Tin tức

GDP | Colombia

Colombia Tổng Sản phẩm Quốc nội (so với cùng kỳ năm trước) vượt mức dự đoán (12%) trong 2Q: Thực tế (12.6%)

2022-08-16 16:55 (GMT+0)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay