Chào mừng đến với Trung tâm trợ giúp của Mitrade

Mitrade cung cp mt lot các phương thc gi tiền, bao gm:

 

1. Chuyn khon ngân hàng / Chuyn khon ngân hàng - sau khi gi yêu cu gi tiền ca bn, bn s tìm thy chi tiết tài khon ngân hàng ca Mitrade

a. Chuyn khon ngân hàng (có sn cho tt c các quc gia khác): 2-5 ngày làm vic, tùy thuc vào ngân hàng ca bn, bn có th chuyn khon qua ngân hàng trc tuyến hoc bng cách truy cp chi nhánh ngân hàng

b. Chuyn khon ngân hàng (ch dành cho AU): 1-2 ngày làm vic, thi gian x lý có th khác nhau gia các ngân hàng riêng l

2. VISA / Mastercard: Gi tiền ngay lp tc

3. POLi (ch có sn cho AU): Gi tiền ngay lp tc

4. Skrill (Thanh toán trc tuyến): Gi tiền ngay lp tc

5. ATM / Internet Banking (ch dành cho VN): Gi tiền ngay

 

Xin lưu ý: Mt s phương thc gi tiền ch kh dng  các quc gia / khu vc chn lc, để biết thêm thông tin về nhng gì có sn cho bn, vui lòng đăng nhp vào tài khon giao dch Mitrade ca bn.

Xin lưu ý Mitrade chỉ chấp nhận tiền gửi từ tài khoản ngân hàng/thẻ của bạn. Nếu bạn sử dụng tài khoản ngân hàng/thẻ dưới tên của người khác hoặc thuộc về công ty, tiền gửi sẽ bị từ chối và trả lại.

Sau khi đăng nhập vào nền tảng, nhấp vào "Quỹ" -> "Rút tiền", điền thông tin cần thiết theo hướng dẫn và nhấn "Gửi". Mitrade sẽ xử lý yêu cầu rút tiền của bạn trong 1-2 ngày làm việc.

Với mục đích tuân thủ các quy tắc và quy định tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố, bạn phải hoàn thành xác minh thẻ và xác minh tài khoản ngân hàng trước khi gửi yêu cầu rút tiền.

Mitrade s x lý yêu cu rút tiền ca bn trong vòng 1-2 ngày làm vic. Thi gian để tiền đến tài khon ca bn khác nhau gia các phương thc rút tiền khác nhau và thi gian x lý cho tng ngân hàng riêng l.

 

1. Chuyn khon / Chuyn khon ngân hàng

a. Chuyn khon - 2-5 ngày làm vic

b. Chuyn khon ngân hàng (ch dành cho Úc) - 1-2 ngày làm vic

2. VISA/Mastercard - 3-14 ngày làm vic

3. Internet Banking (ch dành cho Vit Nam) - 2-5 ngày làm vic

Khi yêu cu rút tiền ca bn đã được chúng tôi x lý, trng thái rút tiền s thay đổi t "Đang ch x lý" thành "Rút tiền thành công". Thi gian rút tiền chúng tôi đã cung cp ch mang tính tham kho, nó có th thay đổi tùy theo tng ngân hàng. Nếu bn không nhn được tiền ca mình trong khung thi gian được đề xut, vui lòng liên h vi ngân hàng hoc nhà phát hành crad ca bn để biết thêm thông tin.

Nếu thẻ của bạn đã hết hạn hoặc bị mất trước khi gửi yêu cầu rút tiền, bạn có thể liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng chúng tôi để được hướng dẫn phương thức rút tiền khác. Nếu thẻ của bạn đã hết hạn hoặc bị mất sau khi rút tiền đã được xử lý, thẻ của bạn vẫn liên kết với tài khoản ngân hàng và tiền vẫn sẽ đến đó. Chúng tôi luôn có thể cung cấp cho bạn ARN (Số tham chiếu của người mua) mà bạn có thể cung cấp cho ngân hàng của mình để theo dõi số tiền trong trường hợp chúng không xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của bạn.

Nếu bạn cần xóa tài khoản ngân hàng rút tiền đã đăng ký, vui lòng đăng nhập vào nền tảng, nhấp vào "Quỹ" -> "Tài khoản ngân hàng/Quản lý thẻ", xác nhận tài khoản và nhấn nút xóa.

Sau khi đăng nhập vào nền tảng, hãy nhấp vào "Quỹ" -> "Giao dịch" để xem trạng thái và lịch sử của từng khoản tiền gửi và rút tiền.

Nếu yêu cầu rút tiền chưa thanh toán đang chờ xử lý, bạn sẽ không thể gửi thêm tiền. Bạn có thể hủy yêu cầu rút tiền hiện tại của mình hoặc đợi cho đến khi trạng thái rút tiền của bạn thay đổi thành "Đang xử lý" để gửi tiền.

Sau khi đăng nhập vào nền tảng, nhấp vào "Quỹ"-> "Giao dịch" để xem trạng thái rút tiền của bạn. Nếu trạng thái yêu cầu rút tiền của bạn là "Đang chờ xử lý", bạn có thể hủy yêu cầu đó bằng cách nhấp vào "Quỹ" -> "Giao dịch", tìm khoản rút tiền bạn muốn hủy và nhấn nút "Hủy rút tiền". Nếu trạng thái là đang xử lý, có nghĩa là yêu cầu rút tiền của bạn đang được xem xét và bạn sẽ không thể tự mình hủy yêu cầu rút tiền.

Không tìm được giải đáp bạn cần? Hãy liên hệ với chúng tôi

Giao dịch ngay