Tin tức

Sản xuất | Hoa Kỳ | Kinh tế vĩ mô | PMI

Hoa Kỳ: Chỉ số PMI ngành sản xuất của ISM giảm xuống mức 53 trong tháng 6 so với dự kiến là 54,9

Chỉ số PMI ngành sản xuất của ISM đã giảm mạnh hơn dự ki...

2022-07-01 14:28 (GMT+0)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay