Perlindungan Dana Klien

Mitrade dikawal selia oleh Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Pematuhan adalah asas dari semua yang kita lakukan, dan kita bangga dengan budaya peraturan yang kuat. Deposit anda disimpan dengan selamat. Oleh kerana semua deposit yang dibuat kepada kami disimpan dalam akaun amanah apabila diperlukan oleh hukum.

  • Deposit pedagang individu disimpan dalam akaun amanah yang dipisahkan apabila diperlukan di bawah hukum Australia
  • Mitrade hanya menggunakan dana sendiri untuk melindung nilai
  • Mitrade tidak menggunakan dana klien untuk melindung nilai atau aktiviti operasi lain
  • Mitrade tidak akan melakukan spekulasi di mana-mana pasaran
  • Audit dijalankan oleh firma perakaunan yang bebas dari Mitrade
Segera Berdagang