Chào mừng đến với Trung tâm trợ giúp của Mitrade

Không. Tiền gửi của khách hàng được giữ trong một tài khoản ủy thác tách biệt khi được yêu cầu theo luật Úc. Mitrade tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về tiền của khách hàng Úc khi gửi tiền vào tài khoản, rút tiền hoặc thanh toán từ tài khoản của khách hàng. Chúng tôi sẽ không sử dụng tiền của khách hàng để phòng ngừa rủi ro, hợp nhất hoặc bất kỳ mục đích kinh doanh nào khác. Chúng tôi chỉ sử dụng tiền của mình để phòng ngừa rủi ro hoặc các mục đích kinh doanh khác.


Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố công bố sản phẩm Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi.

Tiền gửi của khách hàng được giữ trong một tài khoản ủy thác tách biệt khi được yêu cầu theo luật Úc. Trong trường hợp Mitrade bị phá sản, giấy phép sẽ bị thu hồi hoặc bất kỳ tình huống nào xảy ra ngăn cản hoạt động kinh doanh của Mitrade, các quỹ của khách hàng vẫn được tách biệt và sẽ tuân theo quy định của Quy tắc tiền của khách hàng Úc.


Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố công bố sản phẩm và Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi.

Có, chúng tôi hoàn toàn tuân thủ Đạo luật Tổng công ty Úc và các yêu cầu pháp lý liên quan đến tài chính. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ tài chính được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC). Số giấy phép dịch vụ tài chính Úc của chúng tôi là 398528 và Số doanh nghiệp Úc của chúng tôi là ABN 90 149 011 361.

Có. Tuân thủ các Nguyên tắc bảo mật của Úc, chúng tôi không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng. Để biết chi tiết, xin vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Không, đó là trách nhiệm của khách hàng về việc khai thuế và nộp thuế cho chính quyền địa phương theo luật. Chúng tôi không cung cấp tư vấn về thuế. Vui lòng kiểm tra các luật thuế có liên quan ở quốc gia / khu vực của bạn.

Không tìm được giải đáp bạn cần? Hãy liên hệ với chúng tôi

Giao dịch ngay