Đòn bẩy là con dao hai lưỡi. Nếu được sử dụng đúng cách, nó chắc chắn cho phép các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận cao từ số tiền nhỏ. Nếu bạn sử dụng chiến lược giao dịch không phù hợp, hoặc đòn bẩy của bạn cao, nhưng tài khoản của bạn không dự phòng trong một thời gian dài, nó sẽ làm tăng đáng kể các khả năng thua lỗ của bạn vượt quá số dư khả dụng của bạn.

Có hai phương pháp được khuyến khích. Thứ nhất, với chiến lược mà bạn tự tin, bạn có thể giao dịch với đòn bẩy tương đối cao, trong khi với chiến lược ít đáng tin cậy hơn, bạn có thể nạp thêm tiền vào tài khoản để cải thiện bảo mật tài khoản. Thứ hai, bạn nên đặt tỷ lệ vốn chủ sở hữu cho vị thế tổng thể của mình và chỉ mở một vị thế mới khi tỷ lệ đó không vượt quá để tránh tổn thất nghiêm trọng do đòn bẩy cao.


Xin lưu ý: Giao dịch ký quỹ ngoại hối (FX) và hợp đồng chênh lệch () có mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Vui lòng đọc kỹ Tài liệu Pháp lý trước khi chọn bắt đầu giao dịch.

Bị lấn át bởi cảm xúc con người giải thích cho việc bạn thường xuyên thua lỗ.

Ví dụ, một số nhà đầu tư thiết lập các chiến lược giao dịch của riêng họ, những chiến lược này đã trải qua một quá trình lịch sử kiểm nghiệm và đã được thực hiện trong giao dịch của họ. Bị ảnh hưởng bởi biến động của thị trường khi thị trường mở cửa, họ có thể vội vàng đóng các vị thế trước khi các lệnh chốt lời/lệnh dừng lỗ được kích hoạt theo kế hoạch, ngăn cản các chiến lược giao dịch của họ được thực hiện hiệu quả. Đây là một tình huống đáng thương hại.

Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỷ lệ lãi và lỗ của nhà đầu tư trong việc thực hiện các chiến lược nhất quán trong dài hạn. Đây là tác động tiêu cực điển hình đến giao dịch do cảm tính. Biện pháp khắc phục bao gồm giao dịch với các vị thế nhỏ khi cảm tính của một người dao động hoặc thậm chí sử dụng tài khoản demo cho đến khi hiệu suất ổn định trước khi giao dịch với tài khoản thực tế.


Xin lưu ý: Giao dịch ký quỹ ngoại hối (FX) và hợp đồng chênh lệch () có mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Vui lòng đọc kỹ Tài liệu Pháp lý trước khi chọn bắt đầu giao dịch.

Trước khi giao dịch, mỗi nhà đầu tư nên cân nhắc "Nếu giao dịch thất bại, tôi sẽ mất bao nhiêu?"

Nếu mức dừng lỗ của bạn cách xa mức giá hiện tại, bạn có thể phải mất một khoảng thời gian dài với một khoản lỗ lớn trước khi lệnh dừng lỗ được kích hoạt. Khi đạt đến mức dừng lỗ, số dư tài khoản của bạn có thể giảm đáng kể. Vì vậy, đến ngày hôm sau, khi bạn nhìn vào sự khoản lỗ của ngày hôm trước trên ứng dụng, bạn sẽ rất đau lòng.

Với ý nghĩ đó, từ khi bắt đầu bạn nên cố gắng đặt mức dừng lỗ ban đầu ở mức hợp lý. Khi đạt đến mức giá dừng lỗ, điều bạn có thể làm chỉ là kiên nhẫn chờ đợi mức dừng lỗ được thực hiện.

Nếu bạn muốn tránh một khoản lỗ lớn trong một giao dịch đơn lẻ, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ trước mỗi giao dịch. Cách tiếp cận tốt nhất để kiểm soát rủi ro là, giả sử rằng giao dịch của bạn thất bại, hãy tìm mức giá mà bạn sẽ coi nó là một giao dịch thất bại và để nó là điểm dừng lỗ.


Xin lưu ý: Giao dịch ký quỹ ngoại hối (FX) và hợp đồng chênh lệch () có mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Vui lòng đọc kỹ Tài liệu Pháp lý trước khi chọn bắt đầu giao dịch.

Ngoài các biến động thị trường sẽ ảnh hưởng đáng kể đến vị thế của bạn, bạn cần nhận thức được rủi ro vận hành. Mạng truyền thông, điện thoại di động, máy tính và các thiết bị khác của bạn bị chặn hoặc các sự kiện bên ngoài khác có thể trì hoãn giao dịch của bạn. Mitrade sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi vận hành của bạn trừ khi giao dịch bị trì hoãn do các lỗi, sơ suất hoặc sự thiếu trung thực của Mitrade. Bạn nên đảm bảo rằng các giao dịch chỉ được thực hiện khi kết nối mạng được đảm bảo và thiết bị giao dịch của bạn được cấu hình đúng.

Một nguồn rủi ro phổ biến khác là rủi ro trao đổi. Vì mệnh giá tiền tệ của sản phẩm giao dịch của bạn không nhất thiết phải giống với tiền tệ quốc gia hoặc tiền tệ cơ sở, bạn cũng sẽ phải đối mặt với rủi ro biến động tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ.

Rủi ro đối tác và rủi ro tín dụng cũng rất quan trọng. Bằng việc giao dịch tại Mitrade, bạn ký kết hợp đồng giao dịch trực tiếp với chúng tôi. Nếu chúng tôi mất khả năng thanh toán, chúng tôi có thể không thực hiện được nghĩa vụ của hợp đồng giao dịch. Hợp đồng chênh lệch () là một công cụ phái sinh của giao dịch phi tập trung (giao dịch OTC), phụ thuộc rất nhiều vào khả năng thực hiện giao dịch và thực hiện các nghĩa vụ của sàn giao dịch. Bạn có thể không có bất kỳ truy đòi tài sản cơ sở nào của hợp đồng chênh lệch ().


Xin lưu ý: Giao dịch ký quỹ ngoại hối (FX) và hợp đồng chênh lệch () có mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Vui lòng đọc kỹ Tài liệu Pháp lý trước khi chọn bắt đầu giao dịch.

Sau khi một vị thế được mở, bạn nên liên tục kiểm tra xem tiền của bạn có cao hơn mức ký quỹ duy trì hay không và vẫn cao hơn một tỷ lệ nhất định. Khi giá đi theo hướng bất lợi cho vị thế của bạn, bạn phải nạp thêm tiền để duy trì vị thế hiện tại của mình. Nếu bạn không thể nạp thêm tiền, bạn sẽ cần phải đóng một hoặc nhiều vị thế giao dịch để giảm mức ký quỹ duy trì cần thiết cho tài khoản của bạn.

Trong trường hợp không đủ tiền ký quỹ, bạn phải đáp ứng các yêu cầu "Kêu gọi Ký quỹ" của Mitrade. Nếu các yêu cầu không được đáp ứng, Mitrade có quyền thanh lý các vị thế mở.


Xin lưu ý: Giao dịch ký quỹ ngoại hối (FX) và hợp đồng chênh lệch () có mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Vui lòng đọc kỹ Tài liệu Pháp lý trước khi chọn bắt đầu giao dịch.

Để quản lý rủi ro thị trường một cách hiệu quả, trước hết, bạn phải sắp xếp chiến lược giao dịch của mình trước mỗi giao dịch, bao gồm tính hợp lý giao dịch, mức dừng lỗ và mức chốt lời, tỷ lệ khối lượng giao dịch trên vốn chủ sở hữu của bạn và tỷ lệ đòn bẩy , v.v ... Nếu bạn đã quản lý tốt những điều này, trong hầu hết các trường hợp, một giao dịch đơn lẻ trong bối cảnh biến động thị trường sẽ không gây ra tổn thất đáng kể cho vị thế của bạn. Khi một sự kiện thiên nga đen xảy ra dẫn đến những biến động thị trường cực đoan, những khoảng trống lớn có thể ngăn vị thế của bạn đóng cửa ở mức dừng lỗ. Do đó, điều quan trọng là bạn phải giữ đủ tiền trong tài khoản giao dịch của mình để kiểm soát rủi ro.


Xin lưu ý: Giao dịch ký quỹ ngoại hối (FX) và hợp đồng chênh lệch () có mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Vui lòng đọc kỹ Tài liệu Pháp lý trước khi chọn bắt đầu giao dịch.

Quản lý rủi ro liên quan đến quá trình giảm thiểu rủi ro trong môi trường thị trường biến động. Nó liên quan đến việc đo lường và đánh giá rủi ro, các chiến lược ứng phó rủi ro, v.v ... Quản lý rủi ro rất quan trọng khi bạn giao dịch trên thị trường ngoại hối (Forex), thị trường hợp đồng tương lai và thị trường chỉ số. Vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn có thể bị ảnh hưởng tiêu cực nếu bạn không xem xét khối lượng vị thế tổng thể của mình, số lượng giao dịch được đặt tại một thời điểm, mức dừng lỗ/ giới hạn lỗ và sử dụng đòn bẩy.


Xin lưu ý: Giao dịch ký quỹ ngoại hối (FX) và hợp đồng chênh lệch () có mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Vui lòng đọc kỹ Tài liệu Pháp lý trước khi chọn bắt đầu giao dịch.

Không tìm được giải đáp bạn cần? Hãy liên hệ với chúng tôi

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay