ข่าวสาร

สหรัฐอเมริกา | ทองคำ

สถานะสุทธิทองคำ NC CFTC: $185.5K เทียบกับ $182.6K

2021-10-15 23:12 (GMT+)

Source : FXStreet

เพิ่มเติม

*วิธีการฝากเงินบางวิธีอาจไม่มีให้บริการในประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เริ่มเทรดวันนี้