Perlindungan Dana Klien

Mitrade dikawal selia oleh badan pengawal selia yang berkenaan. Pematuhan adalah inti dari semua yang kita lakukan, dan kita bangga dengan budaya peraturan yang kuat. Deposit anda disimpan dengan sangat penting. Oleh kerana semua deposit yang dibuat kepada kami disimpan dalam akaun amanah apabila diperlukan oleh undang-undang.

  • Deposit pelanggan runcit disimpan dalam akaun amanah yang dipisahkan ketika diperlukan berdasarkan peraturan dan undang-undang
  • Mitrade tidak akan menggunakan dana pelanggan untuk matlamat operasi perniagaan apapun yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
  • Mitrade tidak akan melakukan spekulasi di mana-mana pasaran
  • Audit dijalankan oleh firma perakaunan yang bebas dari Mitrade

*Beberapa kaedah pembayaran mungkin tidak tersedia di negara/wilayah Anda

Segera Berdagang