Chào mừng đến với Trung tâm trợ giúp của Mitrade

Sau khi đăng nhập vào nền tảng, nhấp vào "Khác" - "Chuyển sang tài khoản demo" hoặc "Chuyển sang tài khoản trực tiếp".

Có. Bạn có thể đăng nhập vào Mitrade bằng nền tảng web, nếu không đăng nhập vào được xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến hoặc gửi email cs@mitrade.com để được hỗ trợ thêm.

Nếu bạn cần sửa đổi thông tin cá nhân của mình khi cung cấp trong quá trình đăng ký (có thể xem trong phần “Quản lý quỹ”/”thông tin cá nhân”), vui lòng liên hệ với chúng tôi về lý do thay đổi và cung cấp thông tin liên quan. Ví dụ: nếu bạn cần thay đổi họ của mình hoặc thay đổi địa chỉ cư trú, chúng tôi sẽ thực hiện quy trình thay đổi theo quy định của địa phương sau khi chúng tôi xem xét. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email dịch vụ khách hàng.

Sau khi đăng nhập vào nền tảng, chọn "Khác" - "Cài đặt" - "Ngôn ngữ" để đặt ngôn ngữ bạn muốn trên APP di động.

Với nền tảng web, chọn "Khác" - "Ngôn ngữ" đặt ngôn ngữ bạn muốn.

Thông báo giảm nhẹ có thể thông qua email đăng nhập, SMS và thông báo đẩy nền tảng.

Sau khi đăng nhập vào nền tảng, chọn "Khác" - "Cài đặt" - "Cài đặt thông báo" để thay đổi phương thức thông báo phù hợp với bạn trên APP di động.

Với nền tảng web, chọn "Khác" - "Thông báo" và kiểm tra phương thức thông báo mong muốn.

Sau khi đăng nhập vào nền tảng, chọn "Tiền" - "Báo cáo quỹ" và chọn ngày giao dịch mong muốn (trong 6 tháng qua theo mặc định) để xem sao kê tài chính của tài khoản của bạn cho APP di động.


Với nền tảng web, chọn "Tiền" - "Báo cáo quỹ" và chọn khung "Loại" và "Thời gian" bạn muốn xem trạng thái tài chính của tài khoản.

Tiền trong tài khoản của bạn được hiển thị ở bên trên trang giao dịch, theo thứ tự sau: "Số dư khả dụng" - "Vốn chủ sở hữu" - "Ký quỹ duy trì" - "Lãi và lỗ".

Sau khi đăng nhập vào nền tảng, chọn "Quỹ" - "Quản lý quỹ".

Sau khi đăng nhập vào nền tảng, chọn "Vị trí" để xem "Mở vị trí, đơn hàng, đã đóng".

Các tỷ lệ đòn bẩy do Mitrade cung cấp được thiết lập phù hợp với các yêu cầu quy định. Đòn bẩy tối đa: khác nhau giữa các sản phẩm khác nhau. Để biết chi tiết, vui lòng truy cập nền tảng giao dịch của chúng tôi.

Sau khi đăng nhập vào nền tảng, chọn "Khác" - "Cài đặt" - "Cài đặt bảo mật" - "Thay đổi mật khẩu" để đặt mật khẩu mới trên APP di động.


Với nền tảng web, chọn "Khác" - "Bảo mật" - "Thay đổi mật khẩu" để đặt mật khẩu mới.

Bạn có thể truy cập vào nền tảng giao dịch thông qua trang web chính thức hoặc ứng dụng di động của Mitrade.

Không tìm được giải đáp bạn cần? Hãy liên hệ với chúng tôi


*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay