Tin tức

NZDUSD | Trái phiếu | Fed | Lạm phát | Tiền tệ

NZD/USD đấu tranh để tận dụng sự phục hồi khiêm tốn trong ngày từ mức đáy nhiều tháng

NZD/USD phục hồi đã sớm suy yếu và giảm xuống mức đáy mới n...

2023-05-30 14:06 (GMT+0)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay