Selamat Datang ke Pusat Bantuan Mitrade

Tidak. Deposit pelanggan runcit disimpan dalam akaun amanah yang terpisah ketika diperlukan sesuai dengan peraturan. Mitrade dengan tegas mematuhi peraturan tentang dana pelanggan ketika memasukkan dana ke dalam akaun pelanggan, mengeluarkan dana atau membuat pembayaran dari akaun pelanggan.  

 

Untuk maklumat lebih lanjut, sila rujuk Dokumen Pendedahan Undang-undang kami.

Deposit pelanggan runcit disimpan dalam akaun amanah yang terpisah seperti yang disyaratkan di bawah undang-undang. Sekiranya Mitrade bangkrut, lesennya dicabut, atau ada keadaan yang menghalang perniagaannya untuk terus berlanjutan, dana pelanggan masih dipisahkan dan akan dikenakan peraturan peraturan dana pelanggan. 


Untuk maklumat lebih lanjut, sila rujuk Dokumen Pendedahan Undang-undang kami.

Ya, kami mematuhi undang-undang Korporasi dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan sepenuhnya . Kami adalah penyedia perkhidmatan kewangan yang diberi kuasa dan dikawal ketat oleh badan pengawal selia yang berkenaan. Kami memberikan perlindungan menyeluruh dan mencukupi untuk dana pelanggan yang sesuai dengan syarat peraturan.

Ya. Sesuai dengan Prinsip Privasi, kami tidak pernah membocorkan maklumat peribadi pelanggan. Kami memastikan bahawa pekerja kami mematuhi standard keselamatan dan kerahsiaan yang ketat yang ditetapkan oleh undang-undang dan sangat mementingkan kerahsiaan dan penggunaan maklumat peribadi. Untuk maklumat lebih lanjut, sila rujuk Dokumen Pendedahan Undang-undang kami.

Tidak, adalah tanggungjawab pelanggan sendiri untuk mengemukakan penyata cukai dan membayar cukai kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang. Kami tidak memberikan nasihat cukai. Sila periksa undang-undang cukai yang relevan di negara / wilayah anda. Untuk maklumat lebih lanjut, sila rujuk Dokumen Pendedahan Undang-undang kami.

Tidak menemui jawapan yang anda perlukan? Hubungi kami

*Beberapa kaedah pembayaran mungkin tidak tersedia di negara/wilayah Anda

Segera Berdagang