มีรายละเอียดการบันทึกราคาซื้อขายของเรา หรือข้อเสนอ หรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมในตราสารทางการเงินใด ๆ และ Mitrade ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริการทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อการดำเนินการเท่านั้น เราแนะนำให้ผู้อ่านเนื้อหานี้ขอคำแนะนำส่วนตัว โปรดดูข้อจำกัดความรับผิดชอบทั่วไปของเรา