ข่าวสาร

ญี่ปุ่น

การลงทุนจากต่างประเทศในหุ้นญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น ¥61B ถึง สิงหาคม 5 จากครั้งที่แล้ว ¥-120.3B

2022-08-11 23:56 (GMT+0)

Source : FXStreet

เพิ่มเติม

*วิธีการฝากเงินบางวิธีอาจไม่มีให้บริการในประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เริ่มเทรดวันนี้