Tin tức

BOJ | USDJPY | Ngân hàng Trung ương

Tóm tắt ý kiến của BoJ: BoJ phải duy trì nới lỏng tiền tệ hiện tại cho đến khi lạm phát ổn định vượt mức 2%

Bản tóm tắt ý kiến về nội dung cuộc họp ​​của Ngân hà...

2022-10-03 01:26 (GMT+0)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay