Tin tức

Úc

Australia Vị thế ròng phi thương mại của AUD trên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) giảm xuống $4.1K trong từ mức $12.3K trước đó

2021-04-09 19:37 (GMT+)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay