Tin tức

Hoa Kỳ | PMI | Chỉ số đô la | Tiền tệ

Chỉ số PMI ngành sản xuất của Hoa Kỳ tăng lên 53,3 trong tháng 10

Tăng trưởng sản lượng của Hoa Kỳ đã lấy lại động lượng trong th&aacu...

2020-10-23 14:15 (GMT+)

Nguồn : FXStreet

xem thêm
Giao dịch ngay