Chào mừng đến với Trung tâm trợ giúp của Mitrade

Mitrade là một nền tảng giao dịch miễn phí hoa hồng. Chi phí giao dịch chính đến từ mức chênh lệch thấp mà chúng tôi tính phí, khác nhau giữa các thị trường khác nhau. Ngoài ra, có thể có các điều chỉnh tài trợ qua đêm nếu bạn giữ các vị trí qua đêm.

 

Điều chnh kinh phí qua đêm:

Khi bn gi các v trí trong sut thi gian thanh toán (GMT 22:00 Gi mùa đông), điều chnh tài tr qua đêm s được áp dng trên tài khon ca bn. Tùy thuc vào sn phm bn đang giao dch và hướng giao dch ca bn (mua hoc bán), tài tr qua đêm có th b ghi n hoc ghi có vào tài khon ca bn.

 

Bn s có th tìm thy s tiền điều chnh tài tr qua đêm trong ngày trong phn thông tin sn phm bên dưới các biu đồ trên webtrader hoc ng dng di động ca chúng tôi.

 

Phí không hot động:

Nếu bn không giao dch trên tài khon ca mình trong 180 ngày liên tiếp, phí không hot động là $ 10 mi 30 ngày s được áp dng. Phí không hot động đầu tiên s được tính vào GMT 22:00 (gi mùa đông) vào ngày th 180.

 

Để tránh b tính phí, tt c nhng gì bn cn làm là đăng nhp và giao dch trên tài khon ca bn theo thi gian. Xin lưu ý: mt giao dch đề cp đến mt giao dch được thc hin, điều này không bao gm các lnh đang ch x lý vn chưa được thc hin. Hơn na, tiền gi và rút tiền không được coi là hot động giao dch.

 

Mitrade không thu bt k khon phí n nào và chúng tôi n lc bao gm tt c các chi tiết về phí và l phí ca chúng tôi rõ ràng nht có th. Nếu bn có bt k câu hi nào, xin vui lòng liên h vi nhóm dch v khách hàng ca chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Mitrade sẽ không tính phí cho bạn đối với bất kỳ khoản tiền gửi nào, tuy nhiên tùy thuộc vào phương thức thanh toán, ngân hàng hoặc nhà cung cấp thanh toán của bạn có thể tính phí dịch vụ. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra với ngân hàng của mình để biết thêm chi tiết.


Nếu bạn chọn thanh toán trực tuyến để gửi tiền, chẳng hạn như Skrill, xin lưu ý rằng chúng tôi hiện chỉ chấp nhận tiền nộp bằng AUD (đô Úc) và USD (đô Mỹ). Nếu loại tiền thanh toán trực tuyến của bạn khác với loại tiền cơ bản trong tài khoản giao dịch Mitrade của bạn, bạn có thể bị tính phí chuyển đổi tiền tệ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản thuế và chi phí phát sinh trong quá trình này.

Mitrade s không tính phí cho bn khi rút tiền tr khi bn rút s tiền thp hơn yêu cu ti thiu và / hoc đã vượt quá s ln rút tiền min phí ti đa trong tháng. Vui lòng tham kho chính sách rút tiền ca chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Không tìm được giải đáp bạn cần? Hãy liên hệ với chúng tôi


*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay