Chào mừng đến với Trung tâm trợ giúp của Mitrade

Ứng dụng: Điều hướng đến “Vị thế” nơi bạn sẽ thấy biểu tượng ở trên cùng để chuyển đổi giữa tài khoản demo và tài khoản thực của bạn.


Web: Tìm nút chuyển đổi ở góc trên cùng bên phải để chuyển đổi giữa tài khoản demo và tài khoản thực của bạn. 

Có. Bạn có thể đăng nhập vào Mitrade bằng nền tảng web, nếu không đăng nhập vào được xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến hoặc gửi email cs@mitrade.com để được hỗ trợ thêm.

Nếu bạn cần sửa đổi thông tin cá nhân của mình khi cung cấp trong quá trình đăng ký (có thể xem trong phần “Quản lý quỹ”/”thông tin cá nhân”), vui lòng liên hệ với chúng tôi về lý do thay đổi và cung cấp thông tin liên quan. Ví dụ: nếu bạn cần thay đổi họ của mình hoặc thay đổi địa chỉ cư trú, chúng tôi sẽ thực hiện quy trình thay đổi theo quy định của địa phương sau khi chúng tôi xem xét. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email dịch vụ khách hàng.

Ứng Dụng: Sau khi đăng nhập vào nền tảng, chọn "Trung tâm" - "Cài đặt" - "Ngôn ngữ" để đặt ngôn ngữ bạn thích.


Với nền tảng web: Sau khi đăng nhập vào trang web, bạn có thể tìm thấy biểu tượng "lá cờ" ở góc bên phải màn hình để cài đặt ngôn ngữ.

Thông báo Mitrade có thể được gửi qua email đăng nhập, SMS và thông báo đẩy của nền tảng.

Với APP: Sau khi đăng nhập vào nền tảng, chọn "Trung tâm" - "Cài đặt" - "Cài đặt thông báo" để thay đổi phương thức thông báo phù hợp với bạn.


Với nền tảng web, chọn "Khác" - "Thông báo" và cài đặt phương thức thông báo mong muốn.

Ứng dụng: Với app, sau khi Đăng nhập -> hãy vào "Trung tâm" -> " Lịch sử Giao dịch" và chọn một khoảng thời gian (mặc định là 6 tháng) để xem tình trạng tài chính của tài khoản của bạn.


Web: Với Web, hãy vào "Quỹ " - " Báo cáo Quỹ " và chọn khung " Loại " và " Thời gian " bạn muốn xem trạng thái tài chính của tài khoản của mình.

Ứng dụng: Bạn Đăng nhập -> vào " Trung tâm " nơi bạn có thể xem "Số dư khả dụng".


Web: Bạn đăng nhập -> vào "Quỹ" hoặc tra cứu - "Lãi / lỗ", "Có sẵn", "Ký quỹ duy trì" và "Vốn chủ sở hữu" được hiển thị ở trên cùng.

Sau khi đăng nhập vào nền tảng, chọn "Vị thế" để xem "Mở vị thế, đơn hàng, đã đóng" Hoặc truy cập vào mục "trung tâm" - "thông tin tài khoản" - "báo cáo tài khoản" để xem lịch sử giao dịch của bạn trong khoảng thời gian nhất định.

Các tỷ lệ đòn bẩy do Mitrade cung cấp được thiết lập phù hợp với các yêu cầu quy định. Đòn bẩy tối đa: khác nhau giữa các sản phẩm khác nhau. Để biết chi tiết, vui lòng truy cập nền tảng giao dịch của chúng tôi.

Sau khi đăng nhập vào nền tảng, chọn "Khác" - "Cài đặt" - "Cài đặt bảo mật" - "Thay đổi mật khẩu" để đặt mật khẩu mới trên APP di động.


Với nền tảng web, chọn "Khác" - "Bảo mật" - "Thay đổi mật khẩu" để đặt mật khẩu mới.

Với APP: Bấm vào phần "Trung tâm" chọn "Đăng nhập/Đăng ký" để chuyển hướng đến trang đăng nhập. Với Web: Nhấn vào phần "đăng nhập" ở góc trên cùng của màn hình

Không tìm được giải đáp bạn cần? Hãy liên hệ với chúng tôi


*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay