ข่าวสาร

สหรัฐอเมริกา | สภาพคล่อง | สินค้าโภคภัณฑ์ | COT

สถานะสุทธิ CFTC Oil NC ร่วงจากครั้งก่อน 259.3K ถึง 253.8K ที่

2022-08-05 20:18 (GMT+0)

Source : FXStreet

เพิ่มเติม

*วิธีการฝากเงินบางวิธีอาจไม่มีให้บริการในประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เริ่มเทรดวันนี้