Tin tức

EURUSD | Tiền tệ | Đồng tiền chính

EUR/USD thách thức mức thấp hàng tuần xung quanh 1,1800

Tỷ giá EUR/USD chịu áp lực quanh vùng 1,18. Nguồn cun...

2020-10-27 11:54 (GMT+)

Nguồn : FXStreet

xem thêm
Giao dịch ngay