Tin tức

Khu vực đồng Euro | CPI

Liên minh tiền tệ châu Âu Chỉ số Giá Tiêu dùng (so với cùng kỳ năm trước) thấp hơn dự đoán (1%) trong Tháng Hai: Thực tế (0.9%)

2021-03-02 10:05 (GMT+)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay