ข่าวสาร

น้ำมัน | สหรัฐอเมริกา

จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันสหัฐฯ Baker Hughes ลดลง 599 ที่ จากครั้งก่อน 609

...

2023-02-03 18:06 (GMT+0)

Source : FXStreet

เพิ่มเติม

*วิธีการฝากเงินบางวิธีอาจไม่มีให้บริการในประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เริ่มเทรดวันนี้