Chào mừng đến với Trung tâm trợ giúp của Mitrade

Không. Tiền gửi của khách hàng tiêu chuẩn được giữ trong một tài khoản ủy thác riêng biệt khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật. Mitrade tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tiền của khách hàng khi gửi tiền vào tài khoản của khách hàng, rút ​​tiền hoặc thanh toán từ tài khoản của khách hàng.


Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tài liệu Pháp lý.

Tiền gửi của khách hàng tiêu chuẩn được giữ trong một tài khoản ủy thác riêng biệt theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp Mitrade bị phá sản, giấy phép bị thu hồi hoặc bất kỳ trường hợp nào xảy ra ngăn cản hoạt động kinh doanh của công ty tiếp tục, tiền của khách hàng vẫn được tách biệt và sẽ phải tuân theo quy định của các quy tắc tiền của khách hàng.


Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tài liệu Pháp lý.

Có, chúng tôi hoàn toàn tuân thủ Đạo luật doanh nghiệp có liên quan đến tài chính và các yêu cầu quản lý tài chính.Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ tài chính được các cơ quan quản lý liên quan ủy quyền và quản lý chặt chẽ. Chúng tôi cung cấp sự bảo vệ toàn diện và đầy đủ cho các khoản tiền của khách hàng phù hợp với các yêu cầu quy định.

Đúng. Tuân thủ Nguyên tắc Bảo mật, chúng tôi không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và an ninh nghiêm ngặt do luật định và rất quan tâm đến việc bảo mật và sử dụng thông tin cá nhân. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tài liệu Pháp lý.

Không, đó là trách nhiệm của khách hàng về việc khai thuế và nộp thuế cho chính quyền địa phương theo luật. Chúng tôi không cung cấp tư vấn về thuế. Vui lòng kiểm tra các luật thuế có liên quan ở quốc gia / khu vực của bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tài liệu Pháp lý.

Không tìm được giải đáp bạn cần? Hãy liên hệ với chúng tôi

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay