ข่าวสาร

การผลิตภาคอุตสาหกรรม | อิตาลี

ผลผลิตอุตสาหกรรม w.d.a (YoY) ประกาศที่ 37.7 % เหนือความคาดหมาย (37.2%) ที่ มีนาคม

2021-05-11 08:06 (GMT+)

Source : FXStreet

เพิ่มเติม

*วิธีการฝากเงินบางวิธีอาจไม่มีให้บริการในประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เริ่มเทรดวันนี้