Tin tức

ECB | Ngân hàng Trung ương | EURUSD | Lãi suất

Nhà hoạch định chính sách ECB Klaas Knot: Sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách cho đến khi lạm phát trở lại mức 2%

Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ...

2023-06-06 08:39 (GMT+0)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay