Tin tức

Swing Trading | Giao dịch ngoại hối | Thụy Sĩ

Thụy Sĩ Chỉ số giá sản xuất và giá nhập khẩu (so với tháng trước) đạt -0.1% thấp hơn dự đoán (0.7%) trong Tháng Bảy

2022-08-15 06:35 (GMT+0)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay