ข่าวสาร

ตัวบ่งชี้ความน่าเชื่อถือ เกินกว่าความคาดหวัง (5.3%) ที่ ธันวาคม: ตัวเลขจริง (5.5%)

...

2023-01-30 07:07 (GMT+0)

Source : FXStreet

เพิ่มเติม

*วิธีการฝากเงินบางวิธีอาจไม่มีให้บริการในประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เริ่มเทรดวันนี้