Lý thuyết đòn bẩy

Với đòn bẩy, bạn không cần phải trả tất cả các khoản tiền, bạn có thể khuếch đại khối lượnggiao dịchcủa một công cụ tài chính nhất định bằng cách trả ký quỹ theo một tỷ lệ phần trăm nhất định.
learn mitradelearn mitrade

Kiếm tiền như thế nào

Hợp đồng giao dịch đòn bẩy cung cấp cơ hội giao dịch theo hai chiều hướng thị trường và kiếm lời.
Kiếm lời cả khi thị trường tăng và giảm*

*Đòn bẩy cũng có thể dẫn đến thua lỗ thêm cho dù bạn mua hay bán.

learn mitradelearn mitrade
Nếu nghĩ rằng vàng sẽ tăng giá, hãy mua hợp đồng giao dịch đòn bẩy của vàng. Từ đó, bạn có cơ hội kiếm lợi từ việc tăng giá, có nghĩa là 'Mua vào'.
learn mitradelearn mitrade
Ngược lại, nếu bạn nghĩ rằng giá vàng sẽ giảm thì bạn hãy bán hợp đồng giao dịch đòn bẩy của vàng. Từ đó, bạn có cơ hội kiếm lợi từ việc giảm giá, nghĩa là 'Bán khống'.

Chi phí giao dịch

Mức chênh lệch
learn mitradelearn mitrade
0 hoa hồng
Chênh lệch thấp
Mitrade
0
hoa hồng
Mitrade
Phí qua đêm
learn mitradelearn mitrade

Cảnh báo rủi ro

learn mitrade
Rủi ro thị trường
Nếu xu hướng của giá thị trường ngược lại với xu hướng giao dịch của bạn, bạn có thể sẽ chịu rủi ro mất vốn của bạn.
learn mitrade
Vị thế bị thanh lý
Nếu số dư tài khoản ròng của bạn thấp hơn ký quỹ tối thiểu, bộ phận hoặc tất cả các vị trí mở của bạn có thể bị thanh lý.Vì vậy, bạn nên kiên trì kiểm tra số dư tài khoản ròng của bạn.
learn mitrade
Gía dao động mạnh
Đôi khi sự bất thường của thị trường tài chính sẽ gây ra khoảng trống khi thị trường sụp đổ,nhất là việc đặt lệnh dừng lỗ/chốt lời có thể không thực thi theo giá dự đoán.
learn mitrade
Rủi ro từ đòn bẩy
Cảnh báo rủi ro: hợp đồng đòn bẩy là một sản phẩm có đòn bẩy cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng khuếch đại thua lỗ. Do đó, nó có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
learn mitrade

Quản lý rủi ro

Sử dụng dịch vụ dưới đây của Mitrade để giữ lại lợi nhuận và hạn chế rủi ro:
Lệnh chốt lời/dừng lỗ
Sau khi đặt lệnh” chốt lời” và “dừng lỗ”, đơn hàng sẽ tự động đóng vị thế theo mức giá mục tiêu bạn xây dựng để giữ lại lợi nhuận và hạn chế tổn thất kịp thời.( Trừ khi gặp tình hình khoảng trống, nên sẽ đóng vị thế khi có giá tốt nhất lần sau)
learn mitrade
Lệnh cắt lỗ dưới
Sau khi đặt số điểm bằng cách sử dụng "Lệnh cắt lỗ dưới', hệ thống sẽ tự động điều chỉnh giá cắt lỗ nếu giá thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn. Điều này cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ. (Ngoại trừ khi trường hợp có khoảng trống xảy ra, thì vị thế của bạn sẽ được đóng ở mức giá tốt nhất tiếp theo của thị trường).
learn mitrade
learn mitrade
Bảo vệ tài khoản khỏi số dư âm
Mitrade đảm bảo tổn thất của bạn không lớn hơn vốn đầu tư của bạn để giúp bạn tự tin hơn trong giao dịch.
Để tìm hiểu về chi tiết quản lý rủi ro, vui lòng xem xéttrang quản lý rủi ro.