Tin tức

EURUSD | Tiền tệ | Đồng tiền chính | Ngân hàng

EUR/USD có vẻ hợp nhất trong thời gian tới – UOB

Nhà chiến lược thị trường Quek Ser Leang và Nhà chiến lược ...

2023-01-30 07:49 (GMT+0)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay