ข่าวสาร

สหรัฐอเมริกา | สภาพคล่อง | สินค้าโภคภัณฑ์ | COT

สถานะสุทธิ CFTC Oil NC: 511.7K เทียบกับครั้งก่อน 531.3K

2021-04-09 19:39 (GMT+)

Source : FXStreet

เพิ่มเติม

*วิธีการฝากเงินบางวิธีอาจไม่มีให้บริการในประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เริ่มเทรดวันนี้