Tin tức

NZDUSD | Phân tích kỹ thuật | Swing Trading | Hình mẫu biểu đồ | Hỗ trợ kháng cự

Phân tích giá NZD/USD: Kéo dài đà giảm từ đường DMA 100 hướng đến mức 0,6400

NZD/USD dừng xu hướng tăng bốn ngày xung quanh mức đỉnh hai tháng....

2022-08-12 01:59 (GMT+0)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay