ข่าวสาร

การเติบโต | ออสเตรเลีย

สินเชื่อภาคเอกชน (YoY) ลดลงจากครั้งก่อน 1.8% ถึง 1.7% ที่ มกราคม

2021-02-26 00:38 (GMT+)

Source : FXStreet

เพิ่มเติม

*วิธีการฝากเงินบางวิธีอาจไม่มีให้บริการในประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เริ่มเทรดวันนี้