ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวม

ที่มา : Mitrade(รีเฟรชทุก ๆ 15 นาที)