Tin tức

Số dư giao dịch | Khu vực đồng Euro

Liên minh tiền tệ châu Âu Vị thế ròng phi thương mại của EUR trên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) tăng lên từ mức €81K trước đó lên €84.8K trong

2021-05-07 21:17 (GMT+)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay