Tin tức

Ngân hàng Trung ương | New Zealand

New Zealand Chỉ số giá thương mại GDT thấp hơn mong đợi (-1.5%) trong : Thực tế (-2.9%)

2022-08-16 14:11 (GMT+0)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay