Tin tức

ECB | EURUSD | Đồng tiền chính | Tiền tệ

Villeroy của ECB: Việc thảo luận về giảm bớt PEPP chỉ là suy đoán

Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ...

2021-05-11 07:29 (GMT+)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay