Chào mừng đến với Trung tâm trợ giúp của Mitrade

Mitrade là một nền tảng giao dịch miễn phí hoa hồng. Chi phí giao dịch chính đến từ mức chênh lệch thấp mà chúng tôi tính phí, khác nhau giữa các thị trường khác nhau. Ngoài ra, có thể có các điều chỉnh tài trợ qua đêm nếu bạn giữ các vị trí qua đêm.


Điều chỉnh kinh phí qua đêm:

Khi bạn giữ các vị trí trong suốt thời gian thanh toán (GMT 22:00 Giờ mùa đông), điều chỉnh tài trợ qua đêm sẽ được áp dụng trên tài khoản của bạn. Tùy thuộc vào sản phẩm bạn đang giao dịch và hướng giao dịch của bạn (mua hoặc bán), tài trợ qua đêm có thể bị ghi nợ hoặc ghi có vào tài khoản của bạn.


Bạn sẽ có thể tìm thấy số tiền điều chỉnh tài trợ qua đêm trong ngày trong phần thông tin sản phẩm bên dưới các biểu đồ trên webtrader hoặc ứng dụng di động của chúng tôi.


Mitrade không thu bất kỳ khoản phí ẩn nào và chúng tôi nỗ lực bao gồm tất cả các chi tiết về phí và lệ phí của chúng tôi rõ ràng nhất có thể. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Mitrade sẽ không tính phí cho bạn đối với bất kỳ khoản tiền gửi nào, tuy nhiên tùy thuộc vào phương thức thanh toán, ngân hàng hoặc nhà cung cấp thanh toán của bạn có thể tính phí dịch vụ. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra với ngân hàng của mình để biết thêm chi tiết.


Nếu bạn chọn thanh toán trực tuyến để gửi tiền, chẳng hạn như Skrill, xin lưu ý rằng chúng tôi hiện chỉ chấp nhận tiền nộp bằng AUD (đô Úc) và USD (đô Mỹ). Nếu loại tiền thanh toán trực tuyến của bạn khác với loại tiền cơ bản trong tài khoản giao dịch Mitrade của bạn, bạn có thể bị tính phí chuyển đổi tiền tệ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản thuế và chi phí phát sinh trong quá trình này.

Mitrade s không tính phí cho bn khi rút tiền tr khi bn rút s tiền thp hơn yêu cu ti thiu và / hoc đã vượt quá s ln rút tiền min phí ti đa trong tháng. Vui lòng tham kho chính sách rút tiền ca chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Không tìm được giải đáp bạn cần? Hãy liên hệ với chúng tôi

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay