ข่าวสาร

ออสเตรเลีย

สถานะสุทธิ CFTC AUD NC ลดลง $-9.4K ที่ จากครั้งก่อน $K

2021-06-11 20:55 (GMT+)

Source : FXStreet

เพิ่มเติม

*วิธีการฝากเงินบางวิธีอาจไม่มีให้บริการในประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เริ่มเทรดวันนี้