ขอต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า Mitrade

เงินทุนของท่านจะถูกเก็บไว้ในบัญชีประเภททรัสต์กับธนาคารในประเทศออสเตรเลียภายใต้กฎหมายออสเตรเลีย ทางเราปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินอย่างเคร่งครัดเมื่อมีการฝากหรือถอนเงินเข้าบัญชีเทรดของท่าน ทางเราจะไม่มีการใช้เงินทุนของท่านในการประกันความเสี่ยงของการลงทุน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูเอกสารเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อตกลงของลูกค้า

เงินทุนของท่านจะถูกเก็บไว้ในบัญชีประเภททรัสต์กับธนาคารภายใต้กฎหมายออสเตรเลีย ในกรณีที่ Mitrade ล้มละลาย ใบอนุญาตถูกเพิกถอน หรือมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทำให้ทางเราไม่สามารถดำเนินการให้บริการต่อไปได้ เงินทุนของท่านจะยังคงถูกเก็บไว้ในบัญชีประเภททรัสต์ภายใต้กฎหมายออสเตรเลีย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูเอกสารเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อตกลงของลูกค้า

ทางเราปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทและข้อกำหนดทางการเงินที่ของออสเตรเลียอย่างเคร่งครัด Mitrade ควบคุมและกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ใบอนุญาตผู้บริการทางการเงินเลขที่ 398528 และหมายเลขการประกอบธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย (ABN) คือ 90 149 011 361

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย ทางเราไม่เคยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูเอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ทางเราได้ชำระภาษีให้กับรัฐบาลท้องถิ่นภายใต้กฎหมายอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามทางเราไม่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับรายงานภาษีและไม่ได้ให้คำแนะนำด้านภาษี โปรดตรวจสอบกฎระเบียบเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องในประเทศ / ภูมิภาคของท่าน

ไม่พบคำตอบที่ท่านต้องการ ? ติดต่อเรา

เริ่มเทรดวันนี้