Chào mừng đến với Trung tâm trợ giúp của Mitrade

Khách hàng có thể tạo tài khoảng dùng thử qua nền tảng web hay di động của Mitrade, để giao dịch và làm quen với các hoạt động trên nền tảng.

Để có được tài khoản dùng thử, bạn chỉ cần nhấp vào đây và hoàn thành theo bước yêu cầu hoặc truy cập https://www.mitrade.com/ và nhấp vào "Tài khoản dùng thử" để hoàn tất đăng ký.

Tài khoản dùng thử cung cấp sự trải nghiệm môi trường giao dịch và cơ hội làm quen với nền tảng giao dịch họ sẽ sử dụng như giao diện, dữ liệu và hoạt động. Mỗi tài khoản dùng thử được bắt đầu với 50,000 USD hoặc 50,000 đô la tiền ảo.

Bạn không phải gửi bất kỳ khoản tiền nào vào tài khoản dùng thử của mình. Khi vốn chủ sở hữu trong tài khoản dùng thử của bạn dưới 200 USD hoặc 200 AUD, hệ thống sẽ tự động bổ sung số dư tài khoản dùng thử của bạn lên lại 50.000 USD hay AUD.

Tài khoản dùng thử của bạn có giới hạn 90 ngày. Tài khoản dùng thử của bạn sẽ không hết hạn nếu bạn mở một tài khoản trực tiếp trong vòng 90 ngày.

Không tìm được giải đáp bạn cần? Hãy liên hệ với chúng tôi

Giao dịch ngay