Hợp đồng chênh lệch(CFD)

【Khái niệm】CFD là hợp đồng được hai bên ký kết giao dịch. Hợp đồng này dựa trên sự thay đổi giá của sản phẩm mà người giao dịch không cần sở hữu sản phẩm.

【Ưu thế】Có nhiều ưu thế so với tài chính truyền thống, có thể giao dịch mọi lúc mọi nơi.

Ngoại hối
Chỉ số
Hàng hóa
Chứng khoán
Giao dịch 24 giờ
Thị trường toàn cầu
Mức đầu tư thấp
và đòn bẩy cao
Cơ chế T+0
Kiếm tiền như thế nào
CFD cung cấp cơ hội giao dịch theo hai chiều hướng thị trường và kiếm lời.
Kiếm lời cả khi thị trường tăng và giảm
Nếu nghĩ rằng vàng sẽ tăng giá, hãy mua hợp đồng chênh lệch vàng. Từ đó, bạn có cơ hội kiếm lợi từ việc tăng giá, có nghĩa là "Mua vào".
Ngược lại, nếu bạn nghĩ rằng giá vàng sẽ giảm thì bạn hãy bán hợp đồng chênh lệch vàng. Từ đó, bạn có cơ hội kiếm lợi từ việc giảm giá, nghĩa là "Bán khống".
Lý thuyết đòn bẩy
Với đòn bẩy, bạn không cần phải trả tất cả các khoản tiền, bạn có thể khuếch đại khối lượng giao dịch của một công cụ tài chính nhất định bằng cách trả ký quỹ theo một tỷ lệ phần trăm nhất định.
Chi phí giao dịch
Mức chênh lệch
0
hoa hồng
Mitrade
Phí qua đêm
Cảnh báo rủi ro
Quản lý rủi ro
Sử dụng dịch vụ dưới đây của Mitrade để giữ lại lợi nhuận và hạn chế rủi ro:
Lệnh chốt lời/dừng lỗ
Sau khi đặt lệnh” chốt lời” và “dừng lỗ”, đơn hàng sẽ tự động đóng vị thế theo mức giá mục tiêu bạn xây dựng để giữ lại lợi nhuận và hạn chế tổn thất kịp thời.( Trừ khi gặp tình hình khoảng trống, nên sẽ đóng vị thế khi có giá tốt nhất lần sau)
Lệnh cắt lỗ dưới
Sau khi thiết lập số điểm của “Lệnh cắt lỗ dưới”, giá dừng lỗ sẽ tự động thay đổi theo lợi nhuận. Vì vậy, bạn không cần lúc nào cũng theo dõi vị thế mà có thể khóa lợi nhuận hoặc hạn chế tổn thất một cách tối ưu hóa. ( Trừ khi gặp tình hình khoảng trống, nên sẽ đóng vị thế khi có giá tốt nhất lần sau)
Bảo vệ tài khoản khỏi số dư âm
Mitrade đảm bảo tổn thất của bạn không lớn hơn vốn đầu tư của bạn để giúp bạn tự tin hơn trong giao dịch.
Để tìm hiểu về chi tiết quản lý rủi ro, vui lòng xem xét trang quản lý rủi ro.

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay